Archive for 14 September 2019

Ciri makanan halal

Dr Mohd Izhar Arif

 

SOALAN: Boleh ustaz jelaskan apakah ciri makanan yang dihalalkan oleh Islam.

JAWAPAN: Makanan halal adalah makanan yang baik dari segi rupa, bau dan zatnya (substance), mempunyai unsur diperlukan oleh jasmani serta baik dari segi jasmani dan kejiwaan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Dan makanlah olehmu apa yang telah dikurniakan kepadamu oleh Allah, yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, hanya kepada-Nyalah kamu beriman.” (Surah al-Maidah, ayat 87-88)

Pada prinsipnya, segala perkara yang dihalalkan Islam adalah benda yang baik, bersih dan memberi manfaat kepada manusia. Sebaliknya, sesuatu yang kotor, najis dan membahayakan kesihatan baik dari segi tubuh badan mahupun akal fikiran adalah diharamkan.

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang nyata bagi kamu.” (Surah al-Baqarah, ayat 168)

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Iaitu orang yang mengikut rasul (Nabi Muhammad SAW) nabi yang ummi (tidak tahu menulis dan membaca) yang mereka dapati tercatat (namanya dan sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka daripada melakukan yang mungkar serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk.” (Surah al-A’raf, ayat 157)