Hakam: Berikan peluang kepada wanita

SITI sHAMSIA H MD. SUPI

APABILA berlaku krisis antara suami isteri sehingga salah satu pihak merasakan perkahwinan itu sudah tidak dapat diselamatkan, maka jalan penyelesaian tentunya dengan meleraikan perhubungan. Yang menjadi masalah apabila isteri membuat permohonan cerai, tetapi permohonan itu tidak dipersetujui oleh pihak lelaki sekalipun krisis antara kedua-duanya di tahap yang amat memudaratkan.

Jika persetujuan suami tidak diperoleh, maka pihak isteri akan cuba melihat kaedah lain seperti khuluk ataupun taklik (yang dipersetujui oleh suami ketika majlis pernikahan dilangsungkan). Jika kedua-dua kaedah berkenaan juga tidak mampu mencapai maksud pihak isteri berkenaan, maka jalan terakhir yang akan digunakannya tentulah fasakh.

Di sesetengah negeri, keputusan melalui fasakh hanya dapat dicapai dengan tempoh masa yang (relatifnya) lama. Malah sudah menjadi stigma dalam kalangan masyarakat kita bahawa fasakh akan menjadi ujian kesabaran bagi pihak penuntut untuk tempoh yang panjang sebelum memperoleh kebebasan yang diharapkan.

Rentetan daripada situasi yang menyukarkan ini, maka institusi kehakiman Islam di Malaysia telah mewujudkan ‘tahkim’ bagi mengurus dan menyelesaikan kemelut yang berlaku.

Dalam konteks ini, ‘tahkim’ menjadi satu medium kepada pihak-pihak yang bertikai melantik seseorang sebagai hakam untuk menyelesaikan pertikaian suami isteri berlandaskan hukum syarak. Arahan Amalan Mahkamah Syariah Tahun 2006 diwujudkan bagi membenarkan hakam dilantik dan mengambil peranannya.

Arahan Amalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) ini memperuntukkan situasi tertentu supaya kaedah hakam dapat digunakan. Ini terma­suklah:

(a) Perbalahan di antara suami isteri yang timbul daripada nusyuz isteri, atau disebabkan kezaliman suami, ataupun berlaku kesamaran siapa yang benar dan dusta dalam perbalahan yang berlaku;

(b) Perbalahan dan tuduh-menuduh yang masing-masing tidak melaksanakan tanggungjawab suami atau isteri;

(c) Kedua-duanya saling menuduh berkawan dengan perempuan/lelaki sehingga melewati batas syarak;

(d) Tuduh-menuduh berkaitan kelalaian dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap anak-anak dalam perkahwinan;

(e) Aduan isteri tidak sabit dan ditolak oleh Mahkamah Syariah kerana tidak ada bukti, dan Mahkamah mendapati pertikaian sentiasa berlaku; dan,

(f) Sebarang tindakan yang menyebabkan mudarat terhadap isteri

Di Selangor, bagi memastikan pendekatan tahkim ini dapat melaksanakan fungsinya secara berkesan maka Kaedah-kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014 digubal. Kaedah-kaedah ini diwujudkan bagi menjalankan kuasa yang diperuntukkan oleh Seksyen 48, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2013.

Secara ringkasnya, Seksyen 48 memperuntukkan tentang timbang tara hakam bagi mengurus perkelahian yang wujud antara suami isteri dan ketegangan berkenaan berlaku secara berterusan.

Perkara ini timbul disebabkan Seksyen 47, perceraian dengan talak atau dengan perintah, enggan digunakan secara bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. (Rujuk Internet).

Bahagian Permulaan kaedah-kaedah hakam ini, memperincikan lagi maksud ‘Majlis Tahkim’, iaitu memberi erti sebagai sesi timbang tara atau proses penyelesaian perkelahian (shiqaq) yang melibatkan pertemuan suami dan isteri bersama dengan hakam untuk tujuan perdamaian atau perceraian dengan lafaz talak atau dengan khuluk.

Ini menunjukkan majlis tahkim yang dilaksanakan di Selangor akan membawa pihak-pihak yang bertikai kepada tiga bentuk penyelesaian bergantung pada ragam konflik dan persetujuan yang mampu dicapai oleh kedua-dua belah pihak berkenaan. Iaitu, sama ada berdamai dan meneruskan perkahwinan dengan aman, harmoni dan tenang, atau bercerai secara lafaz, ataupun secara tebus talak.

Hakam yang dilantik mempunyai kuasa menurut ruang yang diberi, termasuklah dalam membuat keputusan terhadap kelangsungan hayat rumah tangga pihak-pihak yang bertikai.

Walaupun sebelum kaedah ini digubal sudah ada platform penyelesaian dengan mewujudkan peranan hakam, tetapi realiti yang berlaku bukannya mengguna pakai konsep penimbangtaraan (arbitration) sebenar.

Hakam yang dilantik hanya menjalankan tugas mengikut kehendak pihak-pihak yang bertikai. Maka, hasil rundingan yang dijalankan lebih banyak menemui kegagalan berban­ding kejayaan, atau persetujuan secara bersama.

Rentetan daripada realiti yang berlaku ini, pelantikan hakam kemudiannya dibuat secara lebih profesional walaupun kalangan kerabat yang akrab masih boleh dipilih oleh pihak-pihak yang bertikai untuk dilantik sebagai hakam.

Di Selangor, mereka menerima individu yang bukan dalam kalangan ahli keluarga dan Majlis Agama Islam Sela­ngor (MAIS) telah pun melantik 30 orang individu bagi membarisi Panel Jawatankuasa Kaedah Hakam. (Kaedah 4 (1) (b))

Menurut kaedah ini, individu yang layak untuk dilantik sebagai hakam dalam kalangan yang beragama Islam, lelaki, berakal serta baligh (mukalaf), adil serta amanah, dan mempunyai pengetahuan asas dalam hal kekeluargaan dan hukum syarak.

Meneliti syarat-syarat yang dinyatakan, saya berpendapat alangkah baiknya jika ruang turut diberikan kepada wanita untuk menjalankan tugas atau peranan sebagai hakam. Jika hakim syarie di Malaysia boleh dilantik dalam kalangan wa­nita (setelah perbahasan tentang lantikan hakim syarie dalam kalangan wanita selesai), tentulah tiada masalah jika fungsi yang lebih rendah berbanding hakim ini ditawarkan kepada wanita.

Negara kita mempunyai tenaga profesional wanita yang ramai seperti ahli psikiatri, psikologi, pensyarah, peguam, penyelidik dan kaunselor. Banyak penyelidikan dan hasil tulisan berkaitan hal-ehwal kekeluargaan dan undang-undang keluarga yang dihasilkan oleh mereka. Malah tidak kurang dalam kalangan profesional wanita ini yang mempunyai kepakaran dalam bidang kekeluargaan turut mempunyai pengetahuan dalam bidang lain (interdisciplinary). Contohnya kaunseling dan undang-undang keluarga Islam, atau psikologi dan Syariah. Malah wanita juga turut menganggotai jawatankuasa penggubalan undang-undang.

Jika lantikan terhadap wanita tidak dapat dibuat dengan alasan suami atau wali tidak membenarkan isterinya bertugas sebagai hakam, maka persetujuan secara hitam putih boleh diperoleh terlebih dahulu sebelum lantikan dibuat. Saya percaya masih ramai suami yang boleh memberikan persetujuan, dan menyokong usaha murni ini.

Bukan semua Tarekat menyeleweng

MOHD. SHAH CHE AHMAD

Tetapi umat Islam kena pastikan ia bertepatan dengan syariat

SERING dikaitkan dengan bermacam-macam gambaran, amalan tarekat atau jalan, terus menimbulkan pelbagai persepsi dan reaksi dalam kalangan masyarakat di negara ini.

Walaupun bukan baru diperkenalkan, namun perbahasan mengenai ajaran yang berkait rapat dengan ilmu Tasawuf itu dilihat bagaikan tiada titik noktah kerana tidak pernah selesai diperdebatkan terutamanya oleh kelompok tertentu.

Tidak terlepas daripada tempias negatif, sehingga ada yang melabel kesemua ajaran yang diperkenalkan dengan tujuan asal bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT itu adalah menyeleweng daripada syariat ajaran Islam atau sesat. Sekali gus, menjadikan tarekat semakin dipandang serong dan diketepikan oleh umat Islam.

Mengulas perkara tersebut, Ahli Jalsah Turuq Sufiyyah Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Dr. Jahid Sidek ketika ditemui menegaskan bahawa tidak semua tarekat adalah menyeleweng, sebaliknya disyariatkan kepada umat Islam menerusi dalil yang terkandung dalam al-Quran dan sunah.

Beliau berkata, ia sebagaimana firman Allah SWT bermaksud: “Sekiranya manusia istiqamah di atas jalan (tarekat) ini, nescaya kami akan kurniakan kepada mereka air yang melimpah ruah.” (Surah Al-Jin: 16)

Malah tambahnya, mengamalkan tarekat yang khusus mampu membawa seseorang umat Islam kepada tahap kesempurnaan dalam Islam iaitu darjat Ihsan sebagaimana definisi tarekat yang disimpulkan oleh ulama Tasawuf Syeikh Mohammad Zakaria al-Kandahlawi di dalam kitab al-Syari’ah wat-Toriqah yang membawa maksud, jalan atau amalan yang menyampaikan (seseorang mukmin) ke darjat ihsan.

“Secara umumnya terdapat tiga asas dalam agama Islam iaitu rukun Islam yang lima, rukun Iman yang enam dan ihsan. Kebanyakan umat Islam mengamalkan tarekat umum iaitu dua daripada tiga asas tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan kadar minimum amalan dan akidah Islam yang wajib ditaati.

“Namun, bagi membawa seseorang Muslim dan Mukmin itu untuk mencapai tahap ihsan atau Muhsin, dengan mengamalkan satu tarekat yang khusus dapat membantu mencapai tahap ketiga tersebut yang bermaksud beribadah kepada Allah SWT seolah-olah melihatnya, jika tidak sesungguhnya Allah SWT melihat anda,” katanya.

Jahid yang juga merupakan Syeikh Tareqat Naqsyabandiah Khalidiah berkata, amalan tarekat lazimnya adalah dengan mengamalkan bacaan zikir iaitu kalimah Lailahaillaah atau nama-nama Allah yang lain.

“Jika diperhatikan, terdapat lebih 60 ayat suruhan berzikir disebutkan di dalam al-Quran, yang mana menceritakan kelebihan dan kedudukan orang berzikir juga kesan buruk orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT.

“Malah, amalan berzikir merupakan kaedah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada umat Islam di Mekah selama hampir 11 tahun sebelum perintah solat disyariatkan kepada umat Islam ketika itu.

“Ini selari dengan syariat asas dakwah di Mekah pada zaman Rasulullah SAW adalah memfokuskan kepada aspek akidah dan akhlak. Terbukti amalan zikir mampu memperbetulkan kedua-dua aspek tersebut kepada umat Islam pada masa itu,” ujarnya.

PRINSIP TAREKAT

Walau bagaimanapun, Jahid berkata, dalam memilih tarekat yang ingin diikuti, umat Islam perlu memastikan ajaran yang dibawa bertepatan dengan garis panduan atau prinsip syariat bertarekat bagi mengelakkan daripada terjerumus dalam penyelewengan.

Antara prinsip itu katanya, termasuk takwa, mencari ilmu, berguru, mempunyai amalan zikir, mempunyai hikmah yang tinggi, rakan yang membantu dan syukbah.

Kesemua prinsip itu, tambahnya, perlu diperhatikan dengan menilai bermula kepada sikap guru, ahli yang mengikuti kumpulan dan juga pergerakan tarekat secara keseluruhannya sebelum menyertai sesuatu fahaman itu.

“Takwa adalah aspek terpenting untuk dinilai. Takwa bermaksud melakukan segala syariat Islam yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Bagi mengelakkan takwa tidak terpesong, perlulah berpegang dengan akidah ahli sunah wal jamaah dan mengikuti salah satu mazhab empat yang diiktiraf.

“Begitu juga, ilmu perlu dicari dan elakkan daripada memegang kepercayaan ilmu datang sendiri. Sekurang-kurangnya ilmu Fikah, Tauhid dan Tasawuf wajib dipelajari dalam tarekat. Ini kerana tasawuf penting bagi memperhalusi Tauhid dan Fikah.

“Guru yang ingin dijadikan ikutan itu pula perlulah mematuhi syarat seorang guru yang dipercayai dan berpengetahuan luas yang boleh menjadi ikutan kepada kebenaran,” katanya yang juga merupakan Bekas Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Dalam pada itu katanya, tarekat yang benar perlulah mempunyai amalan zikir yang diajarkan atau diturunkan daripada syeikh atau guru terdahulu.

“Berzikir juga perlu ada caranya, iaitu tidak dibenarkan berzikir sehingga dipandang buruk oleh kaca mata syariat Islam. Jika sekadar bergerak badan dibolehkan tetapi tidak sehingga dilihat seperti menari atau melompat-lompat.

“Sesuatu ajaran tarekat juga perlu mempunyai hikmah yang tinggi. Untuk memperoleh hikmah itu perlu mempunyai keazaman dan kemahuan kental untuk terus beramal untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dan istiqamah.

“Begitu juga persekitaran dan rakan sekumpulan yang baik dan boleh memantau serta menegur kesalahan jika kita melakukan kesalahan. Ini kerana Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu boleh dinilai menerusi rakannya,” katanya

Isu Vape: Kejahilan masyarakat menolak mudarat

Isu Vape: Kejahilan masyarakat menolak mudarat

Gambar hiasan
 MUHAMMAD FIRDAUS ZALANI
PADA hari ini ramai yang sibuk berkata akan kejahilan pimpinan kita berkenaan agama, bagi saya lemahnya pemimpin-pemimpin negara kita dalam memahami konsep Islam yang sebenar bukanlah suatu perkara yang pelik, ia sudah dimaklumi semua.
Lebih utama bagi saya adalah kita juga hendaklah sedar bahawa kejahilan akan kefahaman Islam yang benar hakikatnya bukanlah hanya melanda golongan politikus kita sahaja, ianya bermula daripada bawah iaitu masyarakat itu sendiri.
Pemimpin yang wujud adalah cermin kepada wajah masyarakat kita pada hari ini.
Penyakit kronik yang melanda masyarakat kita ini semakin jelas dalam isu baru-baru ini berkaitan vape atau pun rokok elektronik.
Saya tidak bercadang membicarakan soal ini pada perspektif syarak secara mendalam kerana saya yakin banyak pihak bahkan mufti-mufti sendiri telah menyatakan secara jelas akan keharamannya.
Akhirnya terserah kepada kita sama ada ingin benar-benar mencari kebenaran atau benar-benar mencari alasan untuk berterusan melakukan suatu maksiat.
Yang merisaukan saya adalah hujah sesetengah pihak yang menyebut kononnya antara kebaikan rokok elektronik ini adalah ianya menjadi ubat kepada perasaan ketagih terhadap perbuatan menghisap rokok.
Lalu dengan ini boleh membawa kepada seseorang itu meninggalkan rokok keseluruhannya. Walaupun mereka akui rokok elektronik itu membawa mudarat cumanya kurang daripada rokok katanya.
Kenyataan seperti ini jelas berkait dengan konsep kefahaman masyarakat kita berkenaan kaedah meninggalkan sesuatu maksiat atau menolak sesuatu kemudaratan. Bagi saya kefahaman ini adalah lebih asas untuk masyarakat kita insafi dan ambil iktibar daripada isu ini.
Kerana gagal dalam memahami hal ini akan menyebabkan rosaknya kefahaman kita akan seluruh perkara yang berkaitan maksiat, bukan sekadar berkaitan rokok.
Dalam Islam, konsep berkaitan perlakuan sesuatu maksiat itu jelas lagi terang iaitu:
Ia hendaklah ditinggalkan dan ditolak serta digantikan dengan amalan kebaikan!
Konsep ini disebut dalam firman ALLAH SWT di dalam al-Quran:
Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. (Surah Hudd: 113)
Juga konsep ini diperkukuhkan lagi dengan hadis Rasulullah SAW:
Daripada Abi Zarr dan Muaz bin Jabal Radiallhuanhuma: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Bertaqwalah kepada ALLAH di mana sahaja kamu berada serta iringilah setiap kejahatan itu dengan perbuatan baik yang akan menutupnya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik (riwayat Tarmizi)

Cara ubati Ketagih video lucah

1. Saya mengalami tekanan perasaan yang amat kuat. Suami saya ketagih menonton video lucah dari dahulu sehinggalah sekarang sudah umur senja 55 tahun, dia masih tidak berubah. Benarkah amalan orang yang menonton video lucah tidak diterima oleh Allah selama 40 hari? Saya sering diperlakukan seperti dalam video lucah itu. Bolehkah saya meminta cinta daripada suami saya? Saya sudah tidak tahan lagi dengan kepincangan dalam keluarga saya sehingga sekarang seolah-olah saya dan anak-anak menerima balasan atas apa yang dilakukan oleh semua.

– Ju, Behrang.

UKE: Ju, adalah salah menjadikan bahan lucah sebagai tontonan kerana ia melibatkan aurat dan hukum mendekati zina. Saya mencadangkan agar anda mencari jalan supaya ketagihan suami dapat dibuang seperti memutuskan bekalan Internet di rumah. Anda juga mesti berterus terang mengatakan anda tidak suka akan tabiatnya. Anda perlukan kekuatan dalaman seperti solat malam dan berdoa agar tabiat suami berubah. Jika belum buat haji atau umrah, saya cadangkan anda berdua ke sana. Anda juga boleh cari sesuatu aktiviti yang dapat menghilangkan kesunyian suami agar tidak terdorong ke arah menonton video lucah seperti menghadiri kuliah, bersukan, melakukan aktiviti rumah tangga, banyakkan membaca al-Quran dalam rumah dan sebagainya.

Pada masa sekarang, tidak perlu untuk anda memohon cerai selagi banyak perkara baik yang dia lakukan. Cerai bukanlah penyelesaian terbaik. Anda boleh minta khidmat kaunseling untuk merawat ketagihan suami.

– See more at: http://www.utusan.com.my/rencana/agama/ketagih-8232-video-lucah-1.127671#sthash.4XkYQY1G.dpuf

Amalan ubati penyakit kuat berangan

Saya seorang yang kuat berangan sejak kecil lagi. Setiap masa saya akan berangan perkara yang bukan-bukan terutamanya diminati ramai lelaki kerana kecantikan dan kebijaksanaan saya, dipuji orang kerana ada kereta besar dan mendapat teman lelaki “mat saleh”.

Namun, tabiat saya itu menyebabkan saya sering melakukan kesilapan kecil seperti lambat masuk parkir, tersadung apabila berjalan, terlebih cakap sebab hendak dianggap bagus dan tidak boleh fokus ditempat kerja. Apakah zikir, doa dan ayat al-Quran yang patut saya amalkan untuk menangkis sifat negatif ini.

Lolita, Kuala Lumpur.

UKE: Pelik sungguh masalah anda ini. Mungkin anda menghadapi masalah selalu bermonolog. Saya mencadangkan agar anda bertemu dengan pakar untuk membantu menyelesaikan masalah anda.

Bagi amalan harian, saya cadangkan amalan berikut; Baca surah al-Rahman sekali selepas solat Subuh atau dua kali seminggu atau baca surah al-Jumuah setiap kali selepas solat Isyak atau baca ayat 200-201 surah al-A’raf (hembus pada air dan minum) atau baca surah al-Fatihah dan surah al-Nas setiap kali selepas solat.

Wasiat yang tidak diperlu ditunaikan

Saya berasal daripada keluarga bukan Islam. Arwah emak, abang sulung, kakak yang kedua (arwah) dan saya, Alhamdulillah sudah menjadi Muslim yang taat. Hanya dua orang lagi kakak saya iaitu yang ketiga dan keempat masih bukan Islam. Ketika hidupnya, arwah ibu saya ada berpesan pada saya yang dia tidak mahu kakak-kakak saya yang bukan Islam menyentuh mayatnya apabila dia meninggal dunia nanti.

Ketika abang sulung saya menghubungi saya memberitahu tentang kematian emak kami, saya pun menyampaikan amanah arwah emak kami itu. Malangnya kakak saya yang ketiga tidak boleh menerimanya. Saya dituduh berlagak alim dan Islam munafik. Saya pernah cuba telefon kakak saya yang ketiga itu namun tidak berjawab. Sekarang sepuluh tahun sudah berlalu, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan kakak saya itu. Jadi saya sentiasa berfikir dan risau adakah akan diterima amalan saya ustaz? Mohon pencerahan.

Puan Yati, Kuala Lumpur.

UKE: Puan Yati, bukan semua pesan si mati perlu dilaksanakan oleh waris atau orang yang dipesan untuk melaksanakannya. Dalam masalah anda ini, pesanan arwah emak anda ini termasuk dalam kategori yang tak perlu dilaksanakan kerana boleh mendatangkan implikasi yang lain.

Nah, sekarang anda nampak sendiri apa yang telah berlaku. Tidaklah menjadi kesalahan kalau yang bukan Islam memegang jenazah orang Islam. Malah, apabila kita melayan mereka dengan baik, mudah-mudahan terbuka pintu hati mereka terhadap Islam.

Apa pun perkara telah berlaku dan apa yang anda harus lakukan ialah mencari jalan supaya anda kembali bertaut kasih sayang dengan kakak anda. Jika anda telah berusaha untuk berbaik tetapi ditolak, maka janganlah terus membuang diri, sebaliknya berbuat baik seperti berkirim salam, memberi hadiah, menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) atau apa sahaja yang boleh menyambung silaturahim.

Tetapi jika dia tetap berdegil, maka urusan anda telah selesai. Hanya kakak anda yang masih bermasalah.

Insya-Allah, amalan anda diterima dan pastikan dalam masa yang sama, anda berusaha kembali rapat seperti dahulu. Buat kakak anda, saya nasihatkan sudah-sudahlah, buanglah yang keruh, ambil yang jernih.

Memutuskan silaturahim hukumnya haram dan dikira melakukan maksiat besar sehingga mendapat laknat daripada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: “(Kalau kamu tidak memenuhi perintah) maka tidakkah kamu harus bimbang dan dikhuatirkan jika kamu dapat memegang kuasa, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat? (Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tersebut) merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dan dibutakan penglihatannya.” (Surah Muhammad: 22-23).

Apatah lagi orang yang memutuskan silaturahim ini tidak masuk syurga, sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan.” (HR. Muslim).

Hukum isteri mencicip makanan suami

Isteri saya suka mencicip atau mengambil sedikit makanan saya, baik dalam pinggan atau bungkusan. Ibu saya minta saya menegur perbuatan isteri kerana baginya, pantang orang tua dahulu si isteri buat begitu kerana seperti mahu mendahului suami, malah kurang beradab atas peranan suami. Tetapi saya rasa tidak ada masalah. Adakah saya salah dan hal ini ada dalam adab Islam?

Ezman, Parit Buntar.

UKE: Biasalah orang tua penuh dengan pantang larang. Tak menjadi kesalahan berkongsi makanan dan minuman dengan isteri. Menjalani kehidupan sebagai suami isteri tidak ada yang lebih indah dan romantiknya apabila suami dan isteri tidak kekok untuk menikmati makanan dari satu bekas ataupun suami memakan makanan lebihan isteri dan sebaliknya.

Maka itu sudah cukup untuk membuktikan tiada lagi perasaan “tiada selera, jijik dan sebagainya” disebabkan cinta yang ikhlas dan suci sudah pun mantap dan berpadu.

Memanglah tindakan sedemikian tiadalah hinanya jika diamalkan kerana ia juga merupakan amalan junjungan besar Nabi SAW dengan para isteri baginda.

Ini dapat dibuktikan daripada hadis Saidatina Aishah RA yang menceritakan bahawa: “Aku minum air dari satu bekas, ketika itu aku sedang berhaid, lalu Nabi SAW mengambil bekas minumanku itu dan meletakkan mulut baginda pada tempat aku meletakkan mulut pada bekas tersebut.”

Paparan hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW tidak menjadikan bekas mulut isterinya sebagai jijik, walaupun ketika itu isteri baginda sedang haid. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan jika diperhatikan kepada hadis lain, didapati baginda juga makan daripada kesan gigitan isteri.

“Aku menggigit sepotong daging, lalu sisa gigitan itu diambil oleh Nabi SAW, lalu baginda pun menggigitnya pada bahagian yang aku gigit tadi.”

Ikut

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,197 other followers