Archive for the ‘Adab Islam’ Category

Hukum makan daging arnab

Dr Mohd Izhar Arif

 

Saya ada dengar orang Islam tidak boleh makan arnab sebab ia seperti kucing. Betulkah begitu ustaz?

Pandangan yang anda dengar itu adalah tidak benar sama sekali kerana ulama dalam menentukan hukum memakan daging arnab hanya terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan pertama, kebanyakan ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali menghalalkan umat Islam memakan daging arnab. Ini berdasarkan riwayat Anas bin Malik yang berkata: “Suatu hari, kami berada di satu tempat dan terserempak dengan seekor arnab. Sebahagian daripada kami telah mengejarnya hingga dapat. Lantas aku mengambil haiwan itu dan membawanya kepada Talhah. Talhah telah menyembelih haiwan itu dan menghantar bahagian pehanya kepada Baginda Nabi SAW. Nabi SAW menerima pemberian itu tanpa berkata apa-apa.” (Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahawa daging arnab halal dimakan kerana Nabi SAW tidak menegah sahabat ketika mereka menghadiahkan bahagian peha haiwan itu kepada Baginda. Jika ia haram dalam Islam, nescaya Baginda Nabi SAW akan terus menegah mereka dari terus memakannya.

Secara pastinya al-Quran akan pantas turun kepada Baginda sebagai peringatan. Namun, hal itu tidak berlaku. Maka hukum memakan daging arnab adalah halal tanpa perlu dipertikaikan lagi.

Pandangan kedua, Abdullah bin Amru berpendapat hukum memakan daging arnab adalah makruh kerana Nabi SAW sendiri tidak memakannya. Ia dapat dibuktikan menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Khuzaimah ibn Juz: “Suatu hari aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah pandangan kamu berhubung arnab? Jawab Baginda Nabi SAW: Aku tidak makan dan tidak pula aku mengharamkannya.” (Riwayat Ibn Majah)

Berdasarkan dua pandangan itu, maka pandangan pertama adalah lebih tepat berdasarkan hadis sahih yang menunjukkan tiada sebarang larangan untuk memakan daging arnab. Kaedah fikah juga secara jelas menyebut: “Asal pada setiap perkara itu adalah harus sehinggalah terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Hukum makan telur ular.

Dr Mohd Izhar Arif

 

JAWAPAN! Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Abd Rahman al-Ahdal berpendapat segala jenis telur binatang (sama ada binatang itu jenis yang halal dimakan atau tidak) adalah halal dimakan. Tetapi jika telur itu beracun seperti telur ular, maka hukum memakannya adalah haram kerana boleh membahayakan nyawa manusia.

Perkara ini turut dijelaskan oleh al-Imam Qalyubi bahawa telur ular haram dimakan kerana ia akan membawa kerosakan kepada diri.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil).”

Secara muktamadnya, ulama mazhab al-Syafie kebanyakannya mengharuskan hukum memakan telur haiwan yang tidak dimakan dagingnya selagi ia tidak memudaratkan manusia.

Al-Imam al-Suyuti berkata dalam bukunya al-Asybah Wal Nazair: “Tiada bagi kami (Shafi’iyyah) telur yang haram dimakan. Namun, sesetengah daripada kami telah mengecualikan telur ular dan telur serangga kerana dikhuatiri ia mendatangkan kemudaratan.”

Hukum itu agak berbeza dengan pandangan mazhab Hanbali, mazhab itu dengan tegas mengatakan telur haiwan yang tidak dimakan dagingnya adalah haram dimakan kerana telur adalah salah satu juzuk daripada haiwan terbabit.

Seandainya haiwan itu tidak boleh dimakan, maka manamana bahagian haiwan itu juga haram dimakan. Perkara ini dikuatkan dengan kaedah ‘al-Taabi tabi’ yang bermaksud, sesuatu yang mengikut sesuatu, mestilah mengikut pada hukumnya.

Ciri makanan halal

Dr Mohd Izhar Arif

 

SOALAN: Boleh ustaz jelaskan apakah ciri makanan yang dihalalkan oleh Islam.

JAWAPAN: Makanan halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya (substance), mempunyai unsur diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikurniakan kepadamu oleh Allah, yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepada-Nyalah kamu beriman.” (Surah al-Maidah, ayat 87-88)

Pada prinsipnya, segala perkara yang dihalalkan Islam adalah benda yang baik, bersih dan memberi manfaat kepada manusia. Sebaliknya, sesuatu yang kotor, najis dan membahayakan kesihatan baik dari segi tubuh badan mahupun akal fikiran adalah diharamkan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu.” (Surah al-Baqarah, ayat 168)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Iaitu orang yang mengikut rasul (Nabi Muhammad SAW) nabi yang ummi (tidak tahu menulis dan membaca) yang mereka dapati tercatat (namanya dan sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka daripada melakukan yang mungkar serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk.” (Surah al-A’raf, ayat 157)

Terminum air yang mengandungi semut

USTAZ MUSTAFAR MOHD SUKI

 

KATA orang, kita akan menjadi seorang yang pelupa jika terminum air yang mengandungi beberapa ekor semut.

Malah, kata-kata itu sudah sebati dalam diri hingga melekat di minda kebanyakan masyarakat.

Namun, sejauhmana kebenarannya tidak diketahui.

Apakah pandangan menurut perspektif Islam dan bolehkah air itu diminum?

Menjawab persoalan itu, kita perlu fahami dahulu tentang jenis binatang.

Para ulama membahagikan binatang kepada dua jenis iaitu binatang yang mempunyai darah mengalir dan yang tiada darah mengalir, seperti dinukilkan daripada kitab al-Iqna’ oleh Imam Khatib al-Syirbini dalam Mazhab Syafie.

Binatang jenis serangga seperti penyengat, lalat, semut dan selainnya mempunyai jenis darah yang tidak mengalir.

Adapun semut ialah binatang yang selalu ada di samping kita dan sukar dielakkan khususnya dalam masakan, gula dan selainnya, termasuk sebagai ummu balwa (perkara yang dimaafkan syarak dan sukar dielakkan).

Tambah Imam al-Syirbini lagi: “Jika binatang tadi masuk ke dalam air, maka ia tidak menajiskan dengan dua syarat; tidak dimasukkan dengan sengaja dan tidak merubah bau, rasa dan warna.”

Tentang persoalan makan semut akan menjadi pelupa dan selainya, tiada dalil yang jelas berkenaan perkara itu dan perlu dirujuk kepada pakar perubatan.

Hukum lunaskan hutang dengan wang haram

USTAZ MUSTAFAR MOHD SUKI

 

APABILA sudah berhutang, kita wajib membayarnya meskipun kadangkala ia tidak dituntut si pemiutang.

Ia diperintahkan ALLAH SWT kepada hamba-Nya kerana hutang merupakan satu bentuk perjanjian antara penghutang dan pemiutang yang mesti dipatuhi.

Namun, bagaimana jika kita membayar hutang itu dengan menggunakan wang hasil daripada sumber yang haram?

Adakah ia sudah dikira membayar hutang?

Hukum asal membayar hutang ialah wajib sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesiapa yang mempunyai duit, lalu tidak membayar hutangnya, maka ia ialah satu kezaliman.” (Sahih al-Bukhari)

Di samping itu, ada hadis sahih lain yang menyebutkan roh orang Mukmin itu tergantung dengan sebab tidak melangsaikan hutangnya.

Imam al-Suyuthi dan al-Iraqi menyatakan, maksud tergantung itu ialah tertahan daripada mendapat manfaat atau tempat yang mulia di barzakh.

Adapun hukum membayar hutang dengan duit yang haram ialah tidak dibenarkan pada asalnya kerana wang itu tidak boleh disucikan disebabkan hukum asalnya ialah haram lizatihi (haram zatnya tersendiri) dan hutang tidak terlunas dengannya.

Sementara itu, jika pemiutang mengetahui sumber yang digunakan oleh penghutang untuk membayar hutangnya daripada sumber yang haram dan dia menerimanya, maka hukumnya juga ialah haram kerana bersubahat.

Kesimpulannya, carilah sumber yang halal untuk membayar hutang di samping memastikan juga sumber pendapat yang diredai syarak.

Berzikir kuat selepas solat

Ustaz Kazim Elias

 

Biasanya imam selepas solat akan berwirid. Adakah wiridnya perlu dibaca kuat atau perlahan memandangkan ada makmum masbuk yang masih bersolat. – JAYA, Seremban

UKE: Daripada Ibnu Abbas RA:“Sesungguhnya zikir dengan suara keras setelah selesai solat wajib, adalah biasa pada masa Rasulullah. Ibnu Abbas RA berkata lagi;“Aku segera tahu bahawa mereka telah selesai solat, jika suara mereka telah kedengaran.”-Riwayat al-Bukhari #805 dan Muslim #563.

Dalam mazhab Syafie harus dikuatkan suara untuk mengajar begitu jugak dengan pandangan ulama-ulama lain. Yang dibahaskan ialah bukan hukum berzikir selepas solat tetapi yang menjadi khilaf ialah sama ada kuat secara berjemaah atau bersendirian.

Maka tidaklah perlu bertelagah dalam hal ini. Berzikirlah, bertahmidlah, bertakbirlah selepas solat bersama-sama jemaah tetapi tidak perlulah menggunakan pembesar suara jika ada makmum yang masih bersolat. Jika mahu juga menggunakan pembesar suara maka berzikirlah dengan kadar suara sederhana asalkan tidak mengganggu orang yang bersolat.

Solat bagi terlantar sakit

Ustaz Kazim Elias

 

Seorang sahabat saya terlantar di hospital akibat pelbagai komplikasi penyakit dan pada badannya terdapat berbagai jenis alatan. Saya ingin bertanya kepada ustaz tentang kaedah atau cara terbaik untuk sahabat saya ini menunaikan solat memandangkan terdapat juga kantung kencing di katilnya.

ASRI, Kuala Pilah.

UKE: Solat itu wajib dikerjakan selagi mana ada sempurna akal walau dalam apa keadaan sekalipun seperti sakit atau ketiadaan air untuk berwuduk dan sebagainya. Bagi masalah org sakit maka solat hendaklah dikerjakan mengikut keadaan si pesakit seperti dalam keadaan duduk, berbaring atau isyarat. Sungguhpun beegitu diberikan juga beberapa rukhsah (kelonggaran) seperti keharusan untuk bertayammum.

Jika dilihat kepada soalan anda saya dapat rasakan si pesakit berada dalam keadaan sakit yang tidak membolehkannya bergerak memandangkan peralatan yang penuh pada badan dan juga kesusahan kerana menanggung najis. Maka laksanakanlah solat menghormati waktu jika keadaan yang susah begitu.