*Anak Perantau Bingung, Kuala Lumpur.

UKE: Secara umum, seseorang yang sudah bersolat, wajib menyempurnakannya dan dilarang keluar daripada solat sehingga selesai. Kerana kalau saja-saja nak membatalkan solat termasuk dalam membatalkan amalan, dan termasuk dalam umum ayat al-Quran (maksudnya):
“Dan jangan kamu membatalkan amalan-amalanmu. (Muhammad: 33).
Namun begitu dibenarkan membatalkan sembahyang jika terdapat keadaan darurat atau sesuatu perkara yang berkaitan dengan tujuan syariat, seperti menjaga nyawa atau menjaga harta. Ini termasuklah kebakaran, gerak gempa, bangunan runtuh dan sebagainya. Begitu juga kerana menyelamatkan harta daripada dicuri maka bolehlah dia berhenti. Ini adalah contoh yang dibenarkan syarak. Bab tuan rumah balik itu belum dikira memenuhi kriteria syariat tersebut.