Adab semasa buang air

Bagaimanakah adab membuang air kecil di dalam Islam?

JAWAPAN:

Adab membuang air kecil adalah sebagaimana berikut ;

i. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk tandas dan keluar dengan mendahulukan kaki kanan.

ii. Tidak menghadap kiblat.

iii. Bukan di dalam lubang yang dihuni oleh haiwan.

iv. Berada di tempat tertutup.

v. Berdehem bagi melawaskan air kencing.

vi. Dilarang membawa masuk ayat suci al-Quran ke dalam tandas.

vii. Dilarang membuang air kecil di bawah pokok yang berbuah dan tempat berteduh.

viii. Dilarang membuang air kecil di tempat air yang bertakung.

Walaubagaimanapun kebanyakan adab-adab yang disebut adalah adab-adab yang perlu dititikberatkan sekiranya membuang air di luar kawasan binaan tandas.

Perkara tersebut kemungkinannya boleh memberi mudarat kepada diri dan orang lain, dilihat orang dan sebagainya.

Jauhi jampi berunsur syirik

Jampi atau dalam bahasa Arab ruqyah merujuk bacaan tertentu untuk sesuatu tujuan, biasanya rawatan

Ia terbahagi kepada dua jenis sama ada yang dibenar syarak atau yang dilarang. Bagi Muslim, tidak diragui kaedah rawatan bersumberkan al-Quran dan apa yang dianjurkan Nabi SAW suatu yang terbaik untuk menjadi penawar sempurna.

Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Israk ayat ke-82 bermaksud: “Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur daripada al-Quran ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) al-Quran tidak menambahkan orang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.”

Menurut Ibn Kathir dalam tafsirnya, ayat ini merujuk al-Quran yang secara keseluruhannya bertindak sebagai ubat penyembuh terhadap orang beriman.

Menurut Ibnul Qayyim dalam Zaadul Ma’ad, kajian ayat al-Quran menunjukkan kepada kita secara prinsipnya Islam mengajar tatacara kehidupan yang sihat dan jauh daripada penyakit. Ayat suci al-Quran secara dasarnya menganjurkan kepada penjagaan tiga perkara iaitu:

 • Menjaga kesihatan.
 • Memelihara diri daripada perkara yang memudaratkan kesihatan.
 • Merawat diri daripada penyakit. Demikian juga pengubatan dengan ruqya syar’iyyah (jampi disyariatkan) yang berpandukan kepada hadis sahih yang diamalkan Nabi SAW ialah ubat yang mujarab. Apabila ayat dan doa yang diajarkan Nabi SAW menepati adab dan syarat yang ditunjukkan Islam, ia memberikan kesan maksimum. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih maksudnya: “Tiada yang dapat mencegah takdir kecuali doa dan tiada yang dapat memberikan tambahan pada umur melainkan kebaikan.” (Riwayat Ahmad, al-Tirmizi dan Ibn Majah)Namun, kita harus memahami apa juga yang diamalkan sama ada bacaan ayat al-Quran, zikir atau doa tidak memberi kesan yang diharapkan jika ada kesilapan pada salah satu pihak.

  Dalam perkataan lain, keberkesanan hanya berlaku apabila kedua-dua pihak iaitu orang yang merawat dan pesakit memenuhi syarat iaitu kekuatan diri dan keteguhan iman kepada Allah SWT.

  Dia juga mesti mempunyai keyakinan penuh terhadap kedudukan al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang beriman.

  Seterusnya seseorang yang inginkan tindak balas cepat mesti menjadikan al-Quran amalan.

  Apabila kerap membaca al-Quran, kesannya berlaku dalam masa yang singkat. Benarlah perumpamaan yang dikemukakan Ibnul Jawzi dalam Talbis Iblis bahawa seseorang yang sentiasa beriltizam dengan al-Quran, maka al-Quran akan berkesan dalam menangani masalahnya seperti pemburu yang rajin berlatih menggunakan senjata. Senjata yang membantunya mempertahankan diri, demikian halnya al-Quran yang saban hari dibaca memberikan ketahanan daripada gangguan musuh.

  Ibnu Tien pula memberikan penambahan dengan menjelaskan jika al-Quran dibacakan orang salih, izin Allah SWT untuk kesembuhan akan berlaku. Ibn Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahawa ulama sepakat membenarkan ruqyah ataupun jampi jika ia memenuhi syarat berikut:

 • Jampi yang menggunakan firman Allah atau nama-Nya ataupun hadis Nabi SAW.
 • Ia perlu diungkapkan dengan bahasa yang difahami.
 • Hendaklah diyakini dengan sepenuhnya bahawa Allah SWT yang memberikan kesembuhan, bukan jampi itu.Jadi berpandukan syarat ini, tertolaklah jampi mantera yang dibacakan bomoh atau dukun serta pawang jika beliau menggunakan rangkap ayat yang kurang jelas ataupun menjurus kepada perkara syirik yang ditegah Islam.

  Berkaitan dengan soalan anda, jelas kepada kita perbuatan menjampi itu membawa kepada syirik atau tidak adalah bergantung kepada iktikad orang yang mengucapkannya.

  Ini disebabkan syirik bermaksud sesuatu yang dilakukan yang membawa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu.

  Apabila seseorang itu mengucapkan sesuatu dengan keyakinan dalam hatinya sesuatu itu mampu memberikan manfaat ataupun mudarat, maknanya dia sudah melakukan sesuatu perbuatan syirik kepada Allah SWT.

 • Wanita wajib khatan walaupun dewasa

  SAYA seorang wanita yang sudah berusia 30 tahun. Baru-baru ini saya mengetahui bahawa saya tidak dikhatankan ketika kecil. Adakah saya wajib berkhatan sekarang?

  Insan Inginkan Jawapan,

  Kuala Lumpur.

  Berkhitan atau disebut dalam istilah orang Melayu sebagai berkhatan adalah sesuatu yang diwajibkan ke atas lelaki dan perempuan. Oleh itu, seorang wanita yang belum berkhitan dan hanya mengetahuinya ketika sudah menjangkau usia 30 tahun, maka tetap juga diwajibkan supaya berkhitan.

  Ini berpandukan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud: “Lima perkara yang tergolong dalam fitrah iaitu berkhitan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menipiskan misai.

  Bagaimanapun, perlu diingat, seseorang itu tidak dianggap berdosa kerana tidak berkhitan sewaktu kecil atas alasan dia tidak pun mengetahuinya.

  Namun, apabila dia mengetahuinya, maka berdosa jika dia melalaikan kewajipan ini. Bagi wanita adalah sekadar dipotong atau sekadar berdarah pada klitorisnya.

  Perkara ini tidak memberatkan dan tidak menyulitkannya. Perlu diingat, jika meninggalkannya, hukumnya adalah berdosa dan termasuk dalam maksiat farji (kemaluan).

  Syeikh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya, al-Zawajir, jelas mengatakan bahawa meninggalkan khitan sesudah dewasa sama ada lelaki atau wanita, adalah termasuk dalam dosa-dosa besar.

  Asal harakat (baris) pada mushaf al-Quran

  Oleh IBRAHIM ABDULLAH

  PADA masa dahulu, bahasa Arab tidak mengenal adanya harakat. Masyarakat Arab menggunakan dialek kebiasaan ketika mengucapkannya. Bayangkan betapa payahnya membaca al-Quran tanpa tanda harakat satu pun dalam bahasa Arab.

  Oleh kerana itu, Abu Aswad ad-Duali menjadi watak yang berperanan sangat penting bagi umat Muslim. Beliaulah yang menemukan kaedah tata bahasa Arab (nahu), salah satunya ialah kaedah pemberian harakat.

  Abu Aswad ad-Duali mempunyai nama asalnya Dhalam bin Amru bin Sufyan bin Jandal bin Yu’mar bin Duali. Beliau biasa dipanggil dengan nama panggilan Abu Aswad. Sementara ad-Duali merupakan nisbah daripada kabilahnya yang bernama Du’al daripada Bani Kinanah.

  Abu Aswad ad-Duali merupakan seorang tabi’in, murid dan sekali gus sahabat khalifah ke-empat, Saidina Ali bin Abi Talib. Beliau lahir pada 603 Masihi dan wafat pada 688 Masihi.

  Sebelum menjadi pakar ilmu nahu, ad-Duali banyak berperanan di dunia politik. Beliau sempat menjadi hakim di Basrah pada era khalifah Umar bin al-Khattab hingga kemudian beliau diangkat menjadi gabenor kota tersebut di masa kepimpinan Saidina Ali.

  Ketika perang Jamal, ad-Duali merupakan juru runding perdamaian antara dua kubu perang. Beliau juga pernah diutus sahabat Rasulullah SAW, iaitu Abdullah Ibnu Abbas untuk memerangi kaum Khawarij.

  Ilmu nahu kemudian dipelajari ad-Duali langsung dari khalifah Saidina Ali. Pada masa itu, menantu Rasulullah SAW tersebut memang terkenal sebagai pakar nahu. Atas perintah Saidina Ali bin Abi Talib, ad-Duali pun merumuskan ilmu nahu serta membuat peletak dasar kaedah tersebut.

  Saidina Ali juga kemudian memerintahkan pemberian tanda baca atau harakat pada tulisan Arab. Usulan Saidina Ali tersebut kerana khalifah melihat banyaknya Muslim yang salah membaca al-Quran. Oleh itu, ad-Duali pun menyanggupi dan memberikan harakat pada mushaf al-Quran.

  Tidak setakat Saidina Ali, ad-Duali pun merasa khuatir dengan banyaknya kesalahan baca al-Quran di kalangan masyarakat Arab. Kekhuatiran tersebut muncul sejak ad-Duali menemukan kesalahan baca yang benar-benar terjadi pada masyarakat Arab.

  Dalam Ensiklopedia Peradaban dikisahkan, ad-Duali pada suatu hari melewati seorang yang sedang membaca al-Quran. Beliau mendengar surah at-Taubah, ayat 3, dibacakan dengan kesalahan harakat di hujung kalimah. Walaupun hanya satu kesalahan harakat, namun ertinya sangat jauh berbeza.

  Ad-Duali mendengar orang itu membaca Anna Allaha Bari’um Minal Musyrikin Wa Rasuulihu yang seharusnya dibaca Rasuluhu jika diertikan sangat jauh berbeza. Pembacaan pertama yang salah tersebut bererti Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasul-Nya.

  Sudah tentu erti tersebut salah dan menyesatkan, kerana Allah SWT tidak pernah berlepas daripada utusan-Nya. Makna kalimah yang semestinya iaitu Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri daripada orang musyrik. Hanya satu harakat, tapi mengubah erti dan makna yang begitu banyak berbeza.

  Sejak peristiwa itulah, ad-Duali mulai bersungguh-sungguh mempelajari ilmu nahu dan keinginannya memperbaiki bahasa Arab. Beliau khuatir jika tidak dibuat kaedah, bahasa Arab akan mudah lenyap begitu sahaja.

  Mengingat di era khalifah ar-Rasyidin pun, sudah terdapat kesalahan baca al-Quran. Mulailah ad-Duali membuat kaedah tata bahasa Arab.

  Ketika itu, belum digunakan fathah, dhammah ataupun kasrah. Ad-Duali menggunakan sistem titik berwarna merah sebagai syakal kalimah. Titik-titik tersebut iaitu, sebuah titik di atas huruf dinamakan (a) iaitu fathah, satu titik di bawah huruf dibaca (i) atau kasrah, satu titik di sebelah kiri huruf dibaca (u) iaitu dhammah.

  Adapun tanwin (dua fathah, dua kasrah dan dua dhammah) tinggal menambah titik tersebut menjadi dua buah. Titik-titik itu dicetak merah agar membezakan dengan tulisan Arab yang menggunakan dakwat hitam.

  Dalam perkembangannya, usaha ad-Duali itu disempurnakan oleh beberapa muridnya seperti Nasr Ibnu ‘Ashim (wafat 707 Masihi) dan Yahya Ibnu Ya’mur (wafat 708 Masihi). Mereka melakukan penyempurnaan harakat tersebut pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibnu Marwan di dinasti Umaiyyah.

  Selain itu, ad-Duali juga mempunyai beberapa murid lainnya yang juga pakar dalam bahasa Arab. Beberapa muridnya iaitu Abu Amru bin ‘Alaai, al-Khalil al-Farahidi al-Basri yang merupakan pelopor ilmu ‘arudh dan penulis Kamus Arab pertama.

  Bukan hanya harakat, ad-Duali melahirkan banyak kaedah tata bahasa Arab yang hingga kini masih menjadi ikutan atau rujukan. Sejak dikenal sebagai peletak dasar ilmu i’rab, maka banyak orang datang untuk belajar ilmu qira’ah ataupun dasar ilmu i’rab. Beliau mencurahkan hidupnya untuk mentelaah ilmu nahu, hingga wafatnya pada 688 Masihi di Basrah.

  Kaedah nahu ad-Duali dikenal di kalangan mazhab Basrah. Pada perkembangan bahasa Arab, muncul dua mazhab iaitu Basrah dan Kufi. Kedua-dua mazhab tersebut yang sangat berperanan menyebarkan ilmu nahu ke penjuru dunia seperti yang kita lihat sekarang ini.

  Bolehkah wang zakat dipinjam?

  SAYA ingin mengetahui, adakah wang atau harta zakat boleh dipinjamkan kepada umat Islam yang memerlukan, misalnya kepada orang yang berhutang dalam perniagaan dan mereka memerlukan pembiayaan segera demi melancarkan perniagaannya? Harap penjelasan.

  Jawapan:

  Alhamdulillah, mudah-mudahan jawapan ini dapat memberikan pencerahan kepada ramai orang mengenai status harta zakat. Tidak dinafikan bahawa memang ada dalam kalangan umat Islam yang mempunyai persoalan yang sama. Ini kerana sesetengah daripada mereka merasakan bahawa diri mereka masih belum layak menerima bantuan zakat sebagai asnaf fakir dan miskin, namun mereka juga amat memerlukan bantuan kewangan demi menangani keperluan mendesak.

  Demi menjelaskan persoalan ini, kita perlu melihat kepada maqasid atau maksud sebenar pensyariatan zakat oleh Allah SWT. Zakat sebenarnya difardukan oleh Allah SWT kepada umat Islam demi memastikan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan dan santunan diberikan peluang untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Zakat juga memastikan, kebajikan ummah secara umumnya terpelihara dan juga menjamin kelestarian Islam sehingga ke hujung waktu dunia, iaitu kiamat.

  Demikianlah hebatnya hikmah dan falsafah di sebalik pensyariatan zakat ini. Maka, bagaimana pula dengan mereka yang memerlukan santunan dengan cara meminjam wang zakat di atas? Tidakkah mereka termasuk dalam kalangan orang-orang yang perlu diberikan peluang dalam kehidupan?

  Allah SWT sebenarnya telah menjelaskan secara terperinci bahawa mereka yang layak menerima bantuan wang atau harta zakat adalah lapan golongan asnaf sahaja.

  Firman Allah SWT yang maksudnya: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan wang) dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) daripada Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60)

  Di manakah kedudukan mereka yang mahu melakukan pinjaman ke atas harta zakat tersebut? Bagi kalangan fakir dan miskin dan mualaf, adakah wajar mereka diberikan pinjaman? Secara nalar, akal yang sihat akan menolak pandangan ini, kerana mereka merupakan golongan yang susah dan kedudukan mereka sendiri dijamin oleh Islam dalam pelbagai keadaan untuk dibantu dengan zakat. Pastilah tidak wajar mereka diberikan pinjaman dan kemudian perlu membayarnya semula.

  Bagaimana pula dengan asnaf yang lain? Adakah hamba juga boleh dipinjamkan wang zakat untuk menebus dirinya? Hal ini juga tidak wajar dilakukan kerana ia adalah sesuatu yang amat penting bagi seorang hamba iaitu maruah dirinya perlu didahulukan dengan dibebaskan daripada perhambaan.

  Bagi asnaf ibn sabil pula, sudahlah mereka keputusan belanja, maka tidak wajar mereka dibebankan dengan pinjaman yang perlu dibayar kemudian kerana ia menjadi hutang pula bagi mereka.

  Mungkin, bagi kalangan asnaf orang yang berhutang (gharimin) dan fisabilillah, dilihat adanya kelonggaran bagi memberikan mereka pinjaman. Namun persoalannya, adakah ia pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan adakah dalam kalangan fuqaha Islam yang berijtihad dan mengharuskan ia dilakukan sedemikian?

  Setakat penelitian saya, pada zaman Rasulullah SAW sehinggalah ke zaman Saidina Umar Abdul Aziz, pihak pemerintah yang mentadbir urusan zakat ketika itu tidak pernah memberikan pinjaman zakat kepada mereka yang memerlukan.

  Bahkan, zakat diberikan terus kepada orang yang layak kerana sesuai dengan maksud asnaf itu sendiri, iaitu orang yang berhak ke atas zakat (yang disebut mustahiq zakat).

  Jadi, jika memang sudah ‘hak’ mereka, mengapa perlu dipinjamkan? Berilah terus kepada mereka. Secara umumnya tiada kaedah meminjamkan harta atau wang zakat kepada mustahiq zakat.

  Sifat-Sifat kemenangan kepada pembela agama Allah

  Dato’ Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang,
  Dalam memperkatakan tentang era kegemilangan sejarah umat Islam, kita tidak boleh memisahkan diri untuk memperkatakan mengenai pendokong dan pembawa dakwah yang pertama, peribadi yang menjadi qudwah atau ikutan seluruh zaman Islam, iaitu Rasulullah SAW menjadi pelaksana yang pertama, unggul dan ulung serta penafsir yang sebenarnya mengenai Islam yang diwahyukan oleh Allah Taala. Dengan lain perkataan, diri Rasulullah SAW merupakan penerusan daripada dakwah yang dibawa oleh Para Nabi dan Rasul. Hakikat dan prinsip ini dinyatakan oleh Allah di dalam al-Quran:“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): “Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut”. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-rasulnya.”(Surah al-Nahl : ayat 36)

  Pengabdian seluruh dan seutuhnya kepada Allah. Pengabdian yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Kesemua Para Rasul membawa prinsip pengabdian ini. Di zaman kegemilangan Islam yang diasaskan oleh Rasulullah SAW, Baginda telah melahirkan suatu generasi yang unggul dan pertama.Generasi Para Sahabat yang dilahirkan bukan sahaja berdasarkan kepada wahyu Allah, tetapi pelaksanaan perintah wahyu yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW secara praktikal. Rasulullah SAW telah menerima wahyu yang pertama dalam keadaan gementar sehingga pulang ke rumah dan terus berselimut. Kemudian disusuli pula dengan wahyu yang kedua supaya bangkit bertindak dan beramal. Rasulullah SAW bukan sahaja menerima ilmu itu, tetapi hendaklah disampaikan secara praktikal.

  Rasulullah SAW tidak diperintahkan hanya sekadar memperdengarkan ayat-ayat suci al-Quran berhampiran Kaabah, tetapi ia bererti suatu bebanan tugas yang berat agar disampaikan peringatan daripada Allah. Suatu tugas yang diamanahkan untuk membetulkan kehidupan manusia dalam segala bidangnya.

  Baginda Rasulullah SAW dapat melahirkan keunggulan peribadi generasi yang pertama. Generasi yang dibentuk dengan penghayatan Islam semurninya dan keimanan yang sesucinya. Generasi yang ditanamkan keyakinan yang sebenar untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam dan menyampaikan Islam itu kepada manusia sejagat. Pembentukan itu sebagaimana yang ditekankan pada awal lagi, bukan sekadar suatu pengisian ilmu semata-mata atau sekadar maklumat dan beramal dari segi lahiriyyah sahaja, tetapi pembentukan yang melulusi beberapa siri ujian. Pembinaan menerusi tekanan-tekanan, penindasan dan ujian yang dilakukan oleh golongan jahiliyyah; golongan taghut yang pertama dihadapi oleh Rasulullah SAW.

  Penerapan keimanan dan keyakinan ini dilalui oleh Rasulullah SAW bukan menerusi penyampaian ayat-ayat suci al-Quran supaya generasi Islam yang pertama hanya bersabar dalam menempuh rintangan dan tekanan. Tetapi Rasulullah SAW sendiri yang pertama menghadapi ujian dan tekanan itu secara praktikal dan nyata. Ujian dan tekanan yang berterusan sama ada dalam bentuk fizikal ataupun kejiwaan. Baginda diuji dengan beberapa siri penyeksaan sepertimana yang sempat dirakamkan dalam lembaran sejarah. Baginda diuji dengan tawaran kemewahan, harta-benda dan pangkat.

  Namun begitu, Rasulullah SAW menolak segala kepentingan duniawi dengan meletakkan kepentingan Islam lebih tinggi daripada segala-galanya. Ini jelas terukir mantap dalam catatan sirah ketika Baginda menolak cadang-cadangan yang dikemukakan oleh wakil Abu Jahal.

  “Wahai anak saudaraku! Kedudukanmu dari kalangan kami seperti yang diketahui olehmu dalam ikatan kekeluargaan. Sesungguhnya kamu telah membawa kepada kami suatu perkara yang besar. Kamu telah memecah-belahkan perpaduan mereka, memperbodohkan impian mereka dan mencela nenek-moyang mereka. Dengarlah dariku agar aku kemukakan kepadamu beberapa perkara untuk memberi pandangan dan menerima sebahagian daripadanya!”

  Rasulullah SAW menjawab, “Katakanlah, wahai Abu Walid (gelaran ‘Utbah) apa yang kamu ingin perkatakan!”

  Abul Walid mengemukakan cadangannya, “Wahai anak saudaraku (bahasa panggilan yang halus! Kalaulah apa yang kamu bawa ini kerana mahukan harta kekayaan, kami bersedia mengumpulkan untuk kamu harta- benda sehinggalah kamu menjadi orang yang paling berharta di kalangan kami. Kalau kerana mahukan kedudukan, kami bersedia, melantik kamu menjadi ketua kami sehinggalah kami tidak menandingi kamu. Jika sekiranya kamu mahu menjadi raja, kami bersedia menabalkan kamu menjadi raja kami.” (rujuk Sirah Ibnu Hisyam)

  Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Sudah habis pandangan daripada kamu?”

  ‘Utbah menjawab, “Ya!”

  Seterusnya Rasulullah SAW bersabda dan membacakan;

  “Ha, Mim (Allah Yang Maha Mengetahui akan maksudnya).”

  “Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.”

  “Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu; iaitu al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengambil tahu dan memahami kandungannya.”

  “Ia membawa berita yang mengembirakan (bagi orang-orang yang beriman) dan membawa amaran (kepada orang-orang yang ingkar); dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar (tidak mahu mengetahui dan memahaminya, maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya).”

  “Dan mereka berkata; Hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis (menghalang kami) daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan pada telinga kami penyumbat (menjadikan kami tidak dapat mendengarnya), serta di antara kami denganmu ada sekatan (yang memisahkan fahaman kita); oleh itu, bekerjalah engkau (untuk agamamu), sesungguhnya kami juga tetap bekerja (untuk mempertahankan kepercayaan kami),” (Surah Fussilat : ayat 1-5)

  Rasulullah SAW meneruskan bacaannya. Tiba-tiba ‘Utbah tersandar ke belakang dengan bertongkatkan kedua-dua belah tangannya. Kemudian apabila sampai ayat sujud, Rasulullah SAW terus bersujud. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, “Adakah kamu mendengar itu?”

  Abul Walid lantas pulang dengan wajah yang berubah. Penolakan harta-benda yang ditawarkan, pangkat yang dijanjikan ini merupakan pelaksanaan secara praktikal yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Penolakan yang menekankan tentang tujuan pelaksanaan Islam bukanlah sekadar untuk dilantik menjadi pemerintah tanpa menentukan apakah bentuk sistem yang akan dilaksanakan. Ataupun sekadar menerima kedudukan dan tempat dalam pimpinan tanpa menentukan apakah matlamat sistem yang hendak dilaksanakan.

  Penolakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan kenyataan yang jelas, yang ditaati dan diikuti oleh Para Sahabatnya secara praktikal. Generasi yang meletakkan kepentingan Islam yang bakal dilaksanakan oleh mereka di dalam Negara Islam dan Masyarakat Islam yang pertama lebih berharga daripada segala kepentingan duniawi ini. Kemudiannya ujian seterusnya menampilkan konspirasi ganas penekanan pihak kuffar dan ugutan-ugutan yang mengancam jiwa raga serta menyeksa tubuh badan. Sehingga penekanan itu memaksa orang-orang yang beriman untuk berhijrah meninggalkan kepentingan tanahair, keluarga, rumahtangga, pangkat dan segala-galanya.

  Meskipun tidak dapat dinafikan bahawa urusan dan keperluan duniawi itu adalah penting, namun Islam menjadi prinsip kepada semua itu hendaklah dipentingkan dari segalanya. Kita tidak juga dapat menafikan bahawa tanahair, keluarga dan harta-benda adalah menjadi suatu keperluan dalam perjuangan untuk menegakkan Islam dan membentuk generasi Islam. Tetapi Islam adalah lebih utama dan mesti terlaksana.

  Setelah keyakinan Islam itu dapat dipertontonkan secara ‘amali, maka baharulah diperintahkan supaya menegakkan negara Islam yang pertama. Sebuah negara yang ditegakkan tanpa berhajat kepada angkatan polis atau bala tentera, justeru kerana setiap anggota dalam negara itu adalah polis dan tentera yang menjalankan kewajipan masing-masing. Sebuah negara yang menjadi impian kepada ahli-ahli falsafah Yunani di Barat, Parsi dan sebahagiannya di Timur, tetapi menjadi kenyataan kepada generasi terbaik umat Islam.

  Sebenarnya, Islam yang diwahyukan oleh Allah bukanlah merupakan suatu teori yang hendak diuji, yang belum tentu jaya-gagalnya. Tetapi ia merupakan ajaran Allah yang menjadi jawapan yang tepat bagi menjawab dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Negara Islam yang pertama ditegakkan oleh Rasulullah SAW menerusi pembinaan generasi Sahabat yang bakal mewarisi perjuangan Islam di masa akan datang. Ianya ditegakkan melalui akidah, kaedah dan cara yang dapat menjadi contoh dan teladan kepada umat-umat lain.

  Islam itu ditegakkan bukan menerusi ugutan-ugutan ketenteraan, tetapi berdiri di atas prinsip perlaksanaan yang adil lagi bersih. Kebaikan dan keadilan yang bukan sahaja dapat dilihat oleh umat Islam, bahkan golongan bukan Islam yang bernaung di bawah negara Islam. Kebaikan dan keadilan yang menyentuh hati nurani untuk menyedari dan menginsafi bahawa Islam adalah lebih baik daripada keadilan yang dicadangkan oleh sistem-sistem bikinan mereka. Kebenaran dan pembelaan hak dalam Islam adalah ajaran yang jauh lebih indah dan agung daripada apa yang pernah digembar-gemburkan oleh pembesar-pembesar mereka.

  Itu semua dapat terpancar dan menyerikan suasana umat manusia setelah umat Islam diuji dan dicuba secara praktikal bersama-sama dengan Rasulullah SAW sehingga mereka mencapai kemuncak peningkatan iman. Peningkatan keimanan yang tumbuh subur dalam jiwa umat Islam bergerak sejajar dengan meningkatnya kezaliman yang dilakukan oleh golongan jahiliyyah. Hakikat ini dialami dan dilalui secara nyata supaya nanti mereka tidak melakukan kezaliman ketika mereka diberi amanah di dalam urusan pemerintahan. Mereka pantas menjadi jurubicara untuk membela hak apabila mereka diberi peluang untuk membela hak orang lain. Mereka dapat melaksanakan kepentingan umat manusia ketika diberi peluang untuk melaksanakannya.

  Generasi yang menyaksikan penyelewengan dan kebobrokan sistem jahiliyyah secara nyata dan menerusi penyaksian itu bangun untuk merubah, meruntuh dan meranapkan sistem itu. Hasil daripada cara inilah, maka terbentuknya generasi gemilang umat Islam yang mewarisi perjuangan Rasulullah SAW. Generasi gemilang yang terus melaksanakan amanah risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Generasi yang dibentuk keperibadiannya menerusi tamrin dan tarbiyyah di dalam Sirah Rasulullah SAW.

  Oleh itu, kewafatan Rasulullah SAW yang membawa Islam hingga hari kiamat ini menjadi suatu hikmah yang besar ertinya. Ia merupakan bukti yang jelas tentang keabadian Islam yang akan dijulang dan disebarkan oleh generasi-generasi yang menurut jejak langkah Rasulullah SAW.

  Generasi Para Sahabat bukan sahaja menerima perubahan fikrah menerusi penyampaian wahyu dan sabda Rasulullah SAW, tetapi generasi yang cekal menggagahi setiap ujian sehingga dapat membentuk keperibadian mereka sama ada dari segi individu ataupun jamaah. Dari sinilah terpancarnya sinar pijar (putih) yang gilang-gemilang kekuatan jamaah Islam yang pertama.

  Kekuatan jamaah yang melaksanakan ajaran Islam yang syumul, lengkap dan sempurna. Kekuatan yang berakar umbi dari keimanan yang bulat kepada Allah, yang dihayati oleh Rasulullah SAW sebagai individu dan pimpinan jamaah. Kekuatan yang mengikat setiap diri para sahabat untuk tunduk dan patuh kepada kepimpinan Rasulullah SAW dan melaksanakan perintah Allah tanpa soal.

  Generasi Islam yang pertama terdiri daripada individu-individu yang hanya bergantung bulat kepada Allah. Tidak memandang ke Timur dan tidak pula memandang ke Barat. Individu-individu yang hanya menerima perintah arahan, hukum dan perundangan daripada Allah, sekaligus menolak dengan tegas setiap unsur-unsur yang lain dari Islam. Individu-individu yang hanya mengambil ajaran, sistem dan neraca penghayatan daripada Allah. Mereka menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dengan terlebih dahulu merujuk kepada ketetapan hukum Allah, bukan melaksanakan sesuatu kemudianbaru dirujuk kepada Allah.

  Inilah dia individu-individu yang pertama dibentuk oleh Rasulullah SAW, yang menjadi batu-bata dalam mengikat padu jamaah Islam. Batu bata yang mengikat suatu jamaah yang bergerak melanda segala liku berduri. Keutuhan dan kesepaduan suatu jamaah yang telah diuji secara praktikal di dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Hunain dan beberapa siri peperangan yang lain. Peristiwa-peristiwa yang mengajar umat Islam bahawa mereka tidak boleh menyimpang walaupun sedikit daripada mengabdikan diri kepada Allah.

  Mereka diberi kemenangan dalam peperangan Badar, meskipun jumlah mereka terlalu kecil. Tetapi oleh sebab jiwa mereka suci dan hati mereka bersih untuk tunduk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, maka mereka telah dianugerahkan dengan kekuatan dan kemenangan. Tidak ada kebendaan yang dicari dan tidak ada pengaruh duniawi yang menjadi matlamat dan tujuan dalam perjuangan mereka.

  Sebaliknya, dalam peperangan Uhud, apabila hanya ada segelintir sahaja daripada jamaah Islam itu yang tidak mengikut arahan Rasulullah SAW mereka telah diajar dengan percikan darah yang menitis keluar daripada tubuh umat Islam, sehingga gigi Rasulullah SAW sendiri patah dan pipinya berdarah. Justeru kerana sedikit daripada mereka meninggalkan bukit strategi untuk mengejar ghanimah perang dan kebendaan, mereka telah diajar oleh Allah melalui syuhada’ yang bergelimpangan. Dan bagaimana mereka diuji sekali lagi secara jama’ah di dalam peristiwa peperangan Hunain tatkala mereka berbangga dengan jumlah mereka yang ramai. Mereka merasakan bahawa mereka tidak mungkin dapat dikalahkan :

  “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri.” (Surah al-Taubah : ayat 25)

  Peristiwa ini menjadi dalil yang kuat untuk membuktikan bahawa kejayaan dan kemenangan umat Islam, kegemilangan generasi Islam bukanlah bikinan manusia, tetapi ia adalah kurniaan daripada Allah Taala. Pertolongan dan kurniaan daripada Allah itu tidak akan datang secara percuma, walaupun Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah.

  Hal ini sepertimana yang disebut oleh Al Syahid Sayyid Qutb di dalam bukunya Ma’alim fi Toriq;

  “Meskipun Allah Taala boleh memberi kemenangan kepada umat Islam sebagaimana turunnya hujan dari langit, tetapi oleh kerana Islam itu diturunkan kepada manusia, maka kejayaan dan kegemilangan Islam ini hendaklah berjalan melalui proses kemanusiaan itu sendiri. Melalui sifat-sifat yang ada pada manusia, yang dibentuk melalui cara kehidupan manusia serta melalui tekanan dari penindasan yang dihadapi oleh mereka. Oleh kerana itulah Allah melatih dan membentuk mereka melalui wahyu secara individu dan jamaah, membentangkan di hadapan mereka ribuan tribulasi yang nyata dan praktikal. Sentuhan wahyu yang menggarap sikap dan semangat untuk memikul amanah Islam sehingga lahirnya individu-individu dalam rangkaian suatu jamaah yang padu dan kuat. Lahirnya jamaah Islam yang dapat melaksanakan perintah Allah tanpa syarat. Suatu jamaah yang tidak pernah menyimpang walau di saat wafatnya Rasulullah SAW. Mereka tidak mungkin dapat digugat, sebagaimana mereka tidak dapat digugat di zaman Rasulullah SAW.”

  Generasi Para Sahabat yang dibentuk oleh Rasulullah SAW adalah generasi yang dapat memenuhi ciri-ciri jamaah Islam dan ciri-ciri individu yang menganggotai jamaah Islam. Mereka tidak pernah terpisah daripada risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mereka tidak juga bercita-cita untuk menukar aqidah keimanan mereka dengan sesuatu yang lain.

  Mereka tetap taat menjunjung pesanan Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah SAW sudah pergi dan tiada bersama mereka. Antara pesanan Baginda SAW kepada sahabatnya, “Aku tidak takut kepada kemiskinan yang mengenai kamu. Tetapi aku takut terhadap keduniaan yang dibentang kepada kamu, sehingga kamu menjadi binasa dengan dunia, sebagaimana umat yang terdahulu daripada kamu binasa.” (Hadith riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  Lantaran itu, mereka thabat berpegang kepada slogan-slogan yang dilaungkan oleh golongan Muhajirin dan Ansar ketika mendirikan masjid Nabawi bersama-sama dengan Rasulullah SAW, “Wahai Tuhan, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Wahai Tuhan, berilah pertolongan kepada Muhajirin dan Ansar”.

  Inilah generasi gemilang. Mereka tidak sedikit pun terikat kepada kehalobaan dunia, tetapi mereka memerintah dunia seluruhnya. Walaupun mereka diberi kemewahan dan kekayaan, tetapi mereka memerintah kemewahan dan kekayaan itu, bukannya terpedaya dengan pujukan rayu hawa nafsu lantas menjadi hamba kepada kemewahan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan risalah yang membentuk manusia berlandaskan keyakinan dan keimanan. Risalah yang tegak berpaksikan taqwa dan pengabdian kepada Allah Taala.

  Generasi gemilang pertama yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW dilahirkan di Semenanjung Tanah Arab, bumi yang kering kontang, tanpa hasil mahsul dan jauh dari tamaddun kebendaan. Keadaan tumbuhnya watak dan keperibadian gemilang generasi pertama ini menjadi suatu siratan yang penuh hikmat dan pengertian.

  Kalaulah kemenangan Islam itu ditumpukan kepada kekuatan jumlah, maka lebih baik generasi ini dilahirkan di tempat yang mempunyai jumlah manusia yang ramai. Kalaulah kemenangan itu berdasarkan kepada kekuatan kebendaan, mengapakah Allah tidak melahirkan Rasulullah SAW itu di negeri Parsi, Rom, India atau China; negara-negara yang kaya dengan tamadun kebendaan. Tetapi hakikat ini tersimpul kemas dalam kenyataan bahawa kekayaan, kemewahan dan tamadun kebendaan bukanlah menjadi pra-syarat kepada matlamat kehidupan manusia, serta bukan juga menjadi pra-syarat untuk mendapat melahirkan generasi yang gemilang itu. Ia hanya menjadi alat semata-mata yang tidak mungkin berguna sama sekali melainkan ia diarahkan di atas landasan keimanan kepada Allah Taala.

  http://www.tarbawi.my

  Mendepani khabar angin

  Oleh UMAR MUHAMMAD NOOR

  MASYARAKAT Islam sejak dahulu sangat menjunjung tinggi kebersihan. Bukan hanya kebersihan fizikal, kebersihan imej dan adab juga amat dijaga. Salah satu sifat masyarakat Islam ialah tidak menyukai keburukan tersebar dalam masyarakat. Sebaliknya, selalu menutup aib dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain.

  Dalam kes tuduhan zina misalnya, siapa yang menuduh orang lain berzina wajib menghadirkan empat orang saksi. Jika gagal melakukan sedemikian, hukuman qazaf akan ditimpakan kepada dirinya.

  Menciptakan khabar angin dan menyebarluaskannya dalam kalangan masyarakat merupakan satu kesalahan. Tidak kira apa motif di sebaliknya. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman tegas daripada Allah SWT di dunia dan di akhirat.

  Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebar keburukan di kalangan kaum beriman akan mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Maha Mengetahui, engkau tidak mengetahui (apa-apa). (al-Nur: 19)

  Berkata al-Hafiz Ibnu Kathir: “Ayat ini adalah teguran bagi orang yang mendengar khabar angin lalu tercipta konsepsi tertentu di mindanya, kemudian berbicara tentangnya. Hendaknya ia tidak memperbanyak cerita buruk itu dan menyebar-syebarkannya.”

  Menurut Ibnu Taymiah, larangan ini meliputi orang yang menyukai perkara tersebut dengan hatinya sahaja, apalagi jika dizahirkan dengan lidahnya dan menyebar-nyebakannya.

  Sebagai Muslim yang menjunjung tinggi akhlak mulia, kita mesti mendidik diri dengan adab-adab tertentu setiap kali berdepan dengan khabar angin yang cuba disebarkan oleh pihak-pihak tertentu.

  Bersaudara

  Sebesar apa pun perbezaan yang terjadi antara seseorang Muslim dengan Muslim yang lain, kedua-duanya tetap terikat dengan tali persaudaraan. Islam menaungi mereka berdua. Jika kedua-duanya berbeza agama, maka kedua-duanya tetap hamba Allah.

  Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menyakiti hamba-hamba Allah, jangan perlekehkan mereka dan jangan mencari-cari aibnya. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya seIslam, Allah akan menyingkap aibnya sehingga ia akan dipermalukan walaupun di rumahnya sendiri.” (riwayat Ahmad)

  Ikut

  Get every new post delivered to your Inbox.

  Join 3,198 other followers