Archive for 26 Februari 2011

Syarat harga tinggi dalam urusan jual beli

Oleh Ustaz Zaharudin b Abdul Rahman

RAMAI bertanya sama ada wujud dalil khusus yang mengehadkan keuntungan halal dalam transaksi jual-beli. Merujuk kepada soalan ini, jawapannya ringkas tiada dalil atau nas khusus yang melarang kadar untung tidak melebihi had tertentu daripada jumlah modal terhadap barangan itu.

Ini kerana jika ada, penetapan keuntungan ini akan melencongkan transaksi itu daripada memberi keadilan buat pihak yang menjual dan membeli.

Di dalam Islam, setiap penjual berhak menentukan harga barangan dimilikinya, namun demikian ia masih terikat dengan harga pasaran.

Justeru, harga ditawarkan hendaklah perlu mengikut beberapa terma iaitu harga diletakkan itu diterima dalam pasaran.

 

Namun, jika ia mahu keluar daripada senarai kebiasaan harga pasaran, ia mestilah mempunyai ‘nilai tambah’ terhadap kualiti barangan itu.

 

Sebagai contoh, harga pasaran bagi jualan rumah berangkai tiga bilik bernilai RM250,000. Namun, pemilik menjualnya pada kadar harga RM400,000 berikutan sudah melakukan pengubahsuaian dalaman yang sememangnya menambah nilai rumah itu.

Selain itu, harga ditawarkan itu mestilah tidak dibuat dengan tujuan spekulasi (harga yang diletakkan bukan untuk jual-beli, sebaliknya dibuat untuk memberi kesan kepada harga pasaran semasa).

Jika berdasarkan situasi diatas, harga jualannya yang jauh lebih tinggi daripada harga pasaran rumah sejenis adalah halal disebabkan perbezaan dan nilai tambah yang diusahakannya.

Hasil usaha serta modal itulah yang menjadikannya halal menerima imbuhan keuntungan.

Satu contoh lagi, saya masih ingat kisah yang heboh diperkatakan media satu ketika dulu, berkenaan harga sepinggan nasi dagang yang mencecah RM45 (jika tidak silap saya).

Sudah tentu jika dilihat, ia melebihi harga pasaran sepinggan nasi dagang, namun jika berjaya dibuktikan nasi dijualnya mempunyai nilai yang sesuai dengan harganya seperti harga ikan yang digunakan, minyak Zaitun atau apa juga yang lain, nilainya itu adalah harus dan halal.

Namun jika ia tidak sepadan dengan harga pasaran, ia menjadi sebaliknya.

Jelas di sini, jika sesuatu barangan dimiliki mempunyai ciri khas istimewa, atau ditambahkan ciri-ciri istimewa, tatkala itu ia boleh berbeza dengan harga pasaran biasa.

Ini berbeza bagi penjual barangan yang tiada nilai tambah, atau jika ada sekalipun ia hanya nilai tambah yang kecil seperti rumah teres tadi hanya dicat baru. Tatkala itu, harganya masih tidak boleh naik terlalu tinggi daripada harga pasaran.

Bagi aset atau barang yang tiada perbezaan tambah nilai, ulama memberi pendapat berbeza, di mana ada yang membenarkan tidak lebih satu perenam daripada harga pasaran dan ada pula yang meletakkan satu pertiga (pandangan ulama Maliki).

Bagaimanapun, menurut analisis terkini oleh Syeikh Prof Dr Muyi din AL-Qurrah Daghi, pandangan terkuat dalam hal ini adalah terserah kepada suasana setempat. Ini bermakna, semua kadar diberi tadi tidak disokong oleh dalil khusus.

Jadi, adakah seseorang itu boleh menentukan sendiri harga pasarannya berdasarkan suasana setempat itu?

Berdasarkan situasi ini, seseorang itu boleh menentukan harga barangan berkenaan dan diikuti oleh pihak lain hingga diterima sebagai harga pasaran.

Namun perlu diingat, untuk diiktiraf menjadi pihak berwibawa dan dirujuk dalam penentuan harga, seseorang itu perlu mempunyai beberapa ciri tertentu iaitu:

1. Sebuah syarikat besar yang mampu memberi kesan kepada pasaran dan syarikat lain.

2. Terikat dengan kepakaran menilai atau ‘evaluation’ harga kualiti khidmat ditawar atau barang dijual supaya ia bertepatan dengan ‘Thaman al-Mithl’ (harga sesuai yang bertepatan dengan nilai barang).

Justeru, jika anda meningkatkan harga melambung tinggi tanpa justifikasi tepat, saya yakin anda tidak akan lagi menjadi pakar rujuk harga pasaran selepas ini, sekali gus akan menghapuskan kewibawaan anda sendiri.

Kesimpulannya, walaupun anda atau syarikat adalah penentu harga, anda sebenarnya masih terikat dengan proses penentuan harga lain seperti berikut iaitu permintaan dan tawaran, kesukaran memperolehnya, jenis barangan sama ada daripada jenis asasi atau tidak, urusan jualan membabitkan hutang atau tunai, jenis transaksi dan jenis mata wang digunakan.

Semua ini memberi kesan dalam penentuan harga dan hal ini sering diutarakan dalam perbincangan ekonomi Islam selain pernah dijelaskan oleh Ibn Taimiah.

Bagi yang inginkan dalil keharusan harga tanpa had (selagi dalam harga pasaran atau boleh dijustifikasikan secara menepati syariah), berikut dinyatakan harus mengambil untung lebih daripada 100 peratus asalkan ia mengikut panduan hadis.

Hadis riwayat Al-Bukhari, menyatakan bahawasanya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi Urwah satu dinar untuk membeli seekor kambing, maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing, lalu dijualnya seekor dengan harga satu dinar, lalu ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing, maka Nabi terus mendoakannya dalam jualannya, yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan mendapat untung.”

Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat membeli dua ekor kambing dengan harga satu dinar, kemudian menjualnya dengan harga 100 peratus keuntungan iaitu satu dinar seekor. Transaksi ini diiktiraf oleh Rasulullah SAW, malah dipuji dan didoakan sahabatnya itu.

Namun jika ia ada tujuan tidak sihat seperti usaha menaikkan harga secara tidak sihat seperti menyorokkan barangan hingga harganya meningkat, mengambil peluang atas kelemahan pembeli mengenai harga pasaran atau lain-lain kezaliman, harga tinggi tadi menjadi haram.

Dalam urusan perbankan Islam yang menjalankan transaksi jual-beli (sama ada atas kontrak BBA, Bai Al-Inah atau Murabahah) dalam produk pembiayaan runcitnya, memang kelihatan jumlah yang perlu dibayar oleh peminjam sehingga tamat tempoh pinjaman akan melebihi jumlah pinjaman dibuat.

Sebagai contoh, jika pembiayaan RM200,000 dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dalam tempoh 25 tahun yang dihitung menjadi RM400,000, hukumnya harus dan halal.

Ini kerana, ia berdasarkan harga pasaran bagi setiap pembelian aset yang mahal lagi mudah naik harga (seperti rumah) besar yang ingin dibayar secara ansuran selama 25 hingga 30 tahun.

Buktinya, nilai itu tetap akan dibayar seseorang pelanggan dalam tempoh berkenaan walaupun dengan menggunakan khidmat perbankan lain, termasuk bank konvensional, selain nilai pasarannya yang sentiasa meningkat setiap tahun.

Jadi, semestinya kita tidak ingin bank menjadikan jangkaan harga hartanah itu selepas 25 tahun sebagai harga pasaran.

Hakikatnya, nilai harga yang ingin ditawarkan kepada pelanggan ditentukan dengan cermat dan berhati- hati oleh bank dan bukan merujuk kepada harga aset dalam tempoh akan datang.

Sebaliknya, ia membabitkan pelbagai aspek kos mengurus minimum (cost of fund) selain merujuk kepada kadar faedah semalam yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Itu berdasarkan nilai hartanah, jadi bagaimana pula dengan nilai sesuatu barangan seperti kereta yang akan menurun mengikut masa.

Sudah saya sebutkan tadi, nilai harga akan datang biasanya tidak dilihat sangat oleh bank kerana mereka lebih terikat dengan kadar faedah yang dikeluarkan BNM dan ‘Cost of Fund’ bank terbabit.

Justeru, harga pasarannya melihat kepada harga tawaran oleh bank lain, termasuk bank konvensional.

Apapun, harga dan kadar pembelian kereta menggunakan bank konvensional dan Islam adalah hampir sama. Malah pembiayaan kereta secara Islam lebih menarik kerana sebarang kelewatan hanya dikenakan satu peratus penalti tanpa ‘compounding’ berbanding tiga hingga lima peratus penalti bagi bank konvensional yang bersifat ‘compounding’.

Kesimpulannya, itulah harga pasaran sebenarnya dan ia masih dalam harga pasaran.

Saya juga berharap ia lebih murah kerana saya juga pelanggan. Namun saya terpaksa akur dengan harga yang ada di depan mata kerana ia masih dalam ruang lingkup harus menurut syariah.