Archive for the ‘Lensa Isu’ Category

Nasihat kepada penuntut hadis

KEBELAKANGAN ini, masyarakat Islam Malaysia dilihat mempunyai kecenderungan yang cukup baik untuk mendalami hadis Nabi SAW. Penyertaan dalam pengajian berkaitan hadis secara umumnya dilihat amat menggalakkan.

Beberapa individu yang mempunyai kecenderungan kepada hadis mendapat perhatian masyarakat. Begitu juga beberapa polemik berkaitan hadis dan pengamalan yang bersumberkan hadis dibincangkan dengan meluas dalam khalayak akademia dan awam.

Pada sisi lain, beberapa isu berbangkit memperlihatkan perbahasan yang hangat dalam kalangan ahli ilmu dan kumpulan-kumpulan yang berbeza pandangan dan manhaj (kaedah). Sedikit sebanyak ia menyumbang kepada khilaf (perbezaan) dalam kalangan masyarakat yang jika tidak ditangani akan membawa kepada perpecahan. Sehubungan itu, orang ramai yang ingin berkecimpung dalam bidang hadis perlu memahami tiga aspek yang cukup penting.

Pertama, autoriti al-Quran. Sesuatu yang diterima oleh seluruh umat Islam secara ijmak (sepakat) adalah kedudukan al-Quran dan hadis sebagai sumber utama kepada agama ini. Kedua-duanya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kedua-duanya, menjadi sumber hidayah kepada umat Islam agar tidak sesat sama sekali.

Pun begitu, perlu diperingatkan selalu khususnya mereka yang mendalami apa jua disiplin ilmu agar kekal meletakkan kedudukan al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran sentiasa meletakkan Allah pada kedudukan awal sebelum yang lainnya dalam ayat-ayat yang pelbagai; Surah Ali Imran: 32, Surah al-Anfal: 20, Surah al-Nur: 54 dan Surah Muhammad: 47. Secara khusus Allah meletakkan ketaatan kepadanya pada kedudukan pertama dalam Surah al-Nisa’: 59:

Sehubungan itu, kita mendapati bagaimana ramai dalam kalangan ulama hadis yang menulis tentang hadis telah memulakannya dengan al-Quran. Betapa indah dan hikmahnya susunan Imam al-Bukhari dalam sahihnya dengan memulakan banyak kitab dan bab dalam sahih tersebut dengan membawakan ayat-ayat al-Quran berkaitan. Begitu juga amalan ulama lain yang memperlihatkan kedudukan al-Quran yang paling utama dan menjadi sandaran kepada perbahasan hadis Nabi SAW.

Kedua, tidak meletakkan hadis daif (lemah) seperti hadis maudu’ (rekaan). Para ulama sepakat dalam menolak hadis maudu’ dan melarang beramal dengannya. Ia berbeza dengan hadis daif yang mana tidak ada kesepakatan para ulama menolaknya. Sehubungan itu, hadis daif tidak wajar diletakkan setara dengan hadis maudu’, khususnya hadis daif yang sebab lemahnya adalah ringan.

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ (j. 3, h. 248) menyatakan kesepakatan para ulama menerima hadis daif untuk diamalkan dalam perkara yang berkaitan dengan kelebihan amalan serta targhib (galakan) dan tarhib (peringatan). Ini adalah kerana hadis daif sering kali disokong oleh hadis lain yang boleh diterima dari sudut sanad (rangkaian perawi hadis) dan matannya.

Sebagai contoh hadis lemah yang menggalakkan orang ramai menceburi bidang perniagaan digunakan para ulama: Hendaklah kamu semua berniaga. Sesungguhnya pada perniagaan itu sembilan persepuluh rezeki.

Walaupun lemah hadis ini mempunyai pengertian yang amat baik dan amat menggalakkan orang ramai supaya berkecimpung dalam bidang perniagaan. Ia mungkin lebih memberikan daya tarikan kepada orang ramai untuk berniaga berbanding hadis sahih yang turut menggalakkan perniagaan antaranya yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak:

Rasulullah SAW ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik atau afdal?” Baginda bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang berkat.”

Kedua-dua hadis ini – dan juga hadis-hadis lain – memberikan gambaran kepentingan dan galakan supaya berniaga. Akan tetapi lafaz hadis daif itu lebih memberikan gambaran yang nyata tentang kepentingan perniagaan apabila dinyatakan dalam bentuk penomboran iaitu 1/10 yang pastinya amat mudah untuk difahami oleh orang kebanyakan.

Ketiga, memastikan kesepaduan ilmu. Di sini ingin ditekankan tentang kepentingan agar ilmu dan disiplin yang dipelajari dihubung jalinkan antara satu sama lain. Pengajian hadis tidak wajar dipisahkan daripada disiplin ilmu lain khususnya ilmu berkaitan kerohanian.

Kesimpulannya, ketiga-tiga aspek yang dinyatakan ini amat perlu diberikan perhatian sebaiknya oleh mana-mana anggota masyarakat yang ingin mendalami ilmu hadis. Memperhalusi ketiga-tiga aspek ini akan memastikan pengajian hadis dapat membina diri dan masyarakat yang lebih baik dan tidak terlibat dengan polemik.

DR. MOHD. FAIZAL ABDUL KHIR

 

Solat dan rokok

Mohd. Radzi Mohd. Zin

 

MEROKOK adalah tabiat yang sukar dibuang bagi sesetengah orang. Walaupun muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37 pada 23 Mac 1995 memutuskan merokok adalah haram dari pandangan Islam kerana padanya terdapat kemudaratan, masih ramai yang menghisapnya.

Yang lebih malang, ada yang ‘sengaja’ pilih masa berjalan kaki ke masjid dan surau, ketika itulah dia merokok. Ada yang sanggup ‘tawaf’ jauh sedikit daripada laluan biasa agar cukup masa untuk menghabiskan sebatang rokok. Dalam isu merokok ini, yang menjadikannya haram adalah kesan mudarat dan bahayanya sehingga meruntuhkan lima asas utama (al-kulliyatul khams) atau maqasid syariah yang wajib dipelihara oleh setiap manusia iaitu agama, jiwa, maruah keturunan, akal dan juga harta.

Selain itu, merokok turut menimbulkan suasana kurang selesa jemaah lain. Sebabnya bagi orang yang tidak merokok, asapnya yang busuk itu melekat pada tubuh penghisapnya. Jadi apabila kita solat jemaah berse­belahan perokok, kita akan terganggu dengan bau busuk itu sehingga boleh menjejaskan khusyuk.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: Daripada Ibn Omar, sesungguhnya Nabi SAW berkata dalam peperangan Khaibar, barang siapa yang makan daripada ini – iaitu bawang putih – maka dia dilarang menghampiri masjid kami. (Riwayat al-Bukhari)

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW melarang makan bawang merah dan bawang muda. Oleh kerana terpaksa memakannya lalu kami makan. Kemudian baginda ber­sabda: Sesiapa yang makan dari pohon yang tidak sedap ini iaitu berbau busuk maka janganlah dia mendekati masjid kami kerana para malaikat juga akan terhidu bau busuk sebagaimana manusia. (Riwayat Muslim)

Mengikut kedua-dua hadis di atas, baginda SAW melarang makan bawang kerana baunya. Maka berdasarkan kepada qias awla, terlebih laranglah oleh nabi SAW daripada menghisap rokok kerana baunya lebih busuk berbanding bawang. Demikian juga makan petai, jering atau buah kerdas dan sambal belacan atau yang sewaktu de­ngannya. Segala makanan yang berbau busuk termasuk dalam larangan menghampiri rumah Allah. Perbuatan merokok pula menyebabkan bau mulut berubah, pakaian turut berbau bahkan orang lain juga terkesan termasuk di dalam larangan ini. Selain hukumnya sendiri haram, do­sanya bertambah apabila menyakiti orang lain.

Satu lagi ‘pot’ yang digemari perokok adalah tandas. Sepatutnya perokok gunakanlah ruang atau tempat yang disediakan di pejabat-pejabat untuk melepaskan gian. Janganlah merokok dalam tandas kerana ia melemaskan ‘jiran-jiran’ yang tidak merokok. Selain ini, bau asap rokok juga melekat pada pakaian yang juga menyebabkan gangguan emosi.

Makruh makan bawang putih bukan kerana ia tidak ada khasiat tetapi baunya yang sangat kuat dan boleh mengganggu orang lain yang berada bersamanya. Sebalik­nya, rokok itu pula jika dilihat kepada kotak-kotak rokok, tertulis pesanan tentang bahaya merokok. Namun, manusia tetap menghisap rokok.

Di Malaysia, merokok menyumbang kepada lebih 10,000 kematian setahun; 30% daripadanya disebabkan 10 jenis kanser iaitu paru-paru, mulut, esofagus, tekak, pankreas, pundi kencing, buah pinggang, serviks, kolon dan perut. Sebanyak 50% kematian berpunca daripada sakit jantung dan strok.

Memang Imam Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya Fatawa al-Imam Abdul Halim Mahmud menjelaskan me­rokok itu hukumnya makruh (jika ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan) namun ia adalah haram jika ia mendatangkan mudarat kepada kesihatan. Ini sebagaimana dijelaskan menerusi firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan… (al-Baqarah: 195)

Bagi perokok ikhtiarkan bersugi dahulu sebelum da­tang solat berjemaah di masjid. Ia sebagaimana hadis nabi SAW yang bermaksud: Kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, akan ku suruh mereka bersugi pada tiap-tiap waktu ketika berwuduk. (Riwayat Ahmad). Ungkapan akan ku suruh dalam hadis ini menunjukkan, bersugi atau membersihkan mulut, adalah suatu amalan yang hampir-hampir diwajibkan.

 

Perkasaka tulisan jawi

Mohd. Radzi Mohd. Zin

 

Tulisan jawi adalah warisan teragung dalam proses perkembangan ilmu dalam kalangan orang Melayu yang sekali gus telah melonjakkan martabat ketamadunan Melayu suatu ketika dahulu. (Faridah Mohamed, 1997, Bahasa al-Quran dan Hubungannya Dengan Tulisan Jawi: Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Tulisan Jawi Di Sekolah-sekolah Kota Bharu, Kelantan. Disertasi Sarjana Usuluddin Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, hlm. 102-104)

Malangnya, tulisan jawi kini makin terpinggir dan seolah-olah tidak dipedulikan persis ‘hidup segan mati tak mahu’. Ia hanya ‘menghias’ nama-nama kedai, jalan atau jenama makanan. ‘Semangat’ jawi yang pernah menjadi warisan teragung perkembangan ilmu orang Melayu makin hilang. Ia kini boleh dikatakan hanya tinggal sejarah.

Sepatutnya, tidak ada alasan bagi orang Melayu tidak boleh menguasai tulisan jawi. Sebabnya, tahu jawi bermakna kita tahu mengaji. Tulisan jawi juga membantu kita membaca kitab-kitab lama seperti Risalah Tauhid, Matlaal Badrain, Munyatul Mushalli, ‘Minhajul ‘Abidin, al Mawaa’izh al Badii’ah dan Bahrul Madzi.

Oleh itu, usaha Ja­ba­tan Kemajuan Islam Ma­laysia (Ja­kim) di bawah kepemimpinan Ke­tua Pengarahnya, Datuk Mohamad Nordin Ibrahim mengambil ta­nggungjawab me­nyelaras tugas memartabat tulisan jawi amat disokong. Sebagai permulaan, ditubuhkan Sekretariat Komuniti Jawi yang menghimpunkan wakil agensi-agensi jabatan agama Islam negeri, badan-badan berkaitan dan juga orang perseorangan yang cintakan jawi.

Sekretariat ini akan merangka dan merencana usaha-usaha mempelbagaikan promosi ser­ta program melibatkan jawi dalam skala mikro dan makro. Ia melibatkan usaha ‘menjawikan’ sijil-sijil nikah dan penyertaan kursus di bawah Jakim dan jabatan-jabatan agama negeri sehinggalah kepada minit mesyuarat Exco. Pendek kata, tulisan jawi bukan sekadar catatan nama jalan atau kedai. Ia ada rohnya sendiri dan ia juga adalah medium dakwah.

Dalam sisi lain, usaha ini memberi harapan kepada menerbitkan semula akhbar Utusan Melayu Mingguan, satu-satunya akhbar tulisan jawi yang masih ada di dunia. Penerbitan akhbar jawi ini tamat pada 11 September 2017 berikutan berakhirnya tajaan pihak Johor Corporation (JCorp).

Walaupun pernah mengalami zaman sulit yang membawa kepada penggantian daripada akhbar harian kepada mingguan mulai 1 Mei 2006, Utusan Melayu Mingguan turut melakukan transformasi era digital. Ini bagi memastikan ia tidak ketinggalan dalam arus perdana akhbar.

Pada 7 September 2016, portal akhbar jawi dibangunkan hasil kerjasama dengan JCorp. Portal yang dikenali sebagai Portal Jawi Utusan Melayu itu boleh diakses secara percuma melalui http://www.utusanmelayu.com.my.

Dengan usaha dan transformasi yang dilakukan, diharap para pembaca tulisan jawi akan meningkat. Sekali gus memastikan tulisan jawi terus dapat dipertahan dan dimartabatkan di negara ini. Kalau dulu antara punca ‘matinya’ Utusan Melayu versi cetak disebabkan kekurangan pembaca, kini ia sudah boleh diakses menerusi Internet walau di mana juga kita berada.

Marilah sama-sama kita memastikan tulisan jawi di negara kita terus kekal dan diperkasakan. Malu kita dengan masyarakat Cina yang terus mempertahankan tulisan kaligrafi mereka sedangkan sebahagian daripada orang Islam langsung tak peduli tentang tulisan jawi.

 

 

Waspada LGBT pelajar universiti

MUNGKIN ada yang terkejut membaca topik ini. Bagaimana mungkin seorang terpelajar dan sedang berada di menara gading boleh terpalit dengan perlakuan luar tabii. Bagaimanakah seorang mahasiswa institusi pengajian tinggi boleh terjebak sedangkan saban hari mereka bergelumang dengan pelbagai ilmu yang sepatutnya menjadi perisai diri?

Benarkah gejala lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) bermula di universiti? Persoalan-persoalan ini menarik untuk dikupas bagi menarik perhatian khalayak pembaca terutama ibu bapa agar cakna terhadap kegiatan anak-anak mereka.

Berdasarkan ceramah yang disampaikan oleh seorang kaunselor yang terlibat secara langsung memulihkan selera songsang golongan LGBT, ia dikatakan bermula ketika mereka menuntut di universiti. Ini mengukuhkan kajian yang menyatakan hubungan songsang ini bermula di usia remaja iaitu antara 13 hingga 21 tahun.

Dengan tubuh badan ‘sado’, bergaya macho, memiliki kerjaya dalam bidang profesional, sukar untuk masyarakat mencium kegiatan tidak bermoral seperti ini. Malah kemungkinan mereka bukanlah terdiri daripada golongan lelaki lembut atau wanita pengkid yang berlagak seperti lelaki sebagaimana persepsi masyarakat.

Sementelahan lagi, apabila diteliti bibit-bibit ke arah mempromosikan kegiatan itu di universiti sebenarnya sudah wujud. Pernah dilaporkan sebelum ini sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Celebrating Identities membantah sebuah forum anjuran Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Sains Malaysia (PMIUSM) yang bertujuan mengembalikan golongan LGBT kepada fitrah. Lebih mengelirukan apabila ada menyifatkan usaha tersebut mencetuskan homofobia dan transfobia selain suatu bentuk ugutan dan gangguan terhadap kebebasan seksual dan identiti jantina.

Turut dilaporkan suatu kempen berkaitan LGBT di sebuah universiti swasta telah dibatalkan oleh pengurusan universiti kerana tidak memenuhi garis panduan ditetapkan. Lebih membimbangkan apabila sebuah pertubuhan bukan kerajaan, Jaringan Melayu Malaysia (JMM) mendapati sejumlah 21 laporan polis dibuat pada 2011 mengenai kegiatan pelajar sekolah rendah dan menengah dalam kegiatan seks luar tabii atau seks sejenis.

Sungguhpun tiada statistik terperinci untuk mengukuhkan kenyataan ini, kemungkinan wujudnya gejala LGBT dalam kalangan pelajar perlu dipandang serius. Usah apabila nasi sudah menjadi bubur baharu semua pihak mahu membuka mata dan kemungkinan terlewat untuk mengusahakan tindakan sewajarnya.

Tidak dinafikan kegagalan mengurus nafsu dengan bijak menjadi penyebab. Ini kerana bukan calang-calang orang berjaya melawan runtunan nafsu sendiri yang dikategorikan sebagai jihad akhbar atau jihad yang sukar untuk dilaksanakan. Ditambah dengan musuh hawa nafsu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata kasar dan seseorang terdedah untuk melakukannya di mana-mana tanpa mengira masa dan tempat.

Agama Islam memandang serius perkara ini kerana termasuk dalam lima perkara darurat yang perlu dipelihara. Secara spesifik ia termasuk dalam kategori pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan diri dengan menetapkan beberapa hukuman pilihan kepada jenayah liwat dan sihaq berdasarkan hadis Nabi SAW seperti dibunuh kedua-dua pelakunya, direjam dengan batu, dihukum seperti pelaku zina sama ada direjam ataupun disebat dengan rotan atau di takzir mengikut budi bicara mahkamah.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmiziy dan Abu Dawud disebutkan; “Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”

Ibu bapa juga diharap tidak membiarkan anak-anak yang sedang belajar di universiti dengan alasan mereka sudah dewasa dan pandai mengurus diri. Membiarkan anak-anak remaja tanpa pengawasan dan pemantauan adalah suatu kesilapan yang kemungkinan menyebabkan mereka terkena kejutan budaya dan terlibat melakukan kegiatan tidak bermoral. Ibu bapa sewajarnya mengetahui di mana anak mereka tinggal dan siapa kawan-kawannya.

Usah juga terlalu sibuk dengan tugasan dan aktiviti seharian sehingga anak-anak terbiar dan kurang mendapat kasih sayang dan perhatian. Akibatnya anak-anak lebih suka bergaul dengan rakan-rakan di luar rumah sehingga kemungkinan terjebak dengan gejala tidak bermoral.

Selain itu, aktiviti berunsur pendidikan dan kerohanian perlu diperbanyakkan agar semua memahami betapa Allah SWT menjadikan lelaki dan wanita dengan peranan dan fungsi masing-masing khususnya dalam rangka mengabdikan diri kepada Ilahi.

DR. MOHD. ALI MUHAMMAD DON

 

Cabaran dan kekuatan umat Islam

Suzana Md. Samsudi

 

MERENUNG kepada masa depan umat Islam, apakah faktor yang menjadi cabaran dan kekuatan terhadap umat Islam?

Satu hasil kajian menjangkakan berlaku perubahan ketara terhadap mereka yang memilih gaya hidup tanpa agama atau berfahaman ateis. Kajian menunjukkan terdapat lebih ramai yang akan me­milih untuk menjadi ateis berbanding yang memilih untuk beragama. Ini membawa kepada sejumlah 61.4 juta pertambahan golongan ateis di dunia menjelang 2050.

Kewujudan golongan ateis ini menjadi cabaran kepada golo­ngan beragama. Bagi umat Islam, perkara ini amat membimbangkan terutama terhadap golongan muda yang berfahaman sekular serta leka dihanyutkan oleh kebebasan hidup dalam arus kemodenan kota masa kini.

Apakah umat Islam akan terus bertahan pada masa hadapan? Angka kajian menjangkakan agama Kristian akan kekal sebagai agama yang tertinggi di dunia dengan jumlah sebanyak 31.4 peratus, manakala penganut agama Islam akan terus meningkat sehingga mencecah 29.7 peratus daripada 9.3 bilion populasi dunia pada tahun 2050.

Sekiranya trend peningkatan ini berterusan, populasi umat Islam dijangka mengatasi penganut agama Kristian pada tahun 2070. Apakah yang menyebabkan trend peningkatan umat Islam ini berlaku di peringkat global? Terdapat tiga faktor utama menyumbang kepada jangkaan peningkatan penganut agama Islam ini.

Pertama, kadar peningkatan populasi yang berbeza bagi setiap penganut agama. Ini merujuk kepada jumlah kelahiran berban­ding jumlah kematian populasi penganut agama Islam. Kajian menjangkakan berlaku peningkatan 213 juta kelahiran berbanding 61 juta kematian yang membawa kepada jumlah peningkatan keseluruhan umat Islam sebanyak 152 juta pada tahun 2050.

Kedua, kadar populasi golo­ngan muda yang berbeza bagi setiap penganut agama utama di dunia. Statistik pada 2010 menganggarkan populasi golongan muda di bawah usia 15 tahun adalah pada kadar 34 peratus bagi remaja Islam dan ini adalah peratusan ter­tinggi berbanding pe­nganut agama lain. Populasi golongan usia emas pula, iaitu mereka yang berusia 60 tahun ke atas adalah pada kadar 7 peratus pada 2010 dan ini juga adalah ­ ­angka terkecil bagi penganut agama Islam berbanding agama lain.

Ketiga, kadar pertukaran agama yang berbeza bagi penganut pelbagai agama di dunia. Ini pula merujuk kepada perbezaan jumlah penganut yang memilih untuk menganut berbanding mereka yang memilih untuk keluar daripada agama Islam. Anggaran angka menunjukkan seramai 12.6 juta akan memilih menganut agama Islam berbanding 9.4 juta yang memilih untuk keluar daripada agama Islam. Ini membawa kepada peningkatan sebanyak 3.2 juta penganut Islam pada 2050.

Berdasarkan ketiga-tiga faktor di atas, kesimpulan boleh dibuat faktor populasi dan kesuburan menyumbang kepada jumlah peningkatan ketara (152 juta) bagi umat Islam berbanding faktor pertukaran agama (3.2 juta).

Justeru institusi kekeluargaan memainkan peranan yang sangat kritikal bagi peningkatan umat Islam di serata dunia. Institusi kekeluargaan yang kukuh dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan umat Islam secara positif. Namun, perlu juga diingatkan kajian lain juga mendapati hanya keluarga yang mempunyai wa­nita atau suri rumah tangga yang meletakkan agama sebagai ke­utamaan sahaja yang mempunyai kemungkinan untuk memperoleh kadar kesuburan atau kelahiran yang tinggi.

Situasi ini dikaitkan dengan nilai murni dan komitmen terhadap agama itu sendiri yang memerlukan seseorang wanita yang meletakkan keutamaan kehidupannya melalui aspek perkahwinan, keibubapaan dan peranan gender dalam keluarga, serta menolak hubungan seks tanpa ikatan perkahwinan. Perlu juga diambil perhatian kajian turut mendapati bahawa aspek keagamaan bukan sahaja berkait rapat dengan kekeluargaan tetapi juga dalam aspek pendidikan. Tahap pendidikan yang berbeza melahirkan komitmen terhadap agama dengan cara berbeza.

Sebagai contoh, mereka yang mempunyai tahap pendidikan rendah memandang agama sebagai satu keperluan individu. Ini berbeza dengan yang mempunyai tahap pendidikan lebih tinggi yang memandang agama sebagai bentuk kesatuan dan bersedia mengikuti aktiviti keagamaan secara berkumpulan. Seterusnya, mereka yang mempunyai tahap pendidikan teratas mempunyai keyakinan terhadap institusi keagamaan dan melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan dalam ruang lingkup yang lebih besar, misalnya melalui badan amal kebajikan.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan tahap pendidikan menjadi ukuran asas bagi komitmen terhadap agama. Komitmen terhadap agama ini akan membentuk komitmen terhadap keluarga. Seterusnya komitmen terhadap keluarga ini akan mencambah kepada peningkatan jumlah umat Islam melalui penghasilan zuriat yang lebih ramai.

Dalam erti kata lain, segalanya bermula daripada proses pendidikan berteraskan agama. Justeru amat penting untuk bermuhasabah tentang peranan kita sebagai seorang umat Islam. Apakah corak pendidikan yang harus kita berikan kepada ahli keluarga kita?

Bagaimanakah kita dapat memainkan peranan sebaiknya supaya ikatan keluarga dapat dikekalkan berlandaskan budaya Islam? Dan bagaimanakah keluarga kita akhirnya dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat dan umat Islam secara keseluruhannya?

 

Masalah neraca menilai kebebasan beragama

Dr. Mohd. Farid Mohd. Shahran

 

ISU kebebasan beragama merupakan salah satu mauduk panas dalam wacana politik antarabangsa dewasa ini. Namun isu ini harus dilihat secara adil terutama apabila ia melibatkan penilaian terhadap isu-isu yang rumit dan memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

Sebagai contoh, dalam laporan United States Commission on International Religious Freedom on Malaysia 2018 (USCIRF Annual Report 2018) baru-baru ini, Malaysia antara yang dinilai sebagai negara yang kurang bertole­ransi terhadap kebebasan beragama disebabkan beberapa tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Antara yang disebutkan ialah kerajaan sering mempengaruhi norma sosial mengenai apa yang ditakrifkan sebagai Muslim yang baik, menekan golongan minoriti dalam kalangan masyarakat Islam, memperkukuhkan undang-undang syariah melalui RUU 355 serta menghalang penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam.

Malaysia juga dikritik sebagai negara yang agresif dalam melakukan Islamisasi, tidak membenarkan penganut Islam untuk keluar dari agama Islam, menyusahkan penganut agama lain untuk mendapatkan bahan agama dan mendapatkan kelulusan untuk membina rumah ibadat, pengharaman buku yang tidak bersesuaian dengan kefahaman agama Islam, tidak membenarkan penyebaran agama lain, menekan golongan ateis.

Berdasarkan penilaian di atas, kita juga harus menilai penilaian tersebut secara kritis. Secara umumnya, terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk permasalahan yang telah dinilai. Yang pertama, isu-isu pentadbiran dan pe­ngurusan hal-hal agama seperti kelulusan rumah ibadat, pengharaman buku dan bahan bacaan tertentu. Perkara-perkara ini jika diteliti merupakan isu-isu praktikal yang mempunyai konteks permasalahannya yang tersendiri dan sekiranya mempunyai justifikasi yang kuat, boleh ditambah baik dari semasa ke semasa.

Malah sebahagian daripada isu-isu sebegini telah diselesaikan secara perbincangan dan saluran undang-undang. Pihak pemerintah di Malaysia setakat ini dilihat mempunyai keterbukaan dalam berbincang berkaitan persoalan pentadbiran agama yang praktikal bagi kebaikan negara dan masyarakatnya.

Namun, yang menjadi kebimbangan kita ialah penilaian dan kritikan terhadap perkara-perkara yang telah sedia menjadi teras kepada agama Islam dan kerangka pandangan alam agama Islam seperti isu berkaitan hak seorang Muslim untuk murtad, penyelarasan terhadap bentuk kefahaman Islam yang sebenar, pengukuhan undang-undang syariah dan halangan penyebaran pegangan golongan minoriti Muslim yang tidak selari dengan arus utama.

Isu-isu ini ini bukan sekadar masalah keberkesanan pentadbiran, tetapi turut melibatkan perbezaan panda­ngan alam agama yang harus difahami oleh golongan yang memberi penilaian. Ini penting kerana neraca yang digunakan dalam penilaian terhadap isu kebebasan beragama di Malaysia harus mengambil kira persoalan perbezaan pandangan alam antara agama Islam dengan kerangka falsafah sekular yang digunapakai dalam penilaian antarabangsa tersebut.

Di sinilah letaknya rasa hormat antara agama tamadun dan peradaban yang selalu dicanangkan oleh badan-badan antarabangsa termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Isu sebegini seharusnya ditangani melalui dialog yang bersifat ketamadunan dan bukannya menerusi tekanan yang bersifat politik.

Penilaian yang diberi juga cenderung untuk mengambil beberapa contoh yang ekstrem sebagai bukti kepada satu pengamatan yang dibuat berkaitan kebebasan beragama tanpa melihat secara seimbang terhadap banyak perkara lain yang mempunyai nilai yang sebaliknya. Ia juga kadang-kala dipengaruhi oleh sentimen ras yang kuat dari kelompok minoriti agama dan ia menjadikan penilaian yang diberikan banyak bersifat political berbanding semangat muhibah antara kaum dan agama.

Yang dimaksudkan dengan pendekatan panda­ngan alam ialah kepentingan melihat tindakan-tindakan ter­tentu berdasarkan sistem nilai yang dipegang oleh sesuatu agama secara menyeluruh. Sebagai contoh, isu pe­nyeragaman bentuk kefahaman Islam dan pengaruh norma sosial mengenai nilai Islam.

Sebagai agama yang menekankan nilai kesatuan, bentuk kepercayaan, amalan dan nilai perlu diseragamkan berdasarkan pentafsiran yang paling berwibawa bagi mengelakkan kekeliruan dan perbezaan pandangan yang membawa kepada perpecahan. Dalam Islam, perbezaan pandangan masih diraikan di peringkat cabang namun tidak harus dibiarkan berlaku di peringkat asas-asas agama. Ini sememangnya menjadi tradisi yang mengakar dari ajaran Islam sehingga mampu melahirkan aliran arus perdana dalam tradisi Islam yang dinamakan Ahl Sunnah wal Jama’ah.

Justeru, pendirian kerajaan Malaysia untuk menyera­gamkan bentuk kefahaman Islam harus dilihat sebagai tindakan yang berusaha menjaga kemaslahatan umat Islam terbanyak dan bukannya pelanggaran hak asasi kelompok tertentu.

Begitu juga dengan isu halangan dan pengawasan terhadap seseorang yang ingin murtad dari agama Islam. Ia seharusnya dilihat sebagai sebahagian daripada implikasi kerangka pandangan Islam terhadap makna agama dalam Islam yang merupakan panduan hidup berdasarkan tanzilan wahyu yang mutlak dari Tuhan dari Rasul yang benar. Agama juga merupakan neraca kepada kebenaran. Jus­teru itu, seseorang yang meninggalkan kebenaran agama Islam dilihat dari kerangka pandangan alam Islam sebagai meninggalkan kebenaran mutlak yang telah diturunkan Tuhan menerusi pesuruh yang benar.

Pastinya sebagai agama yang mempunyai aspek menyeluruh termasuk sistem nilai dan undang-undang, Islam telah menyediakan defence mechanism untuk mengelakkan perkara ini berlaku dalam kalangan penganutnya.

 

Tabayyun menjamin perpaduan ummah

Mohamad A’sim Ismail

 

DALAM kehidupan ma­sya­rakat sekarang, penyebaran berita adalah di hujung jari. Masyarakat mudah menerima berita dan menyebarkannya. Kemajuan teknologi komunikasi me­­mungkinkan fenomena ini dengan wujudnya aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain.

Kemajuan teknologi memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui dan menyebarkan berita dalam dan luar negara dengan mudah, cepat dan terkini. Walaupun begitu, pihak tidak bertanggungjawab juga me­ngambil peluang dengan kecanggihan teknologi untuk menyebarkan kepentingan mereka.

Pihak yang mempunyai agenda ini sanggup menyebarkan fitnah, cerita palsu, serangan peri­badi terhadap sasaran mereka. Propaganda mereka akan menjadi tular dalam masa yang singkat. Kesannya sudah tentu membawa persepsi yang pelbagai kepada masyarakat.

Jika isu yang tular menyentuh keburukan peribadi individu tertentu, sudah tentu ia menarik persepsi buruk dalam kalangan masyarakat terhadap individu berkenaan.

Bukan setakat itu, ia boleh men­jejaskan kehidupan indivi­du tersebut seperti terganggu sum­ber pencarian rezeki, nama baik, hubungan dengan keluarga, masyarakat dan pelbagai lagi.

Jika yang tular itu fitnah menyentuh sesuatu kelompok ma­syarakat, bangsa, agama, maka ia akan menimbulkan kemarahan da­ripada kelompok yang terpalit de­ngan fitnah berkenaan. Ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam ka­langan mereka yang akhirnya membawa kepada perpe­cahan dalam ma­syarakat se­hingga me­nggugat perpa­duan dan ke­­rukunan hidup.

Dalam konteks ini, penyebaran berita palsu akan mengancam aspek keselamatan khasnya an­tara kelompok manusia da­lam masyarakat dan me­robohkan perpaduan dalam kalangan mereka.

Untuk memanfaatkan berita yang diterima, perlu dipastikan berita itu ada kebenarannya. Kebenaran ini dapat dilakukan de­ngan tabayyun iaitu menyelidik dengan teliti, tidak tergesa-gesa, merujuk maklumat berkaitan sehingga kita dapat memastikan kesahihan sesuatu perkara yang disampaikan. Da­lam erti kata lain tabayyun ialah mencari hakikat sesuatu maklumat de­ngan teliti, saksama dan berhati-hati.

Ini bertepatan dengan suruhan Islam melalui firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenaran­nya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini – Dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menjadikan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.”

Islam sebagai agama yang mencakupi segala aspek kehidupan manusia telah pun menyediakan platform tabayyun yang tepat untuk mengelak gejala penularan berita tidak sahih.

Ini bermaksud kita sebagai orang mukalaf bertanggungja­wab terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan oleh anggota pancaindera termasuk perbuatan hati. Kita tidak boleh berburuk sangka yang datang da­ripada hati. Apatah lagi menyebarkan berita tidak ada kepastiannya oleh tangan-tangan kita yang sudah tentu ada balasan buruknya.

Apabila berita diterima ter­utamanya yang negatif, tidak pasti kesahihannya, maka sudah tentu ia perlu dihentikan setakat kita sahaja demi memenuhi tuntutan agama. Islam memandang jelek kepada kaum yang memperolok-olokkan kaum lain, atau kejian golongan wanita kepada golongan wanita lain, panggil memanggil dengan gelaran buruk, suka berprasangka kepada orang lain, begitu mudah menyebarkan setiap berita, mencuri dengar perbi­caraan orang lain, mencari kesalahan orang, bersaing secara tidak sihat, saling dengki-mendengki, benci-membenci bahkan sehingga merendahkan diri dengan aib dan celaan hasil perbuatan sendiri.

Islam meminta mereka yang bergelumang de­­ngan perkara-per­kara yang dilarang ini agar segera bertaubat. Ini ke­rana golongan yang suka melakukan per­buatan buruk adalah tergolong dalam kalangan orang zalim, seolah-olah mereka makan da­ging saudara mereka yang telah mati, yang sudah tentu sangat jijik.

Di sinilah peranan ta­bayyun dapat menge­lak­kan penularan beri­ta yang tidak sahih se­­te­rusnya mengelakkan fit­nah, buruk sangka dan risiko men­jatuhkan ma­ruah diri serta mengelakkan da­ripada tergolong dalam kala­ngan orang zalim pada pandangan agama.

Sebenarnya melalui proses tabayyun, kita dapat menambah maklumat tentang sesuatu be­rita yang diterima. Ini kerana kita perlu meneliti dan memban­ding maklumat dengan maklumat yang lain dan membuat rujukan ber­kaitan sehingga dapat membuat kesimpulan tentang kesahihan berita berkenaan.

Pada hakikatnya, Islam meminta kita melakukan tabayyun da­lam semua perkara khasnya da­lam berita yang diterima. Pihak Ulul Amri atau pemerintah bo­leh menguatkuasakan undang-undang takzir dalam isu ini atas dasar maslahah umat. Islam mahu masyarakat manusia hidup bersaudara, rukun damai sete­rusnya membentuk perpaduan ummah.