Archive for 23 Jun 2019

Waspada fahaman Syiah

Ada golongan yang mempertikaikan fatwa penyelewengan Syiah. Bagi mereka fatwa ini menyebabkan masyarakat Islam bergaduh dan lemah.

Setiap suatu ajaran mempunyai ciri dan sifatnya. Jika ia bertentangan dengan dasar Islam maka perlu berwaspada dengan ajaran tersebut.

Contohnya ajaran menyatakan para sahabat Nabi sebagai golongan yang jahat, zalim, murtad, dan kafir. Ajaran ini jelas bertentangan dengan dasar agama Islam yang memuji golongan para sahabat.

Kesannya, hadis Nabi akan ditolak kerana riwayat hadis adalah melalui para sahabat. Malah, ia juga berkemungkinan membawa kepada penolakan al-Quran kerana kitab suci umat Islam itu juga melalui perantara para sahabat.

Dalam sebahagian fahaman Syiah, terdapat ajaran yang menyatakan bahawa para sahabat Nabi adalah jahat. Maka fahaman Syiah wajib diwaspada.