Suami terlampau berkira

Suriany Awaludin

 

SUAMI saya seorang yang sangat berkira. Dia tidak boleh lihat saya dapat lebih sedikit daripadanya.

Contohnya, pada akhir tahun, saya dapat bonus daripada syarikat. Sekiranya dia mendapat tahu saya mendapat bonus, dia akan minta sedikit wang itu untuk kegunaannya.

Padahal dia pun turut dapat bonus daripada syarikatnya. Begitu juga dengan perbelanjaan lain untuk keluarga, dia kerap kali minta saya bayar separuh seperti bayaran rumah, bil, upah pengasuh dan yuran sekolah anak.

Suami sepatutnya bertanggungjawab memberi nafkah buat keluarga manakala isteri hanya sekadar membantu.

Bukan tidak mahu bersama-sama mengurangkan bebanan keluarga, tetapi saya kecewa dan tertekan dengan sikapnya yang terlalu berkira.

Adakah tindakan suami itu dikira tidak melunaskan tanggungjawabnya memberi nafkah? Seandainya seorang isteri tidak reda, adakah suami itu dianggap berdosa?

Nita

Wangsa Maju

Dalam institusi rumah tangga, suami atau isteri mempunyai bidang tugas masing-masing. Isteri tidak dipertanggungjawabkan mengambil tugas suami dalam mencari nafkah.

Begitu juga suami tidak terlepas tanggungjawabnya menyediakan nafkah buat isteri dan anak walaupun isterinya turut bekerja.

Cuma nafkah yang wajib disediakan suami itu berdasarkan kemampuannya serta bersesuaian dengan keperluan isteri dan anak.

Nafkah itu termasuk menyediakan tempat tinggal, makan minum, pakaian, kebajikan, kesihatan dan keselamatan seluruh ahli keluarganya.

Asas kepada kadar kemampuan itu disebutkan Allah SWT dalam firmanNya yang bermaksud: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah daripada harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak meletakkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Surah at-Talaq, ayat 7)

Dalam konteks undang-undang keluarga Islam di Malaysia, diperuntukkan kewajipan menanggung nafkah di bawah Seksyen 59 (1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 iaitu:

l Tertakluk kepada hukum syarak, mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.

Seksyen 72 (1) akta sama iaitu:

l Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya, maka menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandangkan kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Terdapat hadis yang menjelaskan betapa pentingnya seorang suami mengetahui tanggungjawab dan hak isterinya.

Antaranya, hadis daripada Hakim bin Muawiyah, daripada ayahnya Muawiyah bin Haidah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kami? Sabda Rasulullah SAW: “Hendaklah engkau memberi makan kepadanya apabila engkau makan dan hendaklah memberi pakaian kepadanya seperti mana engkau berpakaian.” (Hadis Riwayat Abu Daud dan al-Nasa’i)

Walau bagaimanapun, disebabkan maksud nafkah itu tidak mutlak kerana bergantung kepada keadaan dan kemampuan suami, maka wujud dalam masyarakat Islam suami terlalu berkira dan kedekut.

Ia bukan wujud pada zaman kini sahaja, malah sejak zaman Nabi SAW lagi. Satu kisah yang masyhur mengenai isu itu seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan mengenai Hindun binti ‘Utbah.

Hindun binti ‘Utbah adalah isteri Abu Sufyan. Beliau datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadu perihal suaminya: “Sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang kedekut. Dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untuk aku dan anakku. Kalau pun cukup disebabkan aku ambil daripada hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah perbuatanku itu salah?

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Ambillah daripada hartanya dengan cara baik yang cukup untuk engkau dan anak engkau.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hadis itu menjelaskan keharusan seorang isteri mengambil duit sekadar perlu untuk keperluan diri dan anak jika suami tidak memberikan nafkah yang sepatutnya.

Imam al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu menyatakan, antara faedah yang boleh diambil daripada hadis berkenaan ialah sesiapa yang ada hak sepatutnya diberikan kepadanya dalam keadaan suami tidak memberikan haknya (iaitu nafkah), maka harus bagi isteri mengambil sekadar keperluan tanpa izin suaminya. (Rujuk Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim – 6/141)

Merujuk kepada masa-lah puan, suami seorang yang berkira dan mahukan isteri turut sama menanggung setiap perbelanjaan keluarga.

Jelas, perbelanjaan yang ditanggung bersama oleh isteri adalah tugas atau tanggungjawab suami dan ia bukannya tugas isteri.

Walaupun isteri bekerja, tanggungjawab nafkah ke atas isteri tetap tidak terlepas.

Dalam situasi suami memerlukan bantuan isteri, dia perlu meminta keredaan isteri terlebih dahulu atau ia menjadi hutang buat suami.

Kegagalan suami menanggung nafkah akan menjadi bebanan dosa ke atas dirinya.

Antara nafkah untuk isteri dan ibu bapa

ANTARA nafkah isteri dan nafkah ibu bapa, yang mana lebih perlu diberi keutamaan?

Sebuah hadis diriwayatkan daripada Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Mulakan nafaqah dengan dirimu. Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara-maramu yang terdekat dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka dan seterusnya.” (Riwayat al-Bukhari – 6763) dan Muslim – 997)

Imam al-Syaukani menyebut: Nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin manakala nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu.

Ulama sepakat akan wajibnya mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa.

Mahfum hadis itu menunjukkan, perkataan faliahlika adalah lebih kepada isteri dan anak.

Maka, tanggungjawab kepada isteri perlu diutamakan kecuali dalam keadaan darurat dan ibu bapa memerlukan bantuan, maka ketika itu hendaklah diberikan kepadanya.

Dalam hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

“Bersedekahlah.” Seorang lelaki bertanya: “Hai Rasulullah, aku mempunyai dinar.” Baginda menjawab: “Sedekahkan untuk diri kamu sendiri.” Lelaki itu menjawab: “Aku mempunyai dinar yang lain lagi.” Baginda berkata: “Sedekahkan kepada isteri engkau.” Lelaki itu menjawab: “Aku mempunyai yang lain lagi.”

Baginda berkata: “Sedekahkan kepada anak engkau.” Lelaki itu menjawab: “Aku mempunyai yang lain lagi.” Baginda berkata: “Sedekahkan kepada hamba engkau.” Lelaki itu menjawab: “Aku masih ada yang lain lagi.” Baginda berkata: “Engkau lebih tahu.” (Riwayat Ahmad – 2335, Abu Daud – 1691 dan al-Nasa’ie – 2353)

Syeikh Syams al-Haq al-Azim Abadi menukilkan, al-Khattabi berkata: Susunan itu jika engkau memperhatikannya, maka engkau akan mengetahui bahawa Baginda SAW mendahulukan yang utama dan kerabat yang dekat.

Hadis itu jelas menunjukkan tanggungjawab kepada isteri adalah yang utama selepas diri sendiri.

Imam Nawawi menyebut: Apabila berhimpun pada seseorang, orang-orang yang berhajat daripada mereka yang diwajibkan memberi nafkah pada mereka, maka sekiranya hartanya cukup untuk menafkahkan semuanya, maka dia wajib menafkahkan semuanya.

Namun, sekiranya hartanya tidak lebih kecuali untuk seorang, maka hendaklah mengutamakan nafkah untuk isteri berbanding nafkah untuk keluarga lain. (Lihat Raudhah al-Talibin, 9/93)

Imam al-Syaukani berkata: Telah sampai pada tahap ijmak kewajipan memberi nafkah kepada isteri.

Kemudian jika masih ada lebihan harta daripada itu, barulah ada kewajipan nafkah terhadap keluarga lain.

Ulama menyebut, memberi nafkah kepada ibu bapa tidak wajib atas seorang anak kecuali dalam dua keadaan iaitu ibu bapanya miskin dan memerlukan bantuan.

Anak juga perlu mempunyai lebihan harta selepas nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Syarat itu disepakati ulama.

Berdasarkan nas dan hujah ulama, kami berpendapat, nafkah kepada isteri perlu didahulukan kecuali dalam keadaan ibu bapa tidak berkemampuan untuk menyara diri.

Bantuan kepada ibu bapa jangan kita anggap beban, tetapi ihsan yang wajib ditunaikan sebagai hak mereka.

Fahami hukum jual beli naskhah al-Quran, air zamzam

Oleh Saadiah Ismail

PERNIAGAAN atau muamalat menjadi cabang penting dalam fiqh Islam hingga mempunyai syariat menetapkan prinsip umum yang perlu dipatuhi umat Islam.

Pada masa sama, sesuatu urus niaga bukan hanya perlu dilihat dalam konteks fiqh berasaskan hukum lima, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram, bahkan mempunyai adab untuk memastikan pelaksanaannya diberkati Allah SWT.

Apatah lagi sekiranya ia membabitkan sesuatu yang mempunyai kedudukan dalam agama atau memiliki hubungan kerohanian seperti naskhah al-Quran atau air zamzam.

Abu Said RA meriwayatkan Nabi SAW bersabda: Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama nabi, orang jujur dan orang syahid. (HR Tirmizi)

Ia menunjukkan perniagaan bukan sahaja bidang untuk membuat keuntungan dunia, bahkan menjadi jambatan untuk memperoleh laba berganda di akhirat.

Bagaimanapun, jual beli sesuatu barangan yang mempunyai kedudukan dalam Islam itu, menimbulkan tanda tanya dalam kalangan orang awam kerana seolah-olah wujud hukum berbeza berbanding produk lain di pasaran.

Daripada sudut lain, ia memberi kesan positif demi menjaga kehormatan dan nilai barangan berkenaan tetapi tidak boleh sampai boleh disalahertikan hingga mengundang masalah.

Pensyarah Kanan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Dr Mohammad Nidzam Abdul Kadir, berkata menjalankan urusan berjual beli barangan yang mempunyai kedudukan dalam Islam tidak dihalang atau dilarang dalam agama, sebaliknya dapat memberi manfaat kepada pembeli.

Beliau berkata, sesuatu yang memberi manfaat wajar disebarkan, tetapi memandangkan ia berkaitan dengan agama, ia dilihat sebagai sensitif demi memelihara kesuciannya.

“Contohnya naskhah al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, masih boleh dijual beli demi manfaat kepada

pembelinya tetapi perlu disertakan adab yang sebaiknya.

“Walaupun tidak mempunyai sebarang halangan diniagakan, bagi memastikan kesuciannya terpelihara, naskhah al-Quran tidak boleh dijual kepada orang kafir kerana dikhuatiri mereka tidak menghormatinya.

“Kedudukan agama terpelihara dan tidak membabitkan sebarang elemen luar daripada Islam. Selain itu, penjual juga perlu peka dengan perkara itu agar tidak bertentangan dengan Islam,” katanya kepada Ibrah BH di sini.

Daripada sudut pembeli, Mohammad Nidzam berkata, mereka perlu memiliki adab sebaik memiliki barangan berkenaan dengan menjaga kehormatan, bertanggungjawab dan memelihara barangan suci berkenaan daripada diperlekehkan.

Beliau menjelaskan masyarakat Islam juga perlu memahami dan tidak menyalahertikan sesuatu penjualan barangan berkaitan Islam hingga mewujudkan perbalahan sesama sendiri.

Katanya, isu berkaitan penjualan air zamzam umpamanya, biarpun dikaitkan dengan kedudukan dalam Islam, tiada sebarang dalil atau syarak bahawa ia haram dijual.

“Diakui air zamzam memang memiliki fadilatnya dan kita boleh mendapatkannya secara percuma saja di Arab Saudi tetapi tidak semua orang berkemampuan untuk ke sana dan mendapatkannya.

“Jadi secara logiknya, urusan jual beli air zamzam tiada sebarang halangan, tetapi ketetapan pihak berkuasa untuk memastikan air zamzam tidak dieksploitasi haruslah dipatuhi.

“Hal ini untuk mengelakkan sebarang penipuan berlaku, namun dari hukum untuk menjual beli air zamzam ini tidaklah haram sekali pun ia memiliki kedudukan baik dalam agama.

Beliau menasihatkan masyarakat jangan tersalah anggap mengenai penjualan barangan yang memiliki kedudukan dalam agama, sebaliknya memelihara adab dan tatacara selepas memilikinya.

 

Beza wasiat, hibah

Saya telah berkecimpung dalam industri perancangan dan pengurusan harta pusaka secara syariah selama 11 tahun. Sepanjang tempoh ini, saya telah menyampaikan beratus ceramah dan bertemu dengan beribu orang Islam di seluruh Malaysia. Tetapi apabila saya bertanya kepada mereka apa yang mereka faham mengenai dokumen yang mesti dibuat berkaitan harta pusaka?

Satu perkataan selalu keluar dari mulut mereka iaitu wasiat. Saya rasa kita terlalu banyak menonton filem Tiga Abdul yang seingat saya telah diulang tayang entah berapa ribu kali agaknya semenjak saya kanak-kanak sehinggalah sekarang. Dalam filem itu, wasiat digunakan sebagai dokumen untuk membahagikan harta pusaka dan sebab itulah apabila disebut harta pusaka orang akan kaitkan dengan wasiat.

Sekiranya anda juga mempunyai fikiran sebegitu, saya hendak memaklumkan anda dengan satu fakta yang mungkin memeranjatkan. Anda silap! Bagi orang Islam, wasiat bukanlah dokumen yang paling berkesan untuk membahagikan harta. Jika anda menyediakan wasiat dan di dalamnya anda nyatakan mengenai hasrat anda untuk membahagikan harta mengikut formula tertentu, pembahagian itu tidak berkuatkuasa secara automatik kerana ia memerlukan persetujuan semua waris untuk dilaksanakan.

Masyarakat selalu bertanya kepada saya, kalau wasiat untuk pembahagian harta tidak boleh dikuatkuasakan, kenapa pula mereka nak menyediakan wasiat? Jawapan saya biasanya mudah sahaja, “Kenapa pula nak buat wasiat?” Saya selalu nasihatkan rakan usahawan saya, kalau mereka ingin membahagikan harta mereka mengikut formula tertentu kepada orang yang mereka kehendaki baik waris mahupun bukan waris, dokumen yang paling berkesan sebenarnya ialah HIBAH.

Apa itu hibah?

Dari segi bahasanya, hibah bermaksud hadiah. Selagi anda masih hidup dan bernafas, anda bebas untuk memberikan hibah kepada sesiapa pun mengikut formula yang anda kehendaki. Sekiranya anda berhasrat untuk membahagikan harta, anda patut mempertimbangkan untuk menyediakan hibah kerana ia mempunyai beberapa kelebihan seperti:

l

Formula pembahagian yang berkuatkuasa.

Berbeza dengan wasiat yang formula pembahagiannya mesti dipersetujui oleh waris sebelum boleh dilaksanakan, formula pembahagian hibah berkuatkuasa sepenuhnya mengikut hasrat pemberi hibah di dalam dokumen hibah tersebut. Sebaik sahaja Mahkamah Syariah memutuskan bahawa hibah itu sah mengikut hukum syarak, ia tidak boleh dituntut oleh waris yang lain. Jadi kalau anda serius untuk memastikan hasrat ini tercapai, buatlah dokumen hibah dan bukannya wasiat.

l

Hibah kepada anak dan cucu boleh ditarik balik.

Ada juga orang yang bercakap dengan saya, tak payah bersusah-payah untuk buat hibah. Pindah milik sahaja hartanah yang dikehendaki kepada anak-anak yang mereka ingini. Jawapan saya, “Tentu sahaja boleh pindah milik tetapi jangan menyesal kalau anak-anak kita jual hartanah ini dalam keadaan kita masih bernyawa kerana ia telah pun menjadi milik sah mereka.”

Bukan sedikit kes yang saya temui di mana ibu bapa yang telah memindahmilik rumah mereka kepada anak-anak, dihalau dari rumah selepas itu. Sadis bukan? Tapi itulah hakikat kehidupan.

Di sinilah hibah mempunyai keistimewaan ketara. Dengan menyediakan hibah, kita telah menetapkan siapakah yang akan menerima harta ini mengikut formula yang kita mahu tetapi sekiranya pemberian ini dibuat kepada anak dan cucu, kita boleh menarik balik atau mengubah formula pemberian ini pada bila-bila masa yang kita kehendaki.

Perlaksanaan selepas kematian pemberi hibah.

Walaupun dokumen hibah disediakan hari ini, namun pindah milik di dalam geran hanya akan dibuat selepas kematian pemberi hibah. Perlaksanaan menggunakan modul seperti ini menjamin bahawa pemberi hibah masih mempunyai kuasa ke atas hartanah yang dihibah selagi dia masih hidup. Wasiyyah Shoppe telah melaksanakan modul perkhidmatan ini dengan jayanya dan sehingga 31 Disember 2007, telah berjaya mendapatkan lebih daripada 27 perintah penghakiman daripada Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia.

l

Kos penyediaan hibah yang lebih murah daripada pindah milik.

Sekiranya pindah milik dibuat daripada nama pemberi hibah kepada penerima hibah, duti setem perlu dibayar. Secara umumnya, duti setem ini ialah 1.0 peratus untuk nilai hartanah RM100,000 yang pertama, 2.0 peratus untuk nilai hartanah RM400,000 yang kedua dan 3.0 peratus untuk nilai hartanah yang seterusnya.

Seorang ayah atau ibu boleh memilih untuk memindah milik hartanah mereka kepada anak-anak hari ini tetapi mereka perlulah membayar kos ini. Oleh kerana hibah tidak memerlukan pindah milik berlaku, duti setem tidak perlu dibayar dan ini menyebabkan prosedur menyediakan hibah jauh lebih efektif dari segi kos.

Dengan penerangan ringkas ini, saya harap umat Islam di Malaysia akan memahami dengan jelas fungsi dan keberkesanan hibah. Kalau anda berhasrat agar harta pusaka anda dibahagikan mengikut formula yang anda kehendaki, buatlah hibah dan bukannya wasiat. Jadi sudahkah anda menyediakan dokumen hibah anda hari ini?

Memahami konsep hibah

Kusyi Hirdan

 

 

Hartanya ada satu sahaja. Sebuah rumah di kampung. Anaknya pula empat orang. Siapakah bakal mewarisi? Ada yang berkata, dia memilih semua anaknya mendapat rumah itu. Kongsi-kongsilah empat beradik, bila balik kampung ada rumah untuk menginap.

Namun, empat beradik itu bukan anak kecil lagi. Mereka sekarang sudah ada keluarga sendiri. Rumah yang dahulu menjadi tempat membesar kini tidak lagi selesa dihuni.

Anak mula jarang pulang kerana tidak ada yang mengambil tanggungjawab menjaga rumah itu.

‘Takkan saya sahaja yang nak jaga rumah. Rumah ini milik semua.’

Itu kata seorang anak yang sudah bosan kerana hanya dia yang mengeluarkan wang membaik pulih rumah tua. Hendak diduduki, ada yang membantah kerana ia disifatkan milik semua.

Kerosakan rumah semakin besar dan mereput. Ia ditinggalkan dan akhirnya rumah itu tidak dikunjungi lagi kerana masing-masing tidak mahu mengambil tanggungjawab. Ada yang mahu, tidak berani pula kerana ia rumah pusaka, di atas geran tercatat semua nama.

Inilah konflik yang sering berlaku, kerana ibu bapa mahu anak mereka berkongsi harta yang satu dan merapatkan hubungan. Namun inilah yang terjadi, adik-beradik bertelingkah dan berenggang kerana harta yang satu itu.

Lalu, bagaimana? Empat orang anak, hendak beri pada siapa? Rumah sebuah sahaja. Inilah sebabnya kita diberi pilihan hibah.

Pilihan hibah

Kini, ramai semakin tahu fungsi hibah dan berasakan ia penyelesaian terbaik. Namun, hibah itu sendiri mempunyai ilmu yang meluas. Belajar dan bergurulah untuk mengetahuinya lebih mendalam. Apabila ilmu tidak ada, kita akan membuat keputusan yang kelak membuatkan ramai insan teraniaya. Apabila sesuatu harta sudah dihibah ketika pemberi hidup, kita tidak berhak mempertikaikannya.

Peniaga dalam talian, Adha Mansor, 38, yang ditanya kefahamannya mengakui tahu hibah itu adalah hadiah.

“Setahu saya, hibah adalah hadiah untuk ahli keluarga atau mereka yang disayangi dan ia dilakukan ketika masih hidup,” katanya.

Adha mahu menggunakan hibah dalam pembahagian hartanya kelak kerana baginya ia antara cara terbaik mengelak pertelingkahan di kemudian hari.

“Juga ini peluang untuk memudahkan proses pembahagian harta apabila kita sudah mati kelak. Sebagai isteri dan ibu, saya memang akan memilih kaedah hibah ini. Jika ada lebih harta baru buat faraid,” katanya.

Zaidatul Akhmar, 49, juga memahami hibah adalah pemberian hadiah. Dia juga akan memilih hibah bagi pembahagian hartanya kelak.

“Faraid sesuatu yang sudah tetap dalam hukum tetapi saya akan pilih hibah. Ramai lagi yang tiada pendedahan mengenai hibah ini,” akui Zaidatul.

Raja Saliza Jaafar, 49, pula berkata tidak banyak yang diketahui mengenai hibah. Namun dalam pengetahuannya, dia nampak hibah lebih sesuai dengan dirinya.

Hibah makin dikenali dan semakin ramai yang mahu menggunakannya. Keadaan ini membuatkan ramai yang tertanya-tanya, adakah hibah jalan terbaik dan lebih elok berbanding faraid? Ada juga yang ragu-ragu. Sekali lagi, bertanyalah kepada mereka yang arif mengenai hukum-hakam hibah.

Buatlah kontrak

Tidak dinafikan, bukan semua orang perlukan hibah. Ada yang berasakan hartanya lebih selamat dan adil menggunakan hukum faraid. Dia mahu semua waris mendapat secara adil. Ada yang tidak peduli kerana memikirkan selepas mati, hartanya adalah urusan masalah waris. Ada juga risau akan melukakan hati warisnya sekiranya dia berhasrat untuk hibah. Semua itu adalah pilihan masing-masing.

Namun, ada keperluan mendesak terhadap hibah contohnya orang yang tiada anak, mereka yang hanya ada anak perempuan, si bujang sebatang kara, yang mempunyai anak angkat dan banyak lagi kes lain.

Bolehkah sekiranya kita mahu menghibahkan semua harta kita?

Boleh! In jawapan Pensyarah Syariah di Aqrab al Istiqomah, Melaka Ustaz Khairul Che Salleh. Hibah sesuatu yang murni dan besar pahalanya. Hibah boleh diberikan tanpa had. Sebanyak mana pun boleh. Ia adalah hak pemberi.

“Perlu diingat, hibah adalah perkara yang berbeza dengan faraid. Ia tidak ada kena- mengena langsung dengan faraid. Ini kena jelas. Faraid adalah mekanisme menguruskan harta si mati supaya ia diuruskan dengan adil dan diberikan kepada yang berhak.

“Hibah pula hak seseorang yang hidup untuk mencapai keredaan Allah. Banyak dalil mengenai hibah, antaranya surah ali-Imran ayat 133 dan 134. Daripada perspektif muamalah, ini adalah dorongan untuk manusia membuat kebaikan,” jelasnya.

Menurut Ustaz Khairul, hibah adalah perbuatan yang lebih mulia daripada memberi hadiah. Hibah dan hadiah, dalam masyarakat Arab adalah berbeza. Dorongan memberi ini memang disuruh Allah dan tiada kena-mengena dengan faraid.

“Jangan salah faham dengan isu hibah contohnya dakwaan hibah ini tidak kuat berbanding faraid atau walaupun sudah hibah, faraid akan diguna pakai juga.

“Keadaan ini berlaku mungkin kerana hibah yang dilakukan di Malaysia dalam keadaan tidak mempunyai akta yang cukup kuat. Maka ia disepadankan mengikut kehendak konvensional. Sepatutnya umat Islam memahami ilmu ini dan mendalami soal hibah. Kenapa pula faraid tetap diguna pakai jika harta sudah dihibah? Ia sepatutnya tidak berlaku. Hibah yang dibuat ketika hidup, tidak kena-mengena dengan faraid lagi.

“Ada empat rukun hibah, pertama ialah pemberi, kedua penerima, ketiga harta yang hendak dihibah dan keempat ijab kabul. Rukun keempat ini sangat penting kerana ia bermaksud kontrak. Kontrak ini berdasarkan surah al-Baqarah ayat 282. Ia keperluan penting sebagai rujukan dalam hitam putih. Buatlah surat secara bertulis dan sahkannya.

Bolehkah mencabar hibah?

“Mengapakah mahu mencabar hibah sedangkan ia sudah jelas dan ada bukti hitam putih? Sekiranya ada penipuan, orang yang menipu itulah yang menanggung dosanya. Selagi penerima mempunyai bukti hitam putih yang sah, kita kenalah terima,” katanya.

Walaupun ada ketikanya berlaku hibah secara mulut sebagai contoh, suami memberitahu isterinya dia mahu menghibahkan rumahnya kepada si isteri, ia sebenarnya sudah sah. Jadi tidak perlu pertikai lagi.

“Saya terkenangkan ramai ibu tunggal yang kematian suami akhirnya hidup dalam keadaan sengsara sebab tidak tahu hak mereka dalam faraid. Paling utama, mereka tidak tahu boleh menerima hibah sebelum berlaku kematian. Mereka pula disuruh meninggalkan rumah walhal suami pernah beritahu, rumah itu diberi kepadanya.

“Ingatlah, hibah perlu dilakukan sewaktu hidup. Apa yang dibuat selepas kematian memanglah tidak boleh menjadi hibah kerana selepas kematian, semua harta menjadi harta pusaka dan ia tertakluk kepada faraid. Hibah diberi daripada seorang yang hidup, sedar dan berakal sihat kepada seorang yang sihat, sedar dan berakal juga. Ia sudah sah. Orang lain tidak boleh lawan sebab ia hibah dan berlaku ketika pemberi hidup,” katanya.

Ini bermaksud, apabila harta sudah dihibah secara sah, tetapi jika ada yang mahu merampasnya maka mereka yang terbabit itu melakukan dosa.

Makna hibah

Hibah ialah pemberian sukarela daripada pemberi kepada penerima yang dibuat atas dasar kasih sayang tanpa mengharap sebarang bentuk balasan. Ia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang kita ingini sama ada waris atau bukan waris.

Perlu diingat, kesan daripada hibah, semua harta yang sudah dihibah akan terkeluar daripada harta pusaka dan tidak akan diagih kepada waris mengikut hukum faraid.

Semua orang wajar mempelajari hukum faraid dan hibah dengan mendalam secara berguru dan dapatkan nasihat daripada mereka yang bertauliah serta tidak menggunakan perkara ini untuk mencari keuntungan.

Hibah ada dua jenis iaitu:

1.Hibah mutlak

2.Hibah bersyarat (umra dan ruqba)

Di bawah hibah mutlak, ia berkuat kuasa serta-merta. Sekiranya penukaran hak milik sudah dibuat, ia terus menjadi hak si penerima. Penerima berhak membuat apa saja dengan haknya termasuk menjualnya. Dari sudut faraid pula, sekiranya penerima meninggal dunia, ia menjadi harta pusaka penerima.

Hibah bersyarat pula penghibah meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama.

“Boleh menggunakan hibah bersyarat. Sekali lagi, kita buatlah surat hitam putih sebagai bukti. Saksi adalah pilihan. Dalam surat hitam putih itu ditulis, hibah ini berkuatkuasa sebaik pemberinya meninggal dunia dan sekiranya penerima yang dipilih itu mati dahulu, ia kembali kepada pemberi supaya boleh diberikan kepada penerima baru. Jadi tidak wujud kerisauan sekiranya penerima mati dahulu daripada pemberi dengan menggunakan hibah bersyarat ini,” kata Ustaz Khairul.

Masalah rumah pusaka

Suriany Awaludin

 

Saya ingin bertanya mengenai pembahagian harta pusaka. Saya anak sulung daripada lima beradik. Arwah ayah meninggalkan rumah pusaka di kampung.

Saya dan dua beradik bersetuju untuk menjadikan rumah itu sebagai tempat berkumpul sekiranya kami dan saudara-mara lain pulang ke kampung.

Bagaimanapun, dua lagi tidak bersetuju dan mahu rumah pusaka itu dibahagikan mengikut faraid.

Apa yang perlu kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini?

Fahmi, Alor Star

PERTIKAIAN berkaitan harta pusaka adalah isu yang akan mengubah ikatan silaturahim dan persaudaraan. Disebabkan perkara itu, ia boleh menyebabkan hubungan antara adik-beradik kurang baik.

Islam adalah agama sempurna yang menyediakan medium terbaik dan praktikal sebagai penyelesaian untuk merungkai segala permasalahan harta pusaka melalui undang-undang pusaka Islam atau faraid.

Sistem faraid adalah undang-undang daripada Allah SWT yang diturunkan kepada manusia untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Bukan saja dapat menyelesaikan masalah kehidupan di dunia, malah ia kekal hingga ke akhirat nanti. Undang-undang itu juga dapat mendidik manusia mentauhidkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak.

Manusia hanyalah pelaksana amanah yang diberikan. Firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa, ayat 7 yang bermaksud: “Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu iaitu bahagian yang diwajibkan (dan ditentukan oleh Allah).”

Sistem faraid adalah satu sistem pembahagian harta pusaka yang sangat unik dan tidak ada sistem lebih baik daripadanya di dunia ini.

Melalui sistem faraid, ia menjamin semua yang berhak mendapat pusaka dan bahagian mereka melalui penentuan waris oleh syarak, adil, pembahagian yang seimbang dan setiap orang berhak menerima harta pusaka berkenaan.

Sebagaimana masalah yang dihadapi saudara, rumah pusaka itu mempunyai nilai yang tidak dapat diganti dengan sebarang harta di dunia ini.

Apabila ibu dan ayah meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itu adalah harta pusaka dan wajib diselesaikan dengan segera.

Ini kerana ketika hayat ibu ayah, tiada sebarang perancangan pusaka dibuat dan menyebabkan ia perlu diselesaikan oleh waris setelah kematian mereka.

Niat tiga orang daripada lima beradik untuk menjadikan rumah pusaka itu sebagai tempat berkumpul sangat baik. Secara tidak langsung, ia dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan hubungan silaturahim mereka.

Namun, sekiranya terdapat pertikaian atau tidak sependapat dengan niat menjadikan rumah itu tempat berkumpul, ia perlu juga diselesaikan secara sistem faraid.

Melainkan, selepas dibincangkan bersama dan mendapat keputusan muktamad bahawa sekalipun dibahagikan secara faraid, rumah pusaka itu tetap akan dipelihara bersama untuk dijadikan tempat berkumpul.

Melalui cara itu, saya percaya semua pihak akan berpuas hati. Sehubungan itu, waris perlu mendaftarkan pembahagian pusaka di pejabat pusaka negeri untuk tujuan pembahagian dan pendaftaran hak milik.

Ia perlu diselesaikan segera bagi mengelakkan berlakunya kematian berlapis dan wujudnya perbalahan yang lebih serius.

Tiada pihak yang boleh campur tangan dalam menentukan hala tuju penyelesaian harta pusaka mereka melainkan dengan adanya permuafakatan dan kesatuan dalam kalangan adik-beradik.

Jika tiada kata sepakat, maka pembahagian secara faraid tetap menjadi penyelesaian terbaik.

Bahagi harta pusaka cara takharuj

Suriany Awaludin

 

BOLEHKAH setiap harta pusaka milik orang tua kita bahagikan secara muafakat antara pewaris tanpa menggunakan kaedah faraid?

Selain itu, apabila proses pembahagian harta pusaka dilakukan secara faraid, bolehkah ada dalam kalangan ahli waris memohon lebih?

Contohnya, arwah bapa meninggalkan tanah pertanian iaitu kebun kelapa sawit dan dusun.

Bolehkah anak sulung menuntut bahagiannya lebih berbanding adik-beradik lain kerana dia anak sulung yang banyak berjasa dan menjaga bapanya.

Angah, Batu Pahat, Johor

Penyelesaian harta peninggalan atau harta pusaka sememangnya dituntut untuk diuruskan dengan segera.

Islam menyusun aturan dan kaedah yang perlu dilakukan oleh umatnya dalam segala aspek kehidupan di dunia ini dari lahirnya seorang bayi hinggalah berlaku kematian.

Apabila berlaku kematian, waris yang hidup hendaklah menyempurnakan kewajipan terhadap si mati dengan segera iaitu menyempurnakan jenazahnya, menyelesaikan hutang piutang, hak-hak orang lain ke atas harta si mati seperti hibah, wasiat atau harta sepencarian dan akhirnya pembahagian kepada ahli waris yang layak dan berhak.

Namun, dalam menguruskan penyelesaian dalam harta pusaka, banyak kes semasa yang dilihat atau dilaporkan berlaku pertelingkahan akibat perebutan dan perasaan tamak.

Walau bagaimanapun, pertelingkahan dan perebutan boleh dielakkan jika umat Islam memahami kaedah penyelesaian pusaka dan hukumnya yang lebih meluas.

Dalam menyelesaikan pembahagian harta pusaka orang Islam, mekanisme yang dianjurkan adalah mengguna pakai kaedah faraid.

Ini kerana faraid adalah sesuatu yang ditetapkan Allah SWT kepada setiap hambanya untuk mengurus harta pusaka.

Terdapat juga mekanisme lain yang boleh digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah agihan harta pusaka.

Mekanisme itu dinamakan permuafakatan atau lebih dikenali sebagai kaedah takharuj.

Takharuj bermakna ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka sama ada sebahagian atau kesemuanya dengan memberikan bahagiannya itu kepada waris lain sama ada dengan balasan atau tanpa balasan.

Kaedah itu juga adalah penyelesaian yang dicapai sesama ahli waris kerana dilakukan berasaskan kepada prinsip reda meredai dan toleransi.

Ada kalanya berlaku dalam kalangan masyarakat kita hari ini waris menarik diri daripada menerima harta waris dan menolak harta itu kepada ahli waris lain.

Situasi sebegini selalunya berlaku antara ahli keluarga terdekat seperti ibu atau bapa menolak bahagian mereka dan menyerahkannya kepada anak atau cucu dan seumpamanya.

Penolakan atau penarikan diri seperti itu dibenarkan oleh syarak mengikut konsep takharuj.

Islam mengiktiraf alternatif pembahagian seperti itu kerana ia dilihat menepati ciri-ciri keadilan dalam Islam dan mampu mencapai matlamat pembahagian pusaka sebenar selagi mana tidak bercanggah dengan syariat.

Malah, kaedah itu sebenarnya memberi peluang kepada setiap ahli waris memilih cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan pembahagian harta pusaka.

Sistem pembahagian pusaka secara faraid adalah kadar yang ditetapkan oleh Allah mengikut kedudukan atau hubungan waris dengan si mati.

Kadar pembahagian itu adalah muktamad dan tidak boleh diubah sama ada ditambah atau dikurangkan.

Malah, setiap masalah pembahagian menurut faraid mempunyai kaedah kiraan berasaskan kadar bahagian yang ditetapkan sebagaimana al-Quran dan hadis.

Jika ada dalam kalangan waris mahukan bahagiannya lebih sedangkan pembahagian pusaka dibuat secara faraid, itu tidak dibenarkan.

Pembahagian hendaklah dibuat kepada waris yang layak dan mengikut kadar bahagian yang ditetapkan.

Sekiranya, ada permuafakatan dan persetujuan bersama daripada kalangan waris untuk memberikan mana-mana waris lain bahagian yang lebih banyak dan berbeza daripada kaedah faraid, maka ia diharuskan selagi mana mendapat persetujuan semua waris lain.

Persetujuan bersama menjadi tunjang asas dalam setiap penyelesaian.

Jika gagal mendapat persetujuan, maka kaedah faraid akan terpakai dan dilaksanakan supaya penyelesaian dan pembahagian harta pusaka dapat disempurnakan.