Archive for 28 Mei 2018

Jawab salam dalam grup WhatsApp

Ustaz Kazim Alias

 

Sekiranya salah seorang ahli grup WhatsApp memberi salam dengan sempurna, kemudian tiada siapa pun jawab salam itu, adakah semua ahli grup itu berdosa?
*Si Penanya, Terengganu.

UKE: “Ada lima hak seorang Islam ke atas orang Islam yang lain: Menjawab salam, menziarahinya semasa sakit, melawat jenazah, menerima jemputannya dan mendoakannya apabila dia bersin.” (Hadis riwayat Ahmad 2/540, al-Bukhari 1240, Muslim 2792 dan Abu Daud 5031).
Persoalan sekarang ialah salam ditulis atau ditaip dan bukan dilafaz dengan kata-kata. Beginilah, kita harus ingat surat, SMS atau seumpamanya dianggap sebagai pengganti diri dalam berinteraksi atau berkomuniksi.