Wajibkah saya mengqadakan waktu sembahyang yang saya tinggalkan?

n Shaari Latif, Melaka.

UKE: Seorang yang sakit dan dalam keadaan koma, maka keadaannya di sini sedang dalam keadaan tidak sedarkan diri sebagaimana orang sedang tidur atau pengsan.

Rasulullah SAW bersabda: “Pena diangkat daripada tiga orang; orang yang tidur hingga dia bangun; anak kecil hingga dia besar; dan orang gila hingga dia sembuh.” (Hadis riwayat Abu Daud).

Antara syarat wajib solat ialah sempurna akal. Orang yang koma ialah orang yang tiada lagi taklif ketika itu maka gugurlah wajib solatnya.

Apabila dia sedar daripada komanya atau pengsannya dan jika masih ada waktu solat ketika itu maka wajiblah dia bersolat.

Maka tidaklah perlu diqada solat selama mana waktu hilang akalnya.