Archive for 3 April 2012

Al-Mas’udi – Pakar Geografi

Oleh: kamal_hasan

” Abul Hasan Ali Al-Masu’di (أبو الحسن ، علي بن الحسين المسعودي) merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. Dilahirkan di Baghdad, dia juga merupakan seorang ahli sejarah, geografi dan falsafah. Dia pernah mengembara ke Sepanyol, Rusia, India, Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi Muhammad, Abdullah bin Mas’ud.

 

Abu al – Hassan ‘Ali b. Husayn b. ‘Ali al – Mas’udi atau Abu Hassan ‘Ali b. al – Hasyn b. ‘Abdullah al – Mas’udi. Beliau dilahirkan di kota Baghdad Iraq pada akhir abad ke – 9M. Berdasarkan buku yang berjudul al – Mas’udi and His World, beliau dilahirkan pada tahun 283H / 895M. Pada tahun 345H / 956M beliau beliau berusia 20 tahun.

Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir (مروج الذهب و معادن الجواهر) (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943, merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah, perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf, yang merupakan buku terakhirnya.
 
 
SUMBANGAN AL-MAS’UDI
 
1. Bidang Ilmu Geografi 
Menggabungkan geografi dengan disiplin sejarah untuk menjadikannya lebih menarik iaitu membuat gambaran tentang gempa bumi, perairan laut mati, dan tajuk-tajuk geologi yang lain.
 
Pertama kali beliau menyebut tentang kincir air di Sijistan yang menjadi penemuan baru bagi orang Islam.
 
Menyokong Teori Determinisme Alam Sekitar dengan menganggap bahawa faktor persekitaran  iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. Contohnya : 
i. Beliau berpendapat bahawa iklim pertama dipengaruhi oleh venus ( Status),   iklim kedua dipengaruhi oleh Zuhal ( Jupiter ), dan iklim ketujuh dipengaruhi   oleh bulan.
 
ii. Matahari dan bulan dikaitkan dengan nasib atau jalan hidup orang dari Utara 
yang menyebabkan mereka berbakat tinggi dalam peperangan. Manakala orang   di Selatan memiliki sifat lebih tafakur. 
iii. Terdapat pembahagian dunia kepada dua iaitu bahagian Barat yang mempunyai 
 garis lintang tinggi, dipengaruhi oleh bulan maka penduduknya dikatakan
panjang umur. Manakala bahagian Timur mempunyai garis lintang pertengahan. 
 
Beliau juga cuba menerangkan kaitan antara faktor-faktor ” Di Bumi Nyata ” dengan sikap dan kehidupan manusia. Menbuat kajian tentang tanah fay dan mengkaji perbezaan aspek wilayahnya.
 
Mengkaji flora dan fauna yang terdapat di India iaitu berhampiran tepi laut Combay. Contoh kajiannya iaitu gajah, burung kakak tua, burung merak, buah oren, kelapa, dan sebagainya.
2.Bidang Ilmu Pelayaran 
Beliau membuat catatan penting terhadap peristiwa pelayaran dan pada masa yang sama memberi sumbangan yang amat besar dalam ilmu pelayaran Islam.
 
Beliau dapat menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan pelaut dan ahli pelayaran yang keliru tentang nama-nama sungai yang mereka lalui semasa pelayaran dijalankan. Contohnya :
i. Beliau membuat gambaran yang jelas tentang laluan dari Teluk Parsi ke laut China.
ii. Penemuan sungai pertama iaitu Bahr al-Fars atau Khasybah al-Basrah.
iii. Penamuan bandar-bandar lama di pesisiran pantai Gujerat dan Konkan.
 
Beliau juga menjelaskan keadaan, lokasi serta aktiviti perdagangan bagi masyarakat dan pedagang di India setelah beliau tiba pada tahun 303H.Beliau menerangkan kepada  ahli pelaut yang mengatakan setiap laut itu berasingan, dengan penjelasannya bahawa lautan merupakan satu kumpulan air besar yang bersambung antara satu sama lain. Sebagai contoh: laut Hindi, laut China, laut Parsi, laut Rom,dan laut Syiria adalah tidak berasingan.
 
Beliau berjaya menyelesaikan kekeliruan yang dihadapi oleh pelaut Arab tentang dua laluan laut dari Eropah ke Sepanyol iaitu Britain dan Ireland melalui lautan Atlantik dan dari Rusia melalui Laut Hitam, Dardeneller dan laut Mediterranean. Hasil sil kajian yang beliau lakukan bahawa laut Kaspia tidak bersambung dengan laut Hitam.
 
Beliau juga berpendapat bahawa jarak antara benua Eropah dan
China adalah setengah lingkungan bumi.