ASRI, Kuala Pilah.

UKE: Solat itu wajib dikerjakan selagi mana ada sempurna akal walau dalam apa keadaan sekalipun seperti sakit atau ketiadaan air untuk berwuduk dan sebagainya. Bagi masalah org sakit maka solat hendaklah dikerjakan mengikut keadaan si pesakit seperti dalam keadaan duduk, berbaring atau isyarat. Sungguhpun beegitu diberikan juga beberapa rukhsah (kelonggaran) seperti keharusan untuk bertayammum.

Jika dilihat kepada soalan anda saya dapat rasakan si pesakit berada dalam keadaan sakit yang tidak membolehkannya bergerak memandangkan peralatan yang penuh pada badan dan juga kesusahan kerana menanggung najis. Maka laksanakanlah solat menghormati waktu jika keadaan yang susah begitu.