Ada tiga hadis menceritakan Nabi Muhammad SAW minum sambil berdiri. Antaranya hadis yang bermaksud: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a, beliau menceritakan; “bahawasanya nabi SAW minum air zamzam sambil berdiri”. (Sahih Muslim)

Dalam satu hadis lagi yang bermaksud: Diriwayatkan daripada Saad bin Abi Waqqas r.a, beliau menceritakan: “Bahawasanya nabi SAW minum air sambil berdiri”. (Kasyfu al-Atsar, Imam al-Bazzar-status hadis isnadnya daif tetapi matannya mempunyai hadis yang menyokong sebelum ini).

Bagaimanapun, ada juga beberapa hadis yang menunjukkan baginda SAW melarang umatnya minum sambil berdiri. Antaranya sabda nabi SAW yang bermaksud: Nabi SAW menegah daripada minum sambil berdiri. (Sahih Muslim)

Untuk menyelaraskan antara hadis-hadis yang kelihatan bertentangan itu, dinukilkan beberapa pandangan ulama. Hadis yang melarangnya telah dimansuhkan oleh hadis yang mengharuskannya. Ini adalah pandangan al-Atsram dan Ibu Syahin.

Adapun hadis yang mengharuskan minum secara berdiri juga ialah dimansuhkan oleh hadis yang melarangnya. Ini adalah pandangan Ibnu Hazm. Hadis yang melarang ini menunjukkan amalan yang sebaik-baiknya iaitu yang terbaik adalah minum sambil duduk.

Kesimpulannya, berdasarkan pandangan yang rajih, minum sambil berdiri adalah harus. Bagaimanapun yang terbaik adalah minum sambil duduk.

* sumber: Buku Kenali Rasul Kita Muhammad SAW terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd.