Jamuan makan adalah amalan yang mulia. Perkara ini sabit dengan nas al-Quran iaitu Allah memuji golongan yang memberi makan.

Rumah terbuka atau majlis jamuan pula dapat mewujudkan amalan menziarahi seterusnya mengeratkan hubungan silaturahim. Maka dua konsep ini adalah asas kepada majlis sambutan hari raya.

Oleh itu, majlis sebegini tidak perlu kepada amalan daripada Nabi. Ini kerana, ia adalah majlis umum tanpa melibatkan ibadat khusus.

Justeru, apa sahaja majlis yang baik adalah harus walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya majlis kenduri naik rumah, majlis ini bertujuan memperkenalkan tuan rumah yang baru berpindah ke satu kawasan.

Maka, masyarakat setempat dijemput ke rumah tuan rumah. Ia sebagai tanda perkenalan dan silaturahim. Maka majlis sebegini adalah baik dan mulia.