HUKUM KERJAKAN HAJI DENGAN BERHUTANG


Soalan Kesembilan : Adakah seseorang itu dibenarkan  mengerjakan haji jika dia ke Makkah dengan cara berhutang tetapi merasa yakin bahawa dia mampu menjelaskannya selepas pulang nanti?

Jika seseorang muslim itu merasa yakin bahawa dia mempunyai kemampuan untuk menjelaskan hutang yang digunakan sepanjang mengerjakan haji maka ia diharuskan berhutang tetapi dengan syarat dia menulis segala hutang dan mempunyai saksi agar segala hutang itu dapat dijelaskan nanti dengan penuh amanah.

Soalan Kesepuluh : Seseorang itu mahu mengerjakan haji dan baginya anak perempuan. Ada seorang lelaki ingin mengahwini anak perempuannya sedangkan dia mahu mengerjakan haji. Yang manakah perlu diutamakan samada menunaikan ibadat haji atau mengahwinkan anak perempuannya?

Haji merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Mengenai permasalahan di atas, jika ia berlaku dalam bulan-bulan  haji iaitu bermula dari bulan Syawal sehingga Zulhijjah maka dia diwajibkan mendahului ibadat haji kerana ketika itu dia telah mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya.Jika berada bukan pada bulan haji maka dia hendaklah mengahwini anak perempuannya terlebih dahulu. Ini merupakan perndapat mazhab yang berpendapat bahawa haji wajib dilakukan segera apabila telah mencukupi syarat-syaratnya. Bagi mazhab Syafie yang mengatakan bahawa kewajipan haji boleh ditangguh bukannya dengan segera maka seseorang itu hendaklah mendahului dalam menyelesaikan masalah perkahwinan daripada haji.


Soalan kesebelas : Adakah umrah pada bulan Ramadhan yang mana pahalanya sebagaimana mengerjakan haji boleh menjatuhkan kewajipan haji ke atas seseorang itu? Apakah maksud sebenar sabda Rassulullah S.A.W yang bermaksud : Umrah pada Ramadhan seumpama haji bersamaku.?

Umrah pada bulan Ramadhan baginya kelebihan yang besar dan pahala yang berganda tetapi ia tidak mampu menggantikan kewajipan haji. Ini adalah kerana hadis itu menunjukkan kepada kita kelebihan umrah pada bulan Ramadhan  dari sudut ganjaran dan pahala sahaja bukannya mampu menggantikan tempat kewajipan haji itu sendiri.

Soalan kedua belas : Adakah kewajipan haji itu adalah wajib disegerakan apabila mencukupi sayarta-syaratnya sahaja atau pun kewajipan yang boleh ditangguhkan?

  Ulama’ telah berselisihan pendapat mengenai perkara ini yang mana bagi mazhab Syafie, alThauriey, al-Auzai’e dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahawa kewajipan haji merupakan wajib yang boleh ditangguhkan walau pun sudah mencukupi syaratnya. Ia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja sebelum tibanya kematian dan tidak berdosa kerana melewat-lewatkannya. Dalil mereka ialah bagaimana haji telah diwajibkan pada tahun keenam hijrah lagi tetapi Rasulullah S.A.W, isteri-isteri serta kebanyakan para sahabat mengerjakannya pada tahun kesepuluh hijrah. Jika ia diwajibkan segera mengapa Rasulullah dan mereka yang lain menagguhkannya sehingga tahun kesepuluh.
    Pendapat yang kedua pula iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sedikit daripada imam mazhab Syafie mengatakan bahawa kewajipan haji ini adalah sesuatu yang mesti ditunaikan secara bersegera. Ini diambil daripada hadis daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud : Sesiapa yang mahu mengerjakan haji maka hendaklah dia bersegera. Maka sesungguhnya dia mungkin sakit, sesat perjalanan dan mempunyai hajat (yang lain) – diriwayatkan oleh imam Ahmad, al-Baihaqi, at-Tohawi dan Ibnu Majah- . Dan juga hadis yang bermaksud : Maka sesungguhnya seorang daripada kamu tidak tahu apa yang akan berlaku kepadanya…

    Bagi mereka yang berpendapat bahawa kewajipan haji boleh ditangguhkan menyatakn hadis-hadis tersebut hanya menunjukkan kepada hukum sunat bersegera mengerjakan haji bukannya wajib.

 

Soalan ketiga belas : Apakah syarat yang mewajibkan haji? Apakah yang dikatakan telah mempunyai kemampuan tersebut?

Tidak diwajibkan haji melainkan ke atas mereka yang telah mencukupi syarat berikut :

a. Islam dan tidak wajin yang kafir
b. Telah baligh dan tidak wajib kanak-kanak

c. Berakal dan tidak wajib orang gila

d. Merdeka dan tidak wajib ke atas hamba

e. Mempunyai kemampuan dan tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu

Dikatakan telah mempunyai kemampuan itu adalah apabila mempunyai perkara di bawah :

1.  Telah terjamin keselamatan dalam perjalanan
2. Merupakan mukallaf yang sihat tubuh badan

3. Mempunyai bekalan atau kewangan yang lebih untuk dirinya sendiri dan juga mereka yang berada di bawah tanggungannya sehinggalah selesai mengerjakan haji

4. Mampu membayar sewa yang membolehkan dia pergi dan balik dari mengerjakan ibadat haji samada dengan jalan darat, laut atau pun udara.

Advertisements

Andalus, selepas terlucutnya keadilan

Ustaz Mohd Azmir bin Maideen,

Keadilan datangnya daripada Allah. Salah satu daripada nama-nama Allah ialah “Yang Maha Adil”. Keadilan lazimnya digandingkan dengan kebenaran, kerana tanpa mengetahui etika tersebut, kita tidak dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, apatah lagi amal bakti yang diiktiraf sebagai berkebajikan di sisi Allah Taala. Di dalam Surah Al-Maidah ayat 8, Allah menyebut :

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa.”

Ayat ini membuktikan bahawa kebenaran dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Seorang Muslim yang dibimbing wahyu Allah pasti meyakini bahawa menerima keadilan adalah ketaatan, menegakkannya adalah kewajiban dan memperjuangkannya adalah jihad. Dalam urutan keutamaan yang ditentukan oleh Islam dalam sebuah pemerintahan menurut Imam al-Mawardi, keadilan terletak di tempat yang tinggi selain daripada amanah. Ketinggiannya itu mengatasi perkara-perkara lain seperti kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Kerana kestabilan negara yang dipimpin oleh pemerintah yang korup, sebenarnya adalah kestabilan yang palsu.

Sekiranya nilai kebenaran dimanipulasi dan keadilan dikesampingkan dalam sesebuah etika pemerintahan, maka tunggulah detik-detik kehancuran. Masyarakat tidak lagi percaya dan yakin dengan sistem perundangan yang rosak serta pemerintahan yang zalim. Natijahnya masyarakat akan menyelesaikan masalah masing-masing dengan caranya tersendiri seperti pemberontakan, pengeboman, keganasan dan apa jua cara kekerasan sehingga menumpahkan darah.

Dalam Islam, keadilan merentasi batas kaum dan bangsa bahkan agama. Hanya apabila keadilan telah ditegakkan dan kezaliman dihapuskan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan terlaksana dengan jayanya. Begitupun perlu kita fahami bahawa keadilan bukan hanya satu konsep yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik sahaja, walaupun sehingga ke hari ini konsep keadilan terus menjadi tema penting terutamanya dalam bidang pemerintahan. Melaksanakan keadilan dan menghapuskan kezaliman juga merupakan antara falsafah sistem kehakiman dalam Islam.

Sebelum tema keadilan menjadi konsep politik, ia adalah konsep terulung bersifat metafizik yang diperjuangkan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, keadilan tidak lebih daripada satu perkataan yang boleh membangkitkan emosi, bahkan penegakan syiarnya juga adalah sebuah agenda Islam bagi meneruskan legasi perjuangan baginda Rasulullah SAW. Oleh itu, Ibn Khaldun (1332 M – 1406 M) di dalam “Muqaddimah”, turut mengaitkan ketidakadilan adalah penyebab kerosakan struktur negara sekaligus memporak-perandakan bangsa.

Ketika Islam tersebar di Andalus, keadilan adalah mercu tanda penyebaran dakwah yang menjadi haruman di kota yang penuh berprestij itu. Kehadiran umat Islam di Andalus bukanlah suatu bentuk yang agresif mahupun permisif, tetapi atas permintaan pemerintah bahagian Ceuta (wilayah Sepanyol terletak di Afrika Utara) ketika itu yang bernama Count Julian untuk membalas dendam terhadap Raja Don Roderic yang telah melakukan kekejaman dan penindasan di Andalus. Maka, jemputan Count Julian itu adalah untuk mengembalikan keadilan di Andalus dengan meyakini umat Islamlah pelopornya yang layak dijadikan pautan.

Kehadiran Islam di Andalus sekali gus menjadikan kota itu sebagai model terbaik bagaimana toleransi beragama telah dilaksanakan oleh umat Islam jauh sebelum konsep itu kini kononnya diperjuangkan oleh Barat. Ramai sejarawan Barat sendiri termasuk Edward Gibbon (1737 M – 1794 M) mengakui bahawa ketika zaman Andalus diperintah oleh orang Islam yang memakan tempoh ratusan abad, orang-orang Kristian dan Yahudi hidup dalam kedamaian dan keamanan. Namun, malangnya toleransi beragama yang dicontohkan oleh umat Islam tidak dihargai baik oleh orang-orang Yahudi mahupun Kristian.

Toleransi hancur setelah Andalus berada di tangan orang-orang Kristian. Sejarah mencatatkan pada abad ke-13 sahaja, 3 juta orang Islam dan 2 juta orang Yahudi diusir dari Andalus. Bukan hanya umat Islam dipaksa tukar agama, bahkan masyarakat Kristian yang beraliran “Unitarian” juga dipaksa bertukar kepada “Trinitarian”. Seramai 40 ribu orang Yahudi menerima “Converso” (masuk Kristian secara paksa). Ia berlaku setelah Andalus ditakluki Ferdinand III. Masjid Cordova yang indah dan megah, dibina Abd al-Rahman al-Dakhil pada 788 Masihi ditukar menjadi gereja pada 1236 Masihi.

Tahun-tahun berikutnya berlaku operasi pemurtadan secara besar-besaran di Andalus. Tribunal kegerejaan dilaksanakan dengan amat kejam, orang Kristian yang tidak mengamalkan ajaran Trinitarian digantung dan dibakar, sehingga masyarakat Andalus berada dalam kegelapan kembali setelah berada dalam kemuncak ketamadunan. Hanya pada 1813 M inkuisisi tersebut dinyatakan sebagai bertentangan dengan perlembagaan dan dihapuskan pada 1834 M. Inkuisisi itu jugalah yang menimbulkan kebencian masyarakat Eropah kepada agama dan dan melahirkan semangat ilmiah moden dan rasional melampau sehingga anti kepada konsep ketuhanan.

Begitupun sebenarnya titik-titik hitam dalam sejarah pemerintahan khilafah Islam di Andalus mula memperlihatkan petanda kejatuhannya apabila keadilan tidak lagi menjadi prinsip pentadbiran mereka. Ketika keadilan dibakul-sampahkan, bukan hanya cahaya ketamadunan dan keilmuan hilang dari bumi Andalus, kedamaian beragama juga hilang dari bumi yang kini disebut Sepanyol itu. Populasi masyarakat Islam di Andalus ketika itu semakin berkurangan akibat penindasan dan operasi pemurtadan beramai-ramai.

Ayuh kita perhatikan ketika Al-Hakam I (796M) menaiki takhta menggantikan ayahnya iaitu Hisham, bahawa ayahandanya telah berpesan, “Hendaklah kamu (wahai Hisham) berlaku adil kepada semua tanpa mengira miskin atau kaya, berbuat baik dan berlemah lembut kepada orang yang bergantung kepadamu. Kerana semuanya sama-sama ciptaan Allah. Amanahkan penjagaan kota-kota dan daerah-daerahmu kepada ketua yang setia dan berpengalaman; kenakan hukuman tanpa belas kasihan menteri-menteri yang menindas rakyatmu…”

Namun, malangnya Al-Hakam I tidak mengikuti pesan ayahnya. Al-Hakam I justeru tidak peduli nasib rakyatnya, bahkan kejam terhadap mereka. Beliau merupakan sultan pertama yang dikelilingi 6 ribu pengawal peribadi. Beliau menghukum rakyatnya dengan kejam walaupun atas kesalahan kecil, sehingga menyebabkan rakyat tidak berpuas hati dan berlakulah beberapa siri pemberontakan. Pada zamannya juga Barcelona jatuh ke tangan Kristian, dan ia adalah kejayaan besar pertama diperoleh oleh Kristian. Kejayaan tersebut telah memberikan momentum “reconquesta” (penaklukan kembali) kepada golongan Kristian untuk menyerang umat Islam. – rujuk “al-Mu’jib fi Talkhis Akhbar al-Maghrib”

Selain percubaan serangan yang ingin dilakukan oleh kaum Kristian untuk melakukan reconquesta terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Andalus, perpecahan dalaman akibat perbezaan kasta kepada umat Islam turut berlaku. Sifat angkuh golongan autokrat terhadap golongan bawahan, antara bencana tertewasnya tentera Islam dalam peperangan Las Navas de Tolosa pada 1212 Masihi, perang di mana kembalinya titik peralihan golongan Katholik menguasai Andalus. Dalam peperangan tersebut berlaku keengganan sultan dinasti al-Muwahidun mendengar nasihat panglimanya berbangsa Barbar yang lebih berpengalaman. Kekalahan itu menyebabkan 70 000 orang Islam disembelih atas arahan ketua bishop wilayah Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada.

Zaman kejatuhan Andalus juga ditandai dengan kerakusan golongan pemerintah yang sanggup memperalatkan ulama. Perkara ini diakui Ibnu Khaldun di mana beliau sempat menyaksikan peristiwa bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang gagah perkasa di Andalus, tumbang satu persatu akibat fungsi dan peranan ulama tidak diberikan kedudukan yang sewajarnya. Ibnu Khaldun menceritakan ketika beliau berada di Andalus, ulama sering diperalatkan golongan pemerintah. Penghargaan terhadap ulama yang pada awal Islam benar-benar jujur dan ikhlas bertukar menjadi pemanfaatan para pemimpin (umara) terhadap kaum ilmuwan (ulama).

Jelas Ibnu Khaldun lagi, bibit-bibit zaman kejatuhan Andalus ketara terpampang apabila sering berlaku perpecahan politik dan perebutan kuasa yang amat dahsyat sehingga pemerintah cuba melakukan apa sahaja untuk memastikan kuasa berada di tangan mereka. Pertikaian dalaman berlaku setelah kekuasaan tidak lagi berada di tangan pemimpin yang adil. Kerajaan-kerajaan kecil yang dinamakan dengan “Muluk al-Tawaif”  atau taifa de reyes, terlalu lemah untuk melawan gelombang reconquesta. Maka, adalah suatu kebodohan jika kesilapan-kesilapan masa lalu itu kita ulangi di masa ini.

Benar, umat Islam pernah memiliki model kemajuan yang indah dan gemerlapan di masa lalu. Tetapi, sungguh malang apabila cita-cita kegemilangan berhujung dengan kejatuhan demi kejatuhan, apatah lagi jika kejatuhan tersebut berpunca daripada keruntuhan nilai-nilai keadilan sedangkan Islam menegaskan umatnya berlaku amanah dan adil. Untuk kembali bangkit, yang kita perlukan adalah kesungguhan dan keikhlasan, bukan hanya semangat dan slogan-slogan kosong. Yang jelas nasib umat Islam pada masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari ini.

http://www.tarbawi.my

Tokoh tajwid jadi rebutan

Oleh Dr. Khairul Anuar Mohamad

Syeikh Abdul Fattah al-Mirsafi (tiga dari kanan) bersama pensyarah di Universiti Islam Madinah dan dengan kepakaran mereka dalam bidang lughah, tafsir dan Qiraat mereka juga dilantik sebagai ahli lajnah tashih al-Quran di Mujamma’ Malik fahd Madinah.

PERTAMA kali saya melihat karyanya bertajuk, Hidayah al-Qari Ila Tajwid Kalam al-Bari, timbul keazaman di hati untuk jadikan karyanya sebagai bahan kajian.

Walaupun ketika itu, saya adalah pelajar tahun pertama di Universiti Islam Madinah tetapi dalam diri ini amat yakin kandungan karya Syeikh Mirsafi adalah bernilai dan boleh dimanfaatkan oleh penuntut ilmu.

Nama penuhnya ialah Abdul Fattah al-Sayyid Ajami al-Mirsafi dilahirkan pada 1923 di kampung Mirsafa dalam daerah Qalyubiyyah, Mesir.

Mirsafa terkenal dalam kalangan penduduk Mesir kerana melahirkan ramai penghafaz al-Quran.

Syeikh Abdul Fattah adalah abang sulung di kalangan tiga beradik iaitu Syeikh Ibrahim dan Syeikh Hasanain yang kesemuanya adalah al-Hafiz.

Syeikh Abdul Fattah al-Mirsafi banyak menumpu kepada talaqqi al-Quran dan Qiraat. Antara guru Quranya ialah Syeikh Zaki Muhammad Afifi Nasr.

Selepas khatam al-Quran dengan beliau semasa berusia sembilan tahun, Syeikh Abdul Fattah meneruskan pengajian dalam bidang Qiraat Tujuh melalui talaqqi dengan gurunya Syeikh Rifaei Muhammad Ahmad al-Majuli.

Beliau telah khatam sebanyak lima kali di hadapan gurunya ini dan terakhirnya beliau membaca Qiraat Tujuh.

Bagi mencukupkan Qiraat Sepuluh, Syeikh Abdul Fattah talaqqi Tariq Durrah iaitu Qiraat Abu Ja’far, Ya’qub dan Khalaf al-Asyir dengan gurunya yang bernama Syeikh Hamid Ali al-Sayyid al-Ghundur.

Untuk mendalami Tariq Durrah dan Tariq Syatibiyyah, Syeikh Abdul Fattah bertalaqqi dengan seorang yang alim dalam Qiraat iaitu Syeikh al-Allamah Muhammad al-Anwar Hasan Syarif.

Qiraat Tujuh iaitu Syatibiyyah ditambah dengan Tiga Qiraat iaitu Durrah dikenali sebagai Asyarah Sughra. Manakala Qiraat Sepuluh yang berada dalam matan Tayyibah oleh Ibnu al-Jazari terkenal dengan Asyarah Kubra.

Asyarah Kubra

Justeru, selepas mendalami Asyarah Sughra dengan beberapa guru yang hebat dan menguasainya dengan sempurna, Syeikh Abdul Fattah telah melengkapkan penguasaannya dalam Asyarah Kubra dengan seorang guru yang terkenal.

Beliau yang dimaksudkan ialah al-Allamah al-Muqri Syeikh Ahmad Abdul Aziz al-Zayyat. Melalui Syeikh Zayyat, Syeikh Abdul Fattah telah talaqi Asyarah Kubra Tariq Tayyibah membaca dari awal al-Quran hingga akhirnya dalam tempoh 44 hari. Setelah khatam, Syeikh Zayyat telah mengijazahkanya sanad.

Dalam pengenalan gurunya ini, Syeikh Abdul Fattah menyatakan “…beliau adalah salah seorang guruku dalam Qiraat Asyarah Sughra dan Qiraat Asyarah Kubra melalui Tariq Tayyibah, Allamah dan Imam dalam ilmu Qiraat tanpa tandingan, hebat pada zamannya, terunggul pada masanya dalam ilmu dan kelebihan, hatinya bersih, fikirannya tulus, beliau adalah antara ulama yang mulia dalam ilmu syariah dan bahasa Arab..”.

Sanad Syeikh Zayyat adalah antara yang tertinggi dengan maksud antara beliau hingga ke Rasulullah SAW mempunyai 27 atau 28 perawi. Jika diteliti senarai guru Syeikh Abdul Fattah kesemua mereka mempunyai kemahiran dalam ilmu Qiraat.

Dan Syeikh Abdul Fattah telah berjaya mendapatkan sanad dari semua gurunya. Dari satu sudut, telah memadai ilmu Qiraat yang dikuasainya melalui guru-gurunya terdahulu.

Namun kesungguhannya untuk memiliki sanad yang lebih tinggi mendorong beliau mencari Syeikh Zayyat. Dan jika dilihat usianya ketika talaqqi dengan Syeikh Zayyat telah melebihi 40 tahun.

Ketekunan Syeikh Abdul Fattah menimba ilmu Qiraat dengan guru yang mahir dan mencari sanad yang tinggi membuahkan hasil yang baik.

Keilmuan Syeikh Abdul Fattah telah menjadi rebutan di kalangan pelajar untuk talaqqi Quran dan Qiraat. Beliau juga telah menghasilkan satu karya yang menjadi rujukan dalam ilmu Tajwid yang dinamakan dengan Hidayah al-Qari Ila Tajwid Kalam al-Bari.

Hakikat di sebalik sebatan syariah

Oleh DATUK ZAINUL RIJAL ABU BAKAR

SEBATAN merupakan salah satu daripada hukuman yang diperuntukkan dalam Akta/Enakmen Tatacara Jenayah (Mahkamah Syariah) Negeri-negeri di Malaysia. Namun terdapat banyak kekeliruan terhadap hukuman sebatan ini dan tidak kurang pula tohmahan yang mencerca hukuman yang diperuntukkan oleh Hukum Syarak ini.

Kekeliruan dan tohmahan ini berpunca daripada ketidakfahaman atau sengaja tidak mahu memahami sebatan syariah yang sebenar, di samping menyamakan hukuman sebatan syariah dengan sebatan yang dijatuhkan oleh mahkamah sivil.

Ada sesetengah golongan mendakwa sebatan syariah ini melanggar prinsip hak asasi manusia, kejam tidak berperikemanusiaan dan menjatuhkan maruah seseorang terutamanya wanita.

Hakikatnya, sebatan syariah amat berbeza dari sebatan dijatuhkan mahkamah sivil. Sila Rujuk Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003 seksyen 125 dan 126.

Sebatan yang dijatuhkan di mahkamah sivil yang mencederakan pesalah. Sekali rotan sudah pasti akan pengsan pesalah itu.

Berdasarkan panjang rotan syariah, diameter dan cara merotan, ia amatlah ringan dan langsung tidak mendatangkan luka.

Oleh itu, adalah amat tidak benar dan mengelirukan jika kita mengatakan sebatan syariah adalah kejam tidak berperikemanusiaan ataupun menjatuhkan maruah.

Persoalan juga ditimbulkan bahawa sebatan syariah ini mendiskriminasi wanita Islam kerana peraturan penjara tidak boleh dikenakan sebatan terhadap wanita.

Bila bercakap tentang diskriminasi, maka kita hendaklah terlebih dahulu faham apakah yang dikatakan diskriminasi dan adakah semua bentuk diskriminasi melanggar undang- undang? Terdapat beberapa bentuk diskriminasi yang dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya positive discrimination yang berlaku apabila pihak kerajaan memberikan keistimewaan kepada golongan tertentu bagi tujuan tertentu.

Ini dibenarkan oleh undang undang. Begitu juga discrimination against a class of persons atau diskriminasi terhadap sesuatu golongan tertentu juga dibenarkan.

Oleh yang demikian, wanita Islam adalah golongan yang tertentu dan boleh dibuat diskriminasi terhadap golongan tersebut selagi tidak bertentangan dengan prinsip asas kesamarataan.

Sebatan yang dijatuhkan oleh mahkamah sivil memang tidak dibenarkan dijatuhkan terhadap wanita disebabkan sifatnya yang kejam dan mencederakan.

Sepatutnya apa yang perlu dilakukan ialah menuntut sebatan ini dimansuhkan. Mungkin ada golongan tertentu yang beranggapan oleh kerana ia hanya dikenakan kepada lelaki maka tidak apalah hukuman tersebut walaupun ia amat kejam dan menyakitkan. Pendekatan ini amatlah pelik.

Ada juga kumpulan pendesak yang mendakwa sebatan dikenakan terhadap mangsa sumbang mahram. Pandangan ini amat mengelirukan kerana tiada undang-undang menghukum mangsa jenayah.

Hukuman dijatuhkan kepada penjenayah bukan mangsa. Golongan ini pula tidak mengemukakan secara tuntas seksyen mana yang mengatakan secara tersurat mangsa sumbang mahram mestilah disebat.

Dalam mensabitkan sesuatu kesalahan dua elemen yang penting mesti dibuktikan iaitu actus rea (perbuatan jenayah) dan mens rea (niat melakukan jenayah).

Oleh itu, dalam apa jua kesalahan termasuk sumbang mahram, mangsa tidak akan dikenakan sebarang tindakan atau pertuduhan, malah kerajaan wajib menjaga kebajikan mereka.

Mungkin anggapan yang ingin ditimbulkan ialah dalam kes wanita mengandung mangsa sumbang mahram. Persoalannya ialah kenapa hanya apabila ditangkap barulah wanita itu mengatakan beliau dirogol dan sebagainya? Mengapa setelah dirogol wanita tersebut tidak terus pergi ke balai polis membuat aduan dia dirogol?

Jika perkara ini dilakukan sudah pasti wanita yang dirogol itu tidak akan didakwa. Bukannya setelah melahirkan anak dan apabila sudah diketahui orang lain barulah mendakwa dirinya dirogol.

Haji jihad bagi wanita

Oleh DR. ANISAH AB. GHAN

FIRMAN Allah SWT yang bermaksud: Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan pemberian Allah, memberi khabar gembira kepada yang belum syahid supaya jangan takut dan jangan bersedih, memberi tahu khabar gembira tentang nikmat pemberian Allah dan Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran mereka yang beriman. (Ali Imran: 169-171)

Selain daripada pernyataan al-Quran ini, hadis riwayat Muslim menukilkan sabda Baginda: “Siapa yang mati tidak pernah berperang (jihad) dan tidak bercita-cita untuk berperang dia mati dalam satu cabang daripada cabang-cabang munafik.”

Pernyataan-pernyataan ini menjadi pemangkin kepada orang beriman untuk mati syahid, tidak kira lelaki atau perempuan. Ini dibuktikan hadis marfu’ daripada Aisyah r.a bahawa beliau telah meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk turut serta dalam perang jihad, tetapi baginda tidak membenarkannya dan menyatakan bahawa jihad kaum wanita ialah haji.

Banyak signifikan yang boleh menggambarkan mengapa Rasulullah menjelaskan ibadat haji berstatus jihad bagi kaum wanita. Ia seolah-olah kiasan bahawa suasana ibadat haji sama dengan keadaan dalam perang jihad, kerana pergerakan dalam ibadah haji memerlukan kekuatan fizikal dan mental.

Kaum wanita telah disiapkan Allah SWT dengan emosi yang tinggi, sesuai dengan fitrah mereka. Boleh dikatakan semua pergerakan dalam melaksanakan ibadat haji banyak menekan emosi jemaah. Bermula dari detik perpisahan meninggalkan keluarga, lapan jam penerbangan, kemudian bersesakan di lapangan terbang Jeddah atau Madinah, di samping kepanasan sehingga mencecah 30 darjah celsius dan proses pemeriksaan imigresen.

Ditambah aspek keselesaandibilik penginapan, kerenah rakan sebilik. Begitu juga pergerakan ke Arafah, Muzdalifah, bergerak ke Mina, beberapa hari mabit dalam khemah, bersesak sewaktu melontar jamarat, sebelum balik ke Mekah dan melakukan tawaf. Semuanya perlu kawalan emosi yang mantap.

Pergerakan-pergerakan dalam melaksanakan ibadat haji memerlukan kekuatan tenaga, fizikal dan mental. Bermula daripada pergerakan hari ke-8 Zulhijjah dari Mekah ke Arafah hingga kembali semula ke Mekah.

Malah jarak antara Mekah dan Arafah lebih kurang 22 kilometer (km), Arafah ke Muzdalifah 8 km. Muzdalifah ke Mina 6.9 km dan Mina ke Mekah 7 km. Kesemuanya lebih kurang 44 km.

Dalam keadaan biasa mungkin hanya mengambil masa kurang 30 minit tetapi dalam kesesakan musim haji, kadangkala memakan berjam-jam. Apa lagi jika tersesat kerana majoriti pemandunya bukan rakyat Arab Saudi.

Oleh itu, jemaah dinasihatkan supaya tidak membawa banyak barang tetapi sekadar mencukupi untuk keperluan.

Suasana dalam khemah di Arafah dan di Mina juga satu cabaran. Keluasan khemah yang disediakan kadangkala tidak menepati apa yang ditempah Tabung Haji. Hal sama boleh berlaku pada penyediaan makanan. Keadaan ini kadangkala menimbulkan salah faham sesama jemaah.

Begitu juga dengan keadaan semasa mabit di Muzdalifah. Berada dalam lautan manusia, di tengah padang pasir yang pencahayaan tidaklah begitu memuaskan di waktu malam. Keadaan tandas yang sesak dan tidak begitu kondusif, ditambah keadaan badan kepenatan memerlukan seseorang itu tenang dan berlapang dada.

Cabaran melontar menuntut kerahan tenaga. Apa lagi untuk berulang-alik dari perkhemahan ke jamarat dengan berjalan kaki. Selain itu, terpaksa bersesak semasa melontar, terutama lontaran hari pertama setelah sampai di Mina. Kebanyakan jemaah mahu melakukannya kerana ingin segera keluar daripada ihram dengan melakukan Tahallul Awwal.

Sekalipun kesesakan agak berkurangan pada hari kedua dan ketiga, jarak antara perkhemahan dan jamarat, ditambah jarak antara tiga jamarat tetap memenatkan.

Sebaik bergerak balik ke Mekah sekali lagi jemaah menghadapi situasi yang jauh lebih mencabar iaitu melakukan tawaf rukun. Mataf (tempat tawaf) yang hanya berkeluasan 19,000 meter persegi (sekarang sedang diperluas sehingga 160,000 meter persegi) akan padat dengan jemaah yang melakukan tawaf.

Setiap orang hanya akan dapat keluasan yang hanya memuatkan saiz dirinya sendiri, dalam keadaan berhimpit-himpit, kadangkala terpaksa menahan rempuhan dari belakang, himpitan kiri dan kanan boleh membuatkan langkah tawaf seseorang terhenti.

Setelah tawaf, jemaah perlu memerah tenaga melakukan saie dengan jaraknya 420 meter, sebanyak tujuh kali. Ini bererti jemaah perlu berjalan sejauh 2.94 km. Lebih mencabar apabila kena mencecah kaki di bukit Safa dan Marwah kerana berlaku kesesakan.

Kesemua keadaan di atas inilah barangkali Rasulullah SAW mengklasifikasikan ibadat haji sebagai jihad kepada kaum wanita atas dasar mereka lebih banyak menanggung kepayahan berbanding kaum lelaki, kerana daya fizikal mereka yang berbeza.

Ain Jalut: Menang selepas bersatunya perbezaan

Mohammad Faizal Che Yusof, 03 Ogs 2013

MENYOROTI kembali apa yang berlaku dalam tahun 658H bersamaan 126M, pada pagi 25 Ramadhan bersamaan 3 September, ia cukup menyuntik semangat juang kepada setiap muslim yang cintakan liku-liku jihad. Pada tanggal tersebutlah Allah telah menghadiahkan kemenangan kepada sebuah perjuangan Islam di bumi Ain Jalut setelah sekian lama dilemahkan oleh bayangan kekuatan gerombolan Tatar di kala lunturnya semangat jihad umat Islam.

Kemenangan pejuang-pejuang Islam di Ain Jalut yang dipimpin oleh pemerintah Mesir, Sultan Muzaffar Saifuddin Qutuz dicapai dalam suasana segala persiapan terbaik dan termampu telah dilakukan, membuang segala sifat jahat dalam diri dan penyerahan sebulat-bulatnya kepada Allah Azzawajalla. Tatar pada waktu itu bukanlah berada pada keadaan yang lemah. Bahkan mereka baru saja mengalahkan pemerintahan Abasiah di Baghdad dalam tempoh 40 hari.

Sorotan perjalanan menuju 25 Ramadhan 658H itulah perlu diteliti dan dihayati oleh setiap umat Islam, moga-moga ia memberi inspirasi dan menyuntik semangat untuk kita menyiapkan yang terbaik demi cinta kita kepada Islam. Sirah bukan sekadar untuk dibaca sebagai kisah yang mengasyikkan. Lebih dari itu, setiap incian pengajarannya wajip diambil iktibar setidak-tidaknya apa yang baik dapat dicontohi dan segala yang lemah dapat diteladani.
Sultan Saifuddin Qutuz bukanlah dari golongan terhormat. Beliau datang dari kelompok hamba yang dijual daripada seorang tuan kepada tuan yang lain. Namun, cintanya kepada Islam dan tekadnya untuk mengembalikan kedaulatan Islam telah memungkinkan terbuka luas pintu pertolongan dari Allah S.W.T. Mesir pada waktu itu yang mana merupakan benting akhir umat Islam telah gagal dilanggar oleh gerombolan Tatar yang maha kejam dan ganas. Maruah Islam dan umat Islam Berjaya dipulihkan dalam tempoh sehari, 25 Ramadhan 658H.

Menyingkap sirah Ain Jalut, sebaik menaiki takhta pemerintahan kerajaan Mesir, Qutuz telah memanggil semua pembesar-pembesar Mesir. Dalam ucapan sulungnya, Qutuz menegaskan tekadnya untuk mengembalikan maruah Islam dan menentang Tatar habis-habisan. Itulah cita-cita utama beliau sebaik diberi amanah jawatan tersebut.

Beliau dengan tegas menyebut jika ada dari kalangan pembesar atau menterinya yang bersedia menerajui Mesir menggantikan beliau, beliau sedia melepaskan jawatan untuk memberi laluan kepada pembesar atau menteri terbabit. Tawaran Qutuz tersebut tidak bersambut meskipun sebelum Qutuz memegang tampuk pemerintahan, perebutan kuasa berlaku begitu berleluasa dan terbuka dalam kerajaan Mesir.
Nyata mandat tanpa berbelah bahagi yang diperolehi Qutuz suatu permulaan yang baik untuk baginda menyusun langkah seterusnya. Tindakan politik Qutuz seterusnya adalah memecat mana-mana menteri yang dikenalpasti gagal melaksanakan tugas dan lemah. Bagi Qutuz, beliau tidak mempunyai masa yang banyak. Setiap tindakan mesti tepat dan cepat.

Menyedari adanya golongan-golongan yang masih berbalah sesama sendiri, Qutuz telah mengambil langkah mendamaikan setiap kumpulan Mamaluk yang berkrisis sejak lama sebelumnya. Mana-mana kelompok yang dikatakan pernah menentang kerajaan sebelumnya, ada yang diberi keampunan bila mana Qutuz menyedari bahawa potensi dan kelebihan yang ada pada mereka amat bermanfaat dalam mengembalikan kedaulatan Islam dan kestabilan Mesir.

Dalam usaha menyatukan setiap kelompok yang bertelagah, Qutuz sendiri telah turun padang bagi memastikan perancangannya berjaya tanpa digagalkan oleh anasir-anasir jahad dari dalam.

Hanya dalam tempoh beberapa bulan, Qutuz telah berjaya mengembalikan politik dalaman Mesir yang selama ini bergolak. Bagi memastikan misi menentang Tatar Berjaya, Qutuz juga telah berjaya mendapatkan sokongan serantau sama ada dari kerajaan-kerajaan Islam dan bukan Islam. Antaranya termasuklah kerajaan Islam dari Sham dan juga tentera salip dari negeri Akka.

Qutuz juga sedar, bagi berhadapan dengan Tatar, ia memerlukan sokongan padu dari setiap rakyat dan kewangan yang banyak dan mencukupi. Justeru, Qutuz telah mengatur gerakan penerangan besar-besaran ke seluruh Mesir yang dipelopori oleh kumpulan ulama bagi menerangkan kepada rakyat keperluan jihad dan mengembalikan maruah Islam.

Dalam memperkukuhkan keudukan kewangan bagi membiayai peperangan, pada awalnya Qutuz selaku pemerintah utama telah membentangkan usul untuk meningkatkan kutipan cukai dari rakyat jelata. Namun, usul yang dbentang tersebut telah disanggah oleh ulama Mesir bernama Al-I’z Abdisalam yang digelar Sultanul Ulama.

Bagi I’z Abdissalam, kutipan cukai dari rakyat hanya boleh dilakukan setelah kerajaan terlebih dahulu mengambil harta dari kekayaan menteri dan pembesar Mesir. Qutuz dengan sikap terbukanya telah menerima dan melaksanakan fatwa dari I’z Abdissalam tersebut. Nyatanya kerajaan memperolehi pembiayaan yang mencukupi bahkan rakyat bawahan yang menyaksikan tindakan kerajaan dan komitmen oleh menteri dan pembesar telah juga menyumbang secara sukarela tanpa diarahkan oleh kerajaan Qutuz.

Menjelang Sya’ban 658H, Qutuz hanya mengambil masa sekitar tujuh bulan untuk meletakkan tentera Islam dan seluruh masyarakat Islam berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya sebelum misi ke Ain Jalud dimulakan. Pertempuran kebenaran dan kebatilan di Ain Jalud sebetulnya dapat menginsafi kita betapa pertolongan Allah hanya diperolehi bila kita telah melakukan yang terbaik dalam kemampuan sebenar.

Medan Ain Jalut telah menyaksikan Islam bukan sekadar diperjuangkan oleh tentera-tentera yang khusus, bahkan pada hari-hari sebelum 25 Ramadhan 658H, masyarakat Islam yang berada di Palestin pada ketika itu telah keluar beramai-ramai ke Ain Jalut bagi menyatakan sokongan dan memberi semangat kepada tentera Mesir yang dipimpin sendiri oleh Qutuz.

Dengan izin Allah, setelah mengadakan teknik dan taktik yang terbaik yang mampu diadakan, Tatar yang dipimpin oleh Katabga Khan akhirnya telah tersungkur buat julung-julung kalinya sekali gus menutup sejarah kekejaman mereka yang melata dari Semenanjung Korea melebar ke benua Asia dan Afrika.

Menutup perbincangan ringkas ini dalam kita berada pada penghujung Ramadhan, marilah kita menanam tekad dan iltizam, mengukuhkan persaudaraan, menyantuni setiap perbezaan dengan penuh kebijaksanaan demi mendepani cabaran-cabaran mendatang. Kotakan setiap kata-kata berteraskan kebenaran dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah S.W.T.

Majlis Aidil Fitri 1434H PUMCK dan Alumni Jordan

Pengerusi Persatuan Ulama’ Malaysia Cawangan Kelantan (PUMCK)  dan ajk menyemput seluruh keluarga PUMCK dan Alumni Jordan untuk menghadiri suatu Majlis Aidil Fitri yang akan berlangsung sebagaimana berikut :

Tarikh : 5 Syawal 1434H / 12 Ogos 2013M ( Isnin malam Selasa)

Masa  : 8.30 malam

Tempat : Dewan JKR 10, Kota Bharu (Kediaman rasmi YAB Dato’ MB Kelantan)

Sila sahkan kehadiran Tuan/Puan/Saudara/Saudari dengan sms kepada Pengarah program 0199388902 (Shairazi) atau 0199317547 (Prof Madya Shukri ) / 0199111494 (Dr Abd Rahman al-Qari)