Fikah alam sekitar patut diajar di sekolah


Bersama Abdurrahman Haqqi

Bab tanggungjawab manusia pulihara bumi boleh diserap dalam subjek agama

KEPERLUAN mendesak umat manusia hari ini ialah bagaimana memulihara alam sekitar di bumi yang kita hidup di atasnya. Beberapa isu yang sedang menjadi perbincangan hangat masyarakat antarabangsa hari ini ialah pemanasan sejagat, perubahan iklim dan pemuliharaan kehijauan. Di seluruh pelosok bumi dan pada setiap kesempatan isu berkenaan dibincangkan, dibahas dan dikaji kerana masyarakat antarabangsa menyedari keburukan yang menunggu mereka dan generasi akan datang jika tidak dicarikan penyelesaiannya hari ini. Dalam istilah mereka change now or never change then. Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin, rahmat bagi semua makhluk, sebenarnya menetapkan panduan abadi yang jika diterima dan dilaksanakan dengan saksama, manusia tidak perlu risau dan takut dengan istilah pemanasan sejagat, perubahan iklim dan pemuliharaan kehijauan yang menghantui mereka.

Setidak-tidaknya ada 750 ayat daripada lebih 6,000 ayat al-Quran (12.28 peratus) yang menyentuh permasalahan alam sekitar secara eksplisit atau implisit. Bahkan 14 daripada 114 jumlah surah al-Quran atau 12.28 peratus ialah nama fenomena alam sekitar seperti matahari, malam, lembu, gempa bumi dan gajah. Ada apa dengan alam sekitar dalam al-Quran? Ternyata ia melebihi ayat yang berkaitan dengan hukum hakam yang hanya 200 ayat atau bahkan 500 ayat.

Jika dalam sistem pendidikan, termasuk keagamaan kita mempelajari subjek berhubung perundangan Islam seperti fikah keluarga, perlembagaan, kontrak dan jinayah, bukankah sudah selayaknya fikah alam sekitar juga dijadikan satu subjek? Jika permasalahan hukum fikah membahas hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan sesama mereka, maka fikah alam sekitar membincangkan hubungan manusia dengan alam sekitar dan persekitarannya.

Walaupun kita tidak menemukan bab khas membincangkan alam sekitar atau al-bi’ah dalam kitab fikah, tidak sedikit perkara berkaitan alam sekitar sudah dibahas di dalamnya pada setiap bab.

Dalam bab solat sebagai contoh, dibincangkan masalah air dan tanah; dalam bab zakat dibincangkan harta yang wajib dizakat dan pertumbuhan; bab puasa membincangkan masalah pemakanan; bab jual beli membincangkan masalah benda dan bab hubungan antarabangsa membincangkan peraturan perang yang mesra alam sekitar. Bukankah perbahasan alam sekitar ada dalam setiap bab fikah?

Melihat kepentingan ini, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) Brunei, tempat penulis bekerja sedang menganjurkan seminar serantau mengenai fiqh al-bi’ah atau fikah alam sekitar bermula semalam dan berakhir hari ini di Bandar Seri Begawan.

Dalam senario global hari ini dengan bandar bertukar menjadi metropolitan dan megapoles, maka sesuailah pengamatan Ibn Khaldun mengenai sifat penduduknya yang menjadi punca kewujudan ‘hantu’ pemanasan sejagat, perubahan iklim dan pemuliharaan kehijauan. Ibn Khaldun menulis dalam bukunya Muqaddimah: “Kegiatan tidak bermoral, salah laku, tidak jujur, dan penipuan, untuk tujuan mencari sumber kehidupan sama ada secara benar atau tidak, meningkat di kalangan masyarakat bandar. Penduduk bandar suka berbohong, judi, mencuri, menipu, sumpah bohong dan rasuah.

“Disebabkan bertambahnya keinginan dan keseronokan akibat kemewahan, mereka mahir melakukan perbuatan tidak bermoral; mereka bercakap secara terbuka mengenainya tanpa segan silu, walaupun di hadapan keluarga terdekat. Bandar dipenuhi mereka yang rendah budi pekertinya. Mereka berhadapan dengan persaingan dari generasi lebih muda yang pendidikannya diabaikan dan mereka terpinggir. Jadi golongan ini terpengaruh dengan kualiti persekitaran dan kawan, walaupun mereka berasal daripada keluarga dan keturunan terhormat.” (2:293-294)

Ibn Khaldun menuliskan pengamatannya ini selepas beliau menetapkan ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan persekitaran kondusif yakni faktor kema-nusiaan dan faktor geografi.

Kita lihat hari ini apa yang dilakukan masyarakat metropolitan dan megapoles ke atas Afghanistan, Iraq dan terbaru, Yaman. Mereka, dalam istilah Ibn Khaldun seperti dalam petikan di atas: “Disebabkan bertambahnya keinginan dan keseronokan akibat kemewahan, mereka didapati mahir melakukan perbuatan tidak bermoral.”

Apakah fiqh al-biah atau alam sekitar? Dari sudut bahasa fikah adalah pemahaman dan biah adalah hal dan keadaan. Dalam penggunaan bahasa semasa biah diterjemah menjadi environment atau alam sekitar dan persekitaran.

Al-Quran dan hadis menggunakan lafaz yang diambil daripada biah dan ditafsirkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan tempat dan keadaan. sebagai contoh ayat al-Quran yang bermaksud: “Dan mereka ditimpa dengan kehinaan dan kemiskinan dan kembali membawa kemurkaan daripada Allah,” (Surah al-Baqarah: 61) dan bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami sudah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang benar (yang terpuji serta terpilih) dan Kami memberi mereka rezeki daripada yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali selepas datang kepada mereka pengetahuan. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat mengenai apa yang mereka perselisihkan.” (Surah Yunus: 93)

Dalam hadis masyhur pula disebutkan maksudnya: “Apabila seseorang berkata kepada saudaranya: Wahai kafir. Maka kembali kata itu kepada salah seorang daripada kedua, jika kata-kata itu betul maka ia seperti dia katakan, jikalau tidak betul, kata-kata itu kembali ke atasnya.

Ada juga hadis bermaksud: “Siapa mereka dusta dengan sengaja terhadapku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka.”

Dalam penggunaan bahasa Arab semasa, biah ditakrifkan dengan beberapa pendekatan seperti ‘skop atau ruang tempat yang manusia hidup padanya bersama bentuk alam semula jadi atau bentuk yang dilakukan manusia yang dia menerima kesan daripadanya atau memberi kesan padanya.”

Antara sandaran asas kajian alam sekitar bagi umat manusia ialah ayat al-Quran yang bermaksud: “(Dialah Tuhan) yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Dia mengadakan bagi kamu padanya jalan; dan Dia juga menurunkan hujan dari langit. Maka Kami keluarkan dengannya berjenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang ternak kamu; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda yang membuktikan kemurahan Allah, bagi orang berakal fikiran. Dari bumilah Kami ciptakan kamu dan ke dalamnya Kami akan mengembalikan kamu, dan darinya pula Kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi”. (Surah Taha: 53-55)

Sebenarnya penyelesaian Qurani untuk pemanasan sejagat, perubahan iklim dan pemuliharaan kehijauan atau sejenisnya ada pada ayat bermaksud: “Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah diperbaikannya, dan berdoalah kepada-Nya dengan perasaan bimbang (kalau tak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan kebaikan.” (Surah al-A’raf: 56)

Tidakkah indah ajaran al-Quran mengenai alam sekitar dan kewajipan serta tanggungjawab manusia ke atasnya? Ia semua bertujuan untuk keselesaan dan keseronokan hidup umat manusia. Alhamdulillah!

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: