Archive for 5 September 2013

Bagaimana cara melaksanakan puasa kafarah?

Ustaz Ahmad Adnan Fadzil,

Soalan;

Terima kasih atas penerangan ustaz yang cukup jelas dalam blog ilmu dan ulama (tentang kafarah kerana berjimak siang hari pada bulan Ramadan). Cuma di sini saya ada kemusykilan; Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut? Bagaimana jika kita sengaja tidak mahu berpuasa dua bulan tersebut dan mengambil jalan mudah untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Adakah dibolehkan? Adakah boleh untuk tidak mengikut turutan kafarah yang diwajibkan tersebut? seperti contoh: kita rasa berat untuk berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa sebab yang kukuh, dan dengan mudah kita terus memberikan makan kepada 60 orang miskin.

Jawapan;

1.Maksud berpuasa dua bulan berturut-turut ialah berpuasa dua bulan secara berterusan tanpa selang sehari pun. Hendaklah memakai bulan Islam (Hijrah). Jika puasa dimulai dari hari pertama bulan, tamat kafarah dengan berakhir bulan kedua (bergantung kepada kenampakan hilal bagi kedua-dua bulan tersebut. Maka bilangan hari puasa mungkin 58 hari atau 59 hari atau 60 hari). Jika puasa dimulai dari tengah bulan, kekurangan hari pada bulan pertama hendaklah ditampung dalam bulan ketiga dengan menggenapkannya menjadi 30 hari. Adapun bulan kedua bergantung kepada kenampakan hilal (29 hari atau 30 hari). Jika dibuka sehari hendaklah dimulakan semula puasa dari awal sekalipun yang dibuka itu hari terakhir (iaitu hari ke 59 atau 60).

2.Menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, asy-Syafi‘i dan Hambali); kafarah terbabit bukanlah pilihan akan tetapi ia wajib mengikut urutan, yakni jika seseorang itu mampu melakukan yang pertama (membebaskan hamba) maka itulah yang wajib atasnya. Jika tidak mampu yang pertama, barulah pergi kepada yang kedua (berpuasa dua bulan). Jika tidak mampu yang kedua, barulah pergi kepada yang ketiga (memberi makan 60 orang miskin). Oleh sebab pada zaman ini hamba sudah tidak ada lagi, maka yang tinggal hanyalah dua; puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin ( jika tidak mampu berpuasa).

Namun menurut mazhab Imam Malik, kafarah tersebut ialah pilihan yakni tidak wajib mengikut urutan. Yang wajib adalah melakukan salah satu daripada tiga perkara tersebut.

3.Merujuk kepada soalan; maka berdasarkan pandangan jumhur, selagi mampu berpuasa tidak terus harus pergi kepada memberi makan fakir miskin. Hanya apabila tidak mampu berpuasa barulah boleh berpindah kepada memberi makan. Maksud tidak mampu ialah; dengan berpuasa menyebabkan kepayahan pada diri yang tidak terpikul pada kebiasaannya. Jika dalam tempoh dua bulan seseorang itu mendapati ia hanya mampu untuk berpuasa pada sebahagian harinya sahaja (yakni tidak mampu mencukupkan dua bulan), ia dikira tidak mampu secara keseluruhannya dan boleh terus berpindah kepada memberi makan fakir/miskin.

http://ilmudanulamak.blogspot.com/