Archive for 5 Mac 2011

Adakah denda bayar lewat dikira riba

Oleh Ustaz Zaharudin Abdul Rahman

BOLEHKAH ustaz jelaskan, adakah denda yang dikenakan oleh bank Islam terhadap peminjam kerana terlewat membuat pembayaran pinjaman itu dikira sebagai riba?

 

Dalam praktis perbankan Islam yang mengenakan sejumlah wang sebagai denda itu sebenarnya adalah dianggap bayaran kos rugi (ta’widh atau ‘compensation’) yang dihadapi oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang dijanjikan.

 

 

Pelanggan perlu membezakan bayaran ganti rugi yang dikenakan oleh bank Islam dengan penalti oleh bank konvensional.

 

Ganti rugi atau ‘compensation’ yang dikenakan oleh Bank Islam terhasil daripada proses jual-beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktunya. Manakala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman semata-mata.

 

 

Menurut sebahagian ulama seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa, Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir, Sheikh Abdullah Bin Mani’, Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Jordan, dan Fatwa Persidangan Dallah Al-Barakah, ia adalah harus.

 

 

Keharusan ini berdasarkan ‘Maslahat Mursalat’ dan tindakan mengenakan ganti rugi ini adalah harus bagi menyekat orang ramai mempermain-mainkan bank Islam dengan sengaja tidak membayar atau melewatkan bayaran walaupun ketika mempunyai wang.

 

Ini dinamakan ‘Mumatil’ yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai: “Penangguhan sengaja (daripada membayar hutang) oleh orang yang berkemampuan adalah satu kezaliman.” (Riwayat Al-Bukhari, 2167, 2/799) Justeru, pada ketika zaman lemahnya amanah manusia untuk membayar hutang mereka dan menyekat mudarat besar daripada berlaku kepada bank Islam dan juga pemiutang, jika bayaran ansuran yang dijanjikan tidak dilangsaikan pada waktunya, ta’widh (ganti rugi) akan dikenakan.

 

 

Sebahagian ulama mengharuskan jumlah ganti rugi ini digunakan oleh bank dengan syarat ia adalah jumlah sebenar kerugian.

 

Sebarang wang lebih daripada kerugian sebenar tidak boleh digunakan oleh bank Islam.

 

 

Manakala sebahagian besar ulama lain berpendapat, ta’widh yang dikenakan oleh bank Islam ini (menurut majoriti ulama sedunia) tidak boleh dimasukkan di dalam pendapatan Bank Islam, malah mestilah diagihkan untuk tujuan kebajikan kepada kumpulan fakir miskin saja.

 

 

Ini yang dilakukan oleh kebanyakan bank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad, Kuwait Finance House, Ar-Rajhi Bank dan RHB Islamic Bank Berhad.

 

 

Saya hanya menyebut nama ini kerana saya tidak mengetahui kaedah yang digunakan bank Islam lain.

 

 

Bagi bank Islam yang saya sebutkan namanya, mereka lebih cenderung untuk menuruti keputusan majoriti ahli Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia.

 

 

Konsep yang digunakan adalah konsep sedekahkan duit (ta’widh) kepada fakir miskin adalah dibuat atas konsep Iltizam at-tabarru’ yang disebut di dalam kitab Fiqh Mazhab Maliki.

 

 

Ia bermakna semua pelanggan memberikan komitmen iaitu jika ia gagal memenuhi janji untuk membuat pembayaran hutangnya kepada bank dalam waktu yang dipersetujui, ia berjanji akan bersedekah dan melantik pihak bank untuk mengagihkannya.

 

 

Bagaimanapun, tidak dinafikan ada beberapa institusi perbankan Islam di Malaysia mengambil pandangan ulama yang lebih ringan, iaitu mereka tidak mengehadkan penggunaan wang ta’widh kepada fakir miskin saja. Justeru, sebahagian bank Islam mengambilnya dan digunakan untuk kegunaan mereka.

 

 

Perkara ini mungkin disahkan harus oleh majlis penasihat Syariah masing-masing dan selesai dengan ijtihad (niat) majlis penasihat masing-masing.

 

 

Berkenaan pertanyaan ‘siapa yang memantau’, jawapannya, di kebanyakan institusi perbankan Islam, Jabatan Syariah dan Majlis Penasihat Syariah yang akan memantau.

 

 

Malah keputusan Majlis Penasihat Syariah juga mewajibkan akaun yang diasingkan bagi tujuan ini.

 

 

Hasilnya, setiap jumlah yang terkumpul daripada ta’widh akan terus masuk ke akaun khas ‘charity’ (kebajikan).

 

 

Ia pula tidak boleh disalurkan kepada ‘kebajikan’ kecuali setelah disahkan layak oleh Majlis Penasihat Syariah.

 

 

Ini bagi mengelakkan berlakunya pilih kasih dan ‘kronisme’ dalam pembahagian dan inilah yang dilakukan di Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Malaysia).

 

 

Kesimpulannya, isu ini sudah dibawa ke persidangan Fiqh Malaysia dan Sedunia, malah keputusannya bagi menyekat kecuaian sengaja ini, diharuskan mengenakan denda ta’widh dengan syarat ia hanya satu peratus dan tidak bersifat ‘compounding’.

 

 

Pembaca perlu faham penalti yang dikenakan oleh bank konvensional adalah compounding, di mana penalti ini akan dimasukkan dalam jumlah pinjaman.

 

 

Jika peminjam gagal membuat pembayaran lagi dan dikenakan penalti seterusnya, jumlah peratusan penalti itu kemudian akan disandarkan kepada jumlah pinjaman asal penalti.

 

 

Ini jelas zalim dan menindas berbanding kos ganti rugi yang dikenakan oleh institusi perbankan Islam dalam menjamin supaya perjanjian yang dibuat antara peminjam dapat dipenuhi.